caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
 
Comunismul în România. Expoziţie
Comunismul în România. Expoziţie

Loc: Spațiile expoziționale Pergament, Scriptorium, Papirus (Parter, Aripa Dâmboviţa)

Data: noiembrie 2016 - martie 2017

 
Atelier de carte rară pentru copii. Cele mai frumoase litere. Atelier de imprimerie.
Atelier de carte rară pentru copii. Cele mai frumoase litere. Atelier de imprimerie.

Loc: Mezanin, Aripa Mircea Vodă

Data: 24 noiembrie 2016, 18.30 - 19.45

 
Ulița Teodorenilor. Expoziție
Ulița Teodorenilor. Expoziție

Loc: spațiul expozițional Palimpsest – Muzeul Cărții, Mezanin (Aripa Mircea Vodă)

Data: 11 noiembrie 2016 - 10 ianuarie 2017

 
Fețele necunoscute ale lui Cezar Petrescu. Expoziție
Fețele necunoscute ale lui Cezar Petrescu. Expoziție

Loc: spațiul expozițional Podu’ Vechi, Mezanin (Aripa Mircea Vodă)

Data: 11 noiembrie 2016 - 10 ianuarie 2017

 
Emanoil Lacu – călător român prin lume. Expoziţie
Emanoil Lacu – călător român prin lume. Expoziţie

Loc: spațiul expozițional Puțul cu apă rece (Mezanin)

Data: 10 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017

 

achiziţii recente

 
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare.
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare. de Marian Constantin
Bucureşti: Editura Noi Media Print, 2011.
180 p.
09.12.2014
 
Portrete domneşti în colecţii străine
Portrete domneşti în colecţii străine de Anca BRĂTULEANU
Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2011.
80 p.
05.12.2014
 
Bucureștiul European
Bucureștiul European de Bogdan Andrei FEZI
București: Editura Curtea Veche Publishing, 2010.
160 p.
04.12.2014
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

noutăţi

 
02 decembrie 2016
Zilele Bibliotecii Naționale a României – Ediţia a XIX-a. „CĂRTURARUL ÎN BIBLIOTECA SA”. 8-9 decembrie 2016
Desfăşurată sub deviza Cărturarul în biblioteca sa, cea de-a XIX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Naţionale (8-9 decembrie 2016) include secţiunile: „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul; „Jurnal de savant”: starea activităţii ştiinţifice şi de cercetare româneşti contemporane; Intermezzo: Cititori, obiceiuri şi habitate de lectură. O încercare antropologică; Cămara cărturarului: destine ale unor biblioteci şi arhive de cărturari.

Istoria culturală e tributară, în bună parte, istoriilor personale ale cărturarilor în raport cu „habitatul” lor, natural sau dobîndit – biblioteca şi cabinetul de lucru. Aducîndu-l în discuţie pe Antim Ivireanul – de la a cărui moarte martirică se împlinesc 300 de ani, truditor într-ale tipăririi, diortosirii, tîlcuirii şi propovăduirii Cuvîntului pe tărîm românesc, cămările cărturăreşti ale unor personalităţi precum episcopul Batthyány Ignàc – de la a cărui naştere se împlinesc 275 de ani, Virgil Cândea, Dan Sluşanschi, Neagu Djuvara şi Mihai Şora, dar şi „starea” activităţii ştiinţifice româneşti contemporane şi dependenţa sa de spaţiul documentar al bibliotecii, ediţia din acest an a Zilelor Bibliotecii Naţionale încearcă un demers antropologic privitor la relaţia dintre cărturar (în ipostazele sale de intelectual, cercetător, autor, consumator şi utilizator lucid şi responsabil de carte) şi bibliotecă, fie ea personală sau publică, tradiţională sau „mutată în virtual”.

Evenimentul se va desfăşura în spaţiul Symposium – parter. 

Intrarea este liberă.

 
29 noiembrie 2016
Biblioteca Națională a României, în legătură cu acuzația de „secretizare a tezelor de doctoratˮ

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma acuzelor apărute în presă în ultimele zile, privind blocarea, de către Biblioteca Națională a României, prin intermediul Serviciului Depozit Legal, a accesului publicului la tezele de doctorat susținute în România, facem cunoscute următoarele:
Tezele de doctorat susținute și nepublicate intră în colecțiile Bibliotecii Naționale exclusiv în Fondul Intangibil, într-un singur exemplar, prin Legea Depozitului Legal nr. 111 din 21 noiembrie 1995, republicată, privind Depozitul Legal de documente, prin care se constituie patrimoniul cultural mobil național.
Un lucru foarte important pe care ținem să-l precizăm este acela că exemplarul intrat în Depozitul Legal – Fondul Intangibil reprezintă exemplarul-martor în instanță. După cum se cunoaște, facultățile păstrează în colecțiile bibliotecilor lor exemplare din tezele de doctorat susținute, exemplare la care accesul este liber, prin sălile de lectură. În cazul unor procese de plagiat, instanțele se adresează direct și exclusiv Bibliotecii Naționale a României, pentru punerea la dispoziție a tezelor care formează obiectul unui proces, tocmai pentru că există garanția că, intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil, nu pot apărea suspiciuni de sustragere, adăugare, înlocuire de fragmente din lucrare, în exemplarul de teză de doctorat depus la Depozitul Legal. De altfel, toate exemplarele intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil (cărți, periodice, CD-uri etc.) sunt considerate exemplare-martor în instanță, în procesele de drepturi de autor.

În baza Legii nr. 111/1995, Biblioteca Naţională a României este organizatoarea, la nivel naţional, a Depozitului Legal, care reprezintă Fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil, conform următoarelor articole: - ART. 1 (1). Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal; - ART. 1 (2). Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil; - ART. 8 (4). Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi la Biblioteca Academiei Române, de către universităţile responsabile; - ART. 15 (h). [Biblioteca Naţională a României] reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 8-10.
În septembrie 2016, Directorul General al Bibliotecii Naționale a României a decis modificarea articolului 3.14 din Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Naționale a României, dispunând – în urma consultării avute cu specialiștii din Biblioteca Națională a României – sistarea comunicării, prin sălile de lectură, a exemplarelor originale (din Fondul Intangibil) din tezele de doctorat, pentru a respecta Legea Depozitului Legal nr. 111/1995. În același timp, decizia a avut în vedere găsirea unei soluții pentru satisfacerea nevoilor de informare ale publicului și ale presei, în sensul în care Biblioteca Naţională a României pune la dispoziţie, in situ, varianta electronică a tezelor de doctorat intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil în format electronic (PDF), pe două stații de lucru (calculatoare) aflate în Sala de Științe Economice Virgil Madgearu (et. I), precum și „copiile-substitut” ale tezelor de doctorat în format tipărit, copii care se realizează în ordinea înaintării cererilor, în limita resurselor umane şi tehnice de care Biblioteca Națională a României dispune la acest moment.
Menționăm că, în ceea ce privește cererile din partea CNATDCU / MENCS, ele vin prin adrese oficiale, la Secretariatul Bibliotecii Naționale a României, sunt prioritare și sunt rezolvate în timp util, păstrându-se legătura cu persoana delegată de Minister în acest sens. 

Realizarea unei copii-substitut pentru o teză de doctorat presupune resurse umane şi tehnice, ea reprezentând un serviciu suplimentar faţă de cele pe care Biblioteca Naţională le oferă. Însă, chiar și în condițiile unei crize acute de personal, Biblioteca Naţională a României consideră că organizarea, prelucrarea, depozitarea, conservarea și comunicarea tezelor sunt activități prioritare. În acest sens, întreprinde toate acţiunile necesare – solicitare de fonduri de investiții pentru dotare tehnică, solicitare de posturi, iniţiere de programe de voluntariat etc. – pentru comunicarea colecţiei de teze de doctorat în condiţiile legii, cererile din partea utilizatorilor putând fi argumente în sprijinul acestor demersuri. 
Cunoscut în spațiul public pentru intervențiile și acțiunile sale împotriva furtului intelectual și împotriva plagiatului, Directorul General al Bibliotecii Naționale, Domnul Octavian Gordon, acordă o atenție deosebită acestui subiect, dispunând măsuri pentru găsirea unei soluții la nivelul Bibliotecii Naționale a României și inițiind demersuri adresate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru obținerea unui exemplar suplimentar din tezele de doctorat, acesta urmând să fie integrat în colecțiile curente și, astfel, disponibil în sălile de lectură. Directorul General al Bibliotecii Naționale a înaintat MENCS o adresă prin care solicită clarificarea și rezolvarea, printr-un act legislativ, a suprapunerii dintre H.G. 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, și Legea nr. 111/1995 privind Depozitul Legal de documente.

Conform legislației actuale, Biblioteca Națională a României trebuie să primească un exemplar pentru Fondul Intangibil, prin Legea nr. 111/1995 privind Depozitul Legal de documente, precum și un exemplar pentru colecțiile curente (accesibile în sălile de lectură), prin H.G. 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011. Atragem atenția că, în condițiile în care Biblioteca Națională a României primește un singur exemplar dintr-un titlu, acesta intră automat în Fondul Intangibil – Depozitul Legal.

Menționăm că, în perioada octombrie – noiembrie 2016, 24 de persoane au completat 37 de cereri pentru realizarea unor copii-substitut de teză de doctorat; 12 dintre aceste teze sunt deja scanate și urmează să fie încărcate în baza de date (catalogul online) a Bibliotecii Naționale.

 
29 noiembrie 2016
Anunț
Stimaţi utilizatori,
În perioada 05 – 07 decembrie 2016 programul de funcţionare cu publicul al Bibliotecii Naționale a României va fi următorul:
- Înscriere utilizatori : 10.00 – 19.45
- Îndrumare și săli de lectură: 10.00 – 20.00
- Accesul utilizatorilor în spațiile deschise: 08.00 – 20.00

În perioada 08 – 09 decembrie 2016, sălile de lectură, depozitele, serviciile de Înscrieri, Îndrumare –  Referințe Bibliografice, ISBN-ISSN-CIP, Depozit Legal și Casierie vor fi închise. Publicul va avea acces în zonele deschise situate la parter, mezanin, etajele I-II și poate participa la evenimentul „Zilele Bibliotecii Naționale a României. Ediția a XIX-a”.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
 
29 noiembrie 2016
Anunț
Stimați utilizatori,
În perioada 30 noiembrie - 02 decembrie 2016 Biblioteca Națională a României va fi închisă, cu ocazia celebrării Sf. Andrei și a Zilei Naționale a României.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Vă așteptăm, din nou, începând cu data de 05 decembrie 2016.
 
28 noiembrie 2016
Anunț selecție dosare concurs posturi vacante
- Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventare. Gestiuni - Direcția Economică
- Bibliotecar SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor. Compartimentul Catalogare
- Inginer de sistem SI - Biroul IT și Tehnic
- Referent de specialitate S II – Biroul Resurse Umane
- Restaurator S debutant - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
- Șef Birou, gradul II - Filiala Biblioteca Batthyaneum
- Șef Serviciu gradul II  - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
 
28 noiembrie 2016
Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf. Cărţi vechi aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României
Anul 2016 marchează împlinirea a 300 de ani de la martiriul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1650?-1716). Originar din Iviria (Georgia), acesta a desfăşurat o importantă activitate tipografică în Ţara Românească, ocupându-se personal de imprimarea a patruzeci şi unu de titluri în limbile greacă, română, slavonă şi arabă, pe parcursul a 25 de ani (1691-1716). A fost pe rând Egumen al Mănăstirii Snagov, Episcop de Râmnic şi, în cele din urmă, Mitropolit al Ungrovlahiei, până în luna septembrie a anului 1716, când este arestat din ordinul domnitorului Nicolae Mavrocordat şi caterisit prin dispoziţie patriarhală. Ucis de soldaţii ce îl însoţeau în exil la Muntele Sinai, a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, fiind prăznuit în fiecare an la data de 27 septembrie. 

Prilejuită de această comemorare, expoziţia virtuală „Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf” prezintă imagini din cărţi tipărite de acesta, aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.

Joi, 8 decembrie 2016, în cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, ediţia a XIX-a, va avea loc simpozionul „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul, care va include şi vernisajul expoziţiei „Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf”. Publicul va putea vedea expuse, cu acel prilej, câteva dintre tipăriturile lui Antim păstrate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale.

 
25 noiembrie 2016
Plagiatul la români – o dezbatere propusă de Dilema Veche
Luni, 28 noiembrie, de la ora 18, Dilema veche vă propune o dezbatere pe tema copiatului, care va avea loc la Biblioteca Naţională a României. 
Invitați: Mircea Dumitru, profesor de logică și filozofie, Ministru al Educației Naționale, Vintilă Mihăilescu, antropolog și profesor universitar (SNSPA), Marian Popescu, profesor universitar și președintele Comisiei de Etică a Universității din București, Liviu Dinu, profesor de lingvistică matematică și computațională, Octavian Gordon, directorul Bibliotecii Naționale, și Constantin Vică, lector universitar și etician al internetului. 

Alături de aceștia vor fi prezenți elevi-reprezentanți din Consiliul Național al Elevilor şi ai Asociaţilor Elevilor din Constanţa, care vor evalua vesel și critic cele mai noi tehnici de copiat și „descurcat” în liceu. Moderatorul discuției este Mircea Vasilescu, profesor universitar și redactor al revistei Dilema veche.
 
25 noiembrie 2016
Sub semnul Compasului de Aur: tipărituri plantiniene din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României
Biblioteca Naţională a României vă propune o nouă incursiune în istoria universală a cărţii prin expoziţia virtuală „Sub semnul Compasului de Aur: tipărituri plantiniene din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României”, menită să pună în lumină documente cu valoare artistică şi bibliofilă din fondurile sale patrimoniale. 

Expoziţia aduce în atenţia publicului tomuri care au văzut lumina tiparului cu peste patru sute de ani în urmă la Anvers, în Officina Plantiniana, în prezent contribuind la prestigiul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.

Bucurându-se de aprecierea generaţiilor succesive de cititori şi colecţionari, ediţiile plantiniene au traversat veacurile ca mesagere ale societăţii umane din care s-au ivit. Ele oglindesc, totodată, gradul mare de circulaţie, atins în întreaga lume, fapt atestat de frecventele însemnări manuscrise şi mărci de proprietate purtate de aceste volume.

 
24 noiembrie 2016
Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu gradul II, în cadrul Serviciului Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
Concursul suspendat prin Decizia nr.374/18.10.2016 pentru ocuparea postului de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor va fi reluat prin următorul anunț.
 
24 noiembrie 2016
Concurs de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Națională a României. REZULTATUL PRIMEI ETAPE
23.11.2016
Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3780/21.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare,

Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management:

nr.
crt.
Candidat Nota
1. B.N.R. 1 6,50
2. B.N.R. 2
5,19

În temeiul art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Secretariatul comisiei de concurs
 
Arhiva noutăţi
 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Book-a-Book

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada 30.11.2016 - 04.12.2016 biblioteca este închisă.

05 – 07 decembrie 2016:
- Înscriere utilizatori : 10.00 – 19.45
- Îndrumare și săli de lectură: 10.00 – 20.00
- Accesul utilizatorilor în spațiile deschise: 08.00 – 20.00

Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

*Ludoteca „Apolodor din Labrador” este în curs de reorganizare. 
** Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”  este închisă temporar din motive tehnice.
Urmăriți site-ul bibliotecii pentru noutăți!
 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2016 Biblioteca Naţională a României