caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție

Loc: spațiile expoziţionale Dealul Spirii, Fântâna cu Zodiac, Puțul cu apă rece, Podu’ Vechi – mezanin

Data: 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019

 
 
 
 
 

achiziţii recente

 
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918 / catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida. Bucureşti: Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2018. 215 p.: il.
05.07.2019
 
România: un secol de istorie. Date statistice
România: un secol de istorie. Date statistice / Andrei Tudorel (coord.), Alexandrescu Iulian Vladimir, Alexandru-Caragea Nicoleta... Bucureşti: Editura Institutului Naţional de Statistică, 2018. 495 p.: facs., graf., h., il., tab. în parte color.
28.06.2019
 
100 de inovatori români
100 de inovatori români / Sorin Avram, Emanuel Bădescu, Cristian Român, Mihai Vișinescu (coord.); prefață de Basarab Nicolescu; consultant: Florin Ionescu; redactor: Ruxandra Mihăilă; concept grafic: Florin Mănescu. București: Editura Institutului Cultural Român, 2017. 212 p.: il.
28.06.2019
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

noutăţi

 
29 noiembrie 2016
Biblioteca Națională a României, în legătură cu acuzația de „secretizare a tezelor de doctoratˮ
COMUNICAT DE PRESĂ

În urma acuzelor apărute în presă în ultimele zile, privind blocarea, de către Biblioteca Națională a României, prin intermediul Serviciului Depozit Legal, a accesului publicului la tezele de doctorat susținute în România, facem cunoscute următoarele:
Tezele de doctorat susținute și nepublicate intră în colecțiile Bibliotecii Naționale exclusiv în Fondul Intangibil, într-un singur exemplar, prin Legea Depozitului Legal nr. 111 din 21 noiembrie 1995, republicată, privind Depozitul Legal de documente, prin care se constituie patrimoniul cultural mobil național.
Un lucru foarte important pe care ținem să-l precizăm este acela că exemplarul intrat în Depozitul Legal – Fondul Intangibil reprezintă exemplarul-martor în instanță. După cum se cunoaște, facultățile păstrează în colecțiile bibliotecilor lor exemplare din tezele de doctorat susținute, exemplare la care accesul este liber, prin sălile de lectură. În cazul unor procese de plagiat, instanțele se adresează direct și exclusiv Bibliotecii Naționale a României, pentru punerea la dispoziție a tezelor care formează obiectul unui proces, tocmai pentru că există garanția că, intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil, nu pot apărea suspiciuni de sustragere, adăugare, înlocuire de fragmente din lucrare, în exemplarul de teză de doctorat depus la Depozitul Legal. De altfel, toate exemplarele intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil (cărți, periodice, CD-uri etc.) sunt considerate exemplare-martor în instanță, în procesele de drepturi de autor.

În baza Legii nr. 111/1995, Biblioteca Naţională a României este organizatoarea, la nivel naţional, a Depozitului Legal, care reprezintă Fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil, conform următoarelor articole: - ART. 1 (1). Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal; - ART. 1 (2). Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil; - ART. 8 (4). Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi la Biblioteca Academiei Române, de către universităţile responsabile; - ART. 15 (h). [Biblioteca Naţională a României] reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 8-10.
În septembrie 2016, Directorul General al Bibliotecii Naționale a României a decis modificarea articolului 3.14 din Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Naționale a României, dispunând – în urma consultării avute cu specialiștii din Biblioteca Națională a României – sistarea comunicării, prin sălile de lectură, a exemplarelor originale (din Fondul Intangibil) din tezele de doctorat, pentru a respecta Legea Depozitului Legal nr. 111/1995. În același timp, decizia a avut în vedere găsirea unei soluții pentru satisfacerea nevoilor de informare ale publicului și ale presei, în sensul în care Biblioteca Naţională a României pune la dispoziţie, in situ, varianta electronică a tezelor de doctorat intrate în Depozitul Legal – Fondul Intangibil în format electronic (PDF), pe două stații de lucru (calculatoare) aflate în Sala de Științe Economice Virgil Madgearu (et. I), precum și „copiile-substitut” ale tezelor de doctorat în format tipărit, copii care se realizează în ordinea înaintării cererilor, în limita resurselor umane şi tehnice de care Biblioteca Națională a României dispune la acest moment.
Menționăm că, în ceea ce privește cererile din partea CNATDCU / MENCS, ele vin prin adrese oficiale, la Secretariatul Bibliotecii Naționale a României, sunt prioritare și sunt rezolvate în timp util, păstrându-se legătura cu persoana delegată de Minister în acest sens. 

Realizarea unei copii-substitut pentru o teză de doctorat presupune resurse umane şi tehnice, ea reprezentând un serviciu suplimentar faţă de cele pe care Biblioteca Naţională le oferă. Însă, chiar și în condițiile unei crize acute de personal, Biblioteca Naţională a României consideră că organizarea, prelucrarea, depozitarea, conservarea și comunicarea tezelor sunt activități prioritare. În acest sens, întreprinde toate acţiunile necesare – solicitare de fonduri de investiții pentru dotare tehnică, solicitare de posturi, iniţiere de programe de voluntariat etc. – pentru comunicarea colecţiei de teze de doctorat în condiţiile legii, cererile din partea utilizatorilor putând fi argumente în sprijinul acestor demersuri. 
Cunoscut în spațiul public pentru intervențiile și acțiunile sale împotriva furtului intelectual și împotriva plagiatului, Directorul General al Bibliotecii Naționale, Domnul Octavian Gordon, acordă o atenție deosebită acestui subiect, dispunând măsuri pentru găsirea unei soluții la nivelul Bibliotecii Naționale a României și inițiind demersuri adresate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru obținerea unui exemplar suplimentar din tezele de doctorat, acesta urmând să fie integrat în colecțiile curente și, astfel, disponibil în sălile de lectură. Directorul General al Bibliotecii Naționale a înaintat MENCS o adresă prin care solicită clarificarea și rezolvarea, printr-un act legislativ, a suprapunerii dintre H.G. 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, și Legea nr. 111/1995 privind Depozitul Legal de documente.

Conform legislației actuale, Biblioteca Națională a României trebuie să primească un exemplar pentru Fondul Intangibil, prin Legea nr. 111/1995 privind Depozitul Legal de documente, precum și un exemplar pentru colecțiile curente (accesibile în sălile de lectură), prin H.G. 134/2016 privind modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011. Atragem atenția că, în condițiile în care Biblioteca Națională a României primește un singur exemplar dintr-un titlu, acesta intră automat în Fondul Intangibil – Depozitul Legal.

Menționăm că, în perioada octombrie – noiembrie 2016, 24 de persoane au completat 37 de cereri pentru realizarea unor copii-substitut de teză de doctorat; 12 dintre aceste teze sunt deja scanate și urmează să fie încărcate în baza de date (catalogul online) a Bibliotecii Naționale.
 
 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de Colecții Speciale (et. V):
marți-joi: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României