caută:   
 
 

arhiva istorică

 
Arhiva istorică structurează în fondurile sale un bogat material documentar provenind din colecţiile fostelor fundaţii şi aşezăminte culturale „Mihail Kogălniceanu”, „Ion I. C. Brătianu” şi „Al. Saint-Georges”.

Acte istorice de o mare diversitate, corespondenţă particulară dar şi oficială, diplomatică ilustrează procesul complex de construcţie modernă a societăţii româneşti deschis de Unirea Principatelor: marile momente politice, aspecte ale organizării statale şi instituţionale, economice şi administrative, manifestări ale spiritualităţii româneşti.

Sunt reunite de asemenea, bogate mărturii istorice referitoare la viaţa şi activitatea unor oameni politici, diplomaţi, istorici, literaţi, editori, a şefilor statului, a membrilor Casei Regale.

Documente vechi datând din sec. XV până în sec. XIX – cărţi de hotărnicie şi judecată, răvaşe şi hotărâri domneşti, porunci ale ocârmuirii, izvoade, zapise de zălogire, de arendăşie şi de vânzare, jalbe, foi de zestre ş.a. – dezvăluie faţete semnificative ale vieţii sociale şi economice în Ţările Române.

Arhiva Istorică deţine patru fonduri arhivistice ale căror inventare pot fi consultate aici:

Fond Bălcescu
Fond Brătianu
Fond Kogălniceanu
Fond Saint-George

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de Colecții Speciale (et. V):
marți-joi: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României