caută:   
 
 

bibliografia naţională

 

Bibliografia Națională curentă, realizată de Biblioteca Națională a României pe baza publicațiilor primite prin Depozit legal, reflectă producția națională editorială curentă.

Bibliografia Națională curentă este disponibilă gratuit, atât sub formă de publicație periodică, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online. 

Bibliografia Națională curentă este organizata în serii, după tipul de documente. Seriile Bibliografiei Naționale curente sunt evidențiate în catalogul online al bibliotecii ca baze de date distincte, pentru a facilita regăsirea informației.

Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50.

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de biblioteca Aleph, format Unimarc.


Cărţi, albume, hărţi

Teze de doctorat
Românica
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale
Publicaţii seriale
Articole din publicaţii periodice. Cultură 

ABSI - Articole din bibliologie și știința informării


Cărţi, albume, hărţi.
Seria apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile în format electronic sau tipărit editate pe teritoriul ţării. Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice tipărituri din categoria pliantelor, programelor de orice fel, etc.

Bibliografia Naţionala Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LXI, Nr. 13/2012


Arhiva

Teze de doctorat.
Seria apare din anul 1995 cu o periodicitate semestrială (până în 2007 s-a editat anual) şi oferă instrumente de evaluare a tendinţelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional.
Bibliografia Naţionala Română. Teze de doctorat. Anul XV, Nr. 2/2012

Arhiva

Bibliografia Naţională "Românica".
Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. Apare anual din 1990. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.
Bibliografia Naţionala Română. Românica. 2015

Arhiva

Documente muzicale tipărite şi audiovizuale.
Apare din anul 1968 cu o periodicitate trimestrială şi cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, DVD-uri, discuri, casete.
Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2014.

Arhiva

Publicaţii seriale.
Seria apare anual din 1992 şi înregistrează producţia naţională de publicaţii periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin Depozitul legal.
Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2013

Arhiva

Articole din publicaţii periodice. Cultură.
Apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus amintit, bibliografia naţională de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia are o periodicitate lunară. Cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al bibliotecii naţionale. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Bibliografia Naţionala Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XVI, Nr. 08/2015


Arhiva


ABSI - Articole din bibliologie şi ştiinţa informării.

Din anul 2015, ABSI - Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI - Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din  domeniul ştiinţelor  informării şi documentării. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. ABSI este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică semestrială, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării. Anul LIV, nr. 2/2015
Arhiva
sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Book-a-Book

 
 

Programul bibliotecii

 
Programul de vară (18 iulie – 31 august 2016) pentru sălile de lectură, înscrieri cititori și spațiile libere:

18-29 iulie 2016*
16-31 august 2016*
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

*În această perioadă sunt deschise doar unele săli de lectură.

1-15 august 2016 
Biblioteca Națională a României este închisă pentru public.

Hub-ul cetăţeniei active va fi închis în perioada 1-31 august 2016.
Ludoteca „Apolodor din Labrador" va fi închisă în perioada 01-31 august 2016.
 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Reviste BNR

 
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2016 Biblioteca Naţională a României