caută:   
 
 

anunţuri concurs

 
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/ 2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
29 aprilie – 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
10 mai 2016 examen scris;
12 – 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunțarea punctajelor obținute;
16 mai – depunerea contestaților;
17- 18 mai – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor.

11 mai 2016 Anunțuri rezultate examen promovare

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de Colecții Speciale (et. V):
marți-joi: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României