caută:   
 
 

bibliografia naţională

 

Una din funcţiile Bibliotecii Naţionale a României este cea de cercetare şi punere în valoare a patrimoniului naţional scris. Valorificarea acestuia se realizează prin Bibliografia Naţională curentă, având la bază documentele existente în Depozitul legal, prin seriile:

Cărţi, albume, hărţi
Teze de doctorat
Românica
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale
Publicaţii seriale
Articole din publicaţii periodice. Cultură

Descrierile bibliografice sunt realizate respectând regulile ISBD, Unimarc şi sunt indexate conform CZU putând fi căutate şi regăsite în Catalogul online al Bibliotecii Naţionale.

Cărţi, albume, hărţi.
Seria apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile în format electronic sau tipărit editate pe teritoriul ţării. Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice tipărituri din categoria pliantelor, programelor de orice fel, etc.
Bibliografia Naţionala Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LX, Nr. 04/2012

Arhiva

Teze de doctorat.
Seria apare din anul 1995 cu o periodicitate semestrială (până în 2007 s-a editat anual) şi oferă instrumente de evaluare a tendinţelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional.
Bibliografia Naţionala Română. Teze de doctorat. Anul XV, Nr. 2/2012

Arhiva

Bibliografia Naţională "Românica".
Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. Apare anual din 1990. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.
Bibliografia Naţionala Română. Românica. 2014

Arhiva

Documente muzicale tipărite şi audiovizuale.
Apare din anul 1968 cu o periodicitate trimestrială şi cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, DVD-uri, discuri, casete.
Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2014.

Arhiva

Publicaţii seriale.
Seria apare anual din 1992 şi înregistrează producţia naţională de publicaţii periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin Depozitul legal.
Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2013

Arhiva

Articole din publicaţii periodice. Cultură.
Apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus amintit, bibliografia naţională de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia are o periodicitate lunară. Cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al bibliotecii naţionale. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Bibliografia Naţionala Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XV, Nr. 9/2014

Arhiva


sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

vizitaţi Biblioteca Naţională

 
 

Programul bibliotecii

 
Programul pentru înscrieri cititori, îndrumare și săli de lectură:

Luni, miercuri, vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, joi: 12.00 – 20.00

Accesul cititorilor în spațiile deschise:

Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - program de relații cu publicul prin telefon:

Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Reviste BNR

 
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2015 Biblioteca Naţională a României