caută:   
 
 

cip

 
Informare privind utilizarea exclusivă a Formularului CIP online

Stimați editori,

Vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 01.02.2017 Centrul Național CIP va prelucra, în sistem informatizat, numai formularele CIP online. 
Aceste formulare vor fi completate și transmise direct de pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, secțiunea CIP. După fiecare solicitare, editorii vor primi în mod automat confirmarea expedierii formularului respectiv.
Formularele CIP în format doc, pdf etc. nu mai pot fi prelucrate începând cu data de 01.02.2017.
Vă stăm la dispoziție și vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru a desfășura o activitate cât mai eficientă în cadrul Programului CIP.

Informare privind procedurile de anulare, modificare și retransmitere a unei descrieri CIP

Stimați editori,

Pentru a beneficia de un model de lucru cât mai simplu și transparent în ceea ce privește participarea la Programul CIP vă transmitem următoarele proceduri de anulare, modificare, modificare a anului de apariție a cărții, retransmitere a unei descrieri CIP:
Vă recomandăm să folosiți aceste proceduri ori de câte ori este cazul. Folosind comunicarea prin email în locul convorbirilor telefonice, vom crește timpul efectiv de lucru și eficiența în ceea ce privește activitățile CIP.
Menținem termenul oficial de 10 zile lucrătoare pentru realizarea descrierii CIP, pentru a putea acoperi toate situațiile/perioadele din an (cele de dinaintea târgurilor de carte, a începerii anului școlar, sărbători legale etc), dar depunem eforturi consistente ca în mod real, termenul de răspuns sa fie mult mai mic (5-6 zile lucrătoare, în prezent).
Contăm pe o colaborare eficientă, astfel încât rezultatele să fie vizibile și apreciate.
Va mulțumim anticipat pentru orice sugestie sau comentariu privind colaborarea în cadrul Programului Național CIP.

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP

Catalogarea Înaintea Publicarii - CIP

Ce este Programul CIP
Scopul Programului CIP
Programul CIP în România
Categorii de documente incluse în Programul CIP
Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP
Întrebări frecvente despre Programul CIP
Contact
Formular CIP


Ce este Programul CIP?

La nivel internațional Catalogarea înaintea publicării (CIP) este un program gratuit de cooperare între edituri și structura infodocumentară desemnată la nivel național.
Programul CIP, inițiat de Biblioteca Congresului din Washington - Statele Unite ale Americii, se desfășoară în numeroase țări printre care Marea Britanie, Germania, Rusia, Canada, Brazilia.

La nivel naţional, Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România si Biblioteca Națională a României - Centrul Național CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariții editoriale.
În România, Programul CIP se derulează din anul 1996 și a devenit obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea și susținerea culturii scrise.

Descrierea bibliografică a cărților în curs de apariţie se realizează în conformitate cu normele internaționale ISBD(M) - International Standard Bibliographic Description for Monographs și cu formatele internaționale de schimb de date bibliografice.

sus


Scopul Programului CIP

Scopul Programului CIP este de a promova producţia editorială românească şi de a oferi beneficiarilor informaţiile necesare pentru selectarea, achiziţionarea şi prelucrarea noilor apariţii editoriale.
Beneficiarii Programului CIP sunt editorii, librăriile, bibliotecile, difuzorii de carte, brokerii de informaţii care astfel dispun din timp de informaţiile privind apariţiile editoriale de pe piaţa de carte românească.

sus

Programul CIP în România

Semnalarea cărţilor în curs de apariţie se face pe baza Formularului CIP pus la dispoziţia editorilor gratuit, de către Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP.

Formularul CIP se găseşte la sediul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional CIP şi pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României.
Formularul CIP se completează de către editor, pentru fiecare titlu de carte aflată în faza de prepublicare.
Editorul este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în formularul CIP.

Sursa principală pentru obţinerea informaţiilor necesare completării formularului CIP este pagina de titlu.
Datele bibliografice necesare identificării publicaţiilor sunt : autor, titlu, editura, locul publicării, anul publicării, ISBN, genul literar sau subiectul pe scurt etc.

Formularele CIP completate pot fi transmise prin fax, e-mail sau pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional CIP.

Transmiterea formularelor incomplete, incorecte sau ilizibile duce la imposibilitatea prelucrării informaţiilor şi a redactării Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

sus


În cadrul Centrului Naţional CIP datele furnizate exclusiv de editori sunt prelucrate, rezultând descrierea bibliografica standardizată pentru fiecare carte în curs de apariţie.
Descrierea CIP, realizată de către Centrul Naţional CIP, va fi transmisă editurii în 10 zile lucrătoare de la recepţionarea formularului lizibil, corect şi complet. Descrierile CIP nu se transmit autorilor sau intermediarilor.

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso paginii de titlu, respectându-se întocmai forma în care a fost redactată (punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele).

Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise.
Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 28, alin. (2) din aceeaşi lege.

Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie - CIP.
Orice intervenţie în textul Descrierii CIP sau realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României, constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor.
Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editorului în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Daca situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor.

Înştiinţarea conţinând descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României cuprinde numărul de ordine, numele şi semnătura persoanei care a redactat descrierea CIP şi ştampila Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP. Aceste informaţii nu vor fi tipărite pe carte, dar ele pot confirma autenticitatea descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României

sus

Categorii de documente incluse în Programul CIP

Documente pentru care se realizează Descriere CIP:
 • monografii (lucrări alcătuind un tot, în unul sau mai multe volume, fie că apar toate odată, fie că publicarea lor se etalează pe o durată limitată, după un plan stabilit dinainte);
 • beletristică;
 • cărţi de artă, cataloage de expoziţii cu text;
 • manuale şcolare;
 • lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.);
 • cărţi pentru copii cu text (sunt excluse cărţile de colorat fără text);
 • volume de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.), care se desfăşoară ocazional, lucrări care apar cu titluri diferite chiar dacă au o numerotare în continuare, precum şi pentru ediţia I a manifestării, în condiţiile în care există incertitudine asupra continuităţii;
 • volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.) cu caracter itinerant, lucrări care se desfăşoară cu periodicitate, însă ţara organizatoare este la fiecare număr alta.
  Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.
Documente pentru care nu se realizează Descriere CIP:
 • cărţi care apar în regie proprie sau în regia autorului
 • documente editate în afara graniţelor României, chiar dacă ele apar în limba română sau sunt scrise de autori români;;
 • publicaţii seriale (apar, sub acelaşi titlu, cu o anumită periodicitate, pe o perioadă nedeterminată);
 • publicaţii electronice sau online;
 • programe de calculator;
 • extrase din publicaţii periodice;
 • documente cuprinzând informaţii de natură efemeră, cum ar fi: cataloage comerciale, cărţi de telefon, orare etc.;
 • partituri muzicale fără text;
 • cărţi personalizate, cu apariţie restrânsă, publicate doar pentru o singură persoană, pentru membri unei familii sau un eveniment particular;
 • cărţi de colorat fără text
 • jocuri;
 • lucrări de licenţă,disertaţii, teze de doctorat;
 • volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu, precum şi pentru ediţia I a manifestării, atunci când continuitatea acesteia este certă.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestarilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

sus

Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP

Rezultatele programului CIP sunt diseminate prin intermediul publicaţiei ”Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP”, bibliografie de semnalare ce cuprinde descrierile bibliografice preliminare ale cărţilor anunțate Centrului Naţional CIP în cursul lunii de referinţă.

”Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP” are apariţie lunară în format electronic, putând fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.
Materialul bibliografic este ordonat pe domenii.
Bibliografia CIP dispune de mai multe indexuri: de autori, de titluri, de edituri participante la Programul CIP în luna respectivă, având precizate numerele de telefon şi adresele de e-mail ale acestora.

Totodată, în scopul identificării viitoarelor apariții editoriale, folosind criterii de interogare simple sau avansate, publicul are la dispoziție și Catalogul CIP, parte a Catalogului BN online.

Beneficiari ai Bibliografiei CIP sunt:
- bibliotecile - au la dispoziţie descrierea bibliografică ISBD(M) în momentul apariţiei cărţii ;
Atât pentru bibliotecile din ţară cât şi pentru partenerii din străinătate ai Bibliotecii Naţionale a României, Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP reprezintă un instrument de lucru dinamic în activitatea de achiziţii, un referenţial de semnalare a producţiei editoriale naţionale;
- editorii - beneficiază de un serviciu gratuit, rapid, realizat la standarde internaţionale, de promovare în ţară şi în străinătate a cărţilor pe care le editează ; au la dispoziţie un material de referinţă deosebit de util pentru alcătuirea planului editorial ;
- difuzorii de carte - pot afla din timp apariţiile editoriale, având informaţii necesare pentru a contacta editurile în vederea achiziţionării noilor titluri;
- cititorii - dispun de o sursă de informare simplă şi rapidă;
- brokerii de informaţii identifică titlurile ce urmează să apară, de care sunt interesati clienţii lor (persoane fizice sau juridice).

Întrebări frecvente despre Programul CIP

 1. Ce înseamnă CIP?
  CIP reprezintă iniţialele de la Cataloguing in Publication - Catalogare Înaintea Publicării.

 2. Cine participă la Programul CIP?
  Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România şi Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariţii editoriale.

 3. Se realizează descriere CIP pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului?
  Nu. Descrierea CIP se realizează numai pentru cărţile ce apar prin intermediul editurilor înregistrate.

 4. Este descrierea CIP obligatorie?
  Da. Conform Legii 186/2003 republicata în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, editurile au obligaţia să tipărească pe cărţi descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

 5. Se percepe taxă pentru programul CIP?
  Programul CIP este gratuit.

 6. Există o legătură între descrierea CIP şi dreptul de autor?
  Descrierea CIP nu conferă protecţie juridică privind dreptul de autor asupra conţinutului cărţii respective.

 7. De unde poate fi procurat formularul CIP?
  Formularul CIP se obţine de la sediul Bibliotecii Nationale a României - Centrul Naţional CIP sau de pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, la adresa http://www.bibnat.ro/CIP-s22-ro.htm#formular_cip

 8. Cum pot fi transmise formularele CIP către Centrul Naţional CIP?
  Formularele CIP completate pot fi transmise prin fax, e-mail sau pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional CIP.

 9. Când se solicită descrierea CIP?
  Formularul CIP se completează şi se transmite către Centrul Naţional CIP în perioada în care cartea se află în faza de editare-tehnoredactare în cadrul editurii.

 10. Cine completează şi transmite formularul CIP?
  Editura este cea care îsi asumă responsabilitatea completării formularului CIP şi a transmiterii lui, în vederea realizării descrierii CIP corespunzătoare. Tot editura este cea care va primi răspunsul de la Centrul Naţional CIP. Autorii sau alţi intermediari nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

 11. Cât timp durează realizarea descrierii CIP?
  Centrul Naţional CIP realizează descrierile CIP în ordinea în care sunt recepţionate formularele CIP.
  Termenul de prelucrare este de 10 zile lucrătoare.
  Nu există regim de urgenţă.

 12. Cum primesc editorii descrierea CIP?
  Descrierea CIP este transmisă editorilor prin fax sau e-mail, conform datelor de contact din formularul CIP. Autorii sau intermediarii nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

 13. Câte formulare se completeaza pentru o lucrare în mai multe volume?
  Se completează câte un formular pentru fiecare volum în parte.

 14. Exista o legătură între codul ISBN si CIP?
  Codul ISBN este inclus în descrierea CIP, fiind parte componentă a acesteia.

 15. Ce reprezintă cifrele din finalul descrierii CIP?
  Descrierea CIP a unei cărţi conţine grupuri de cifre reprezentând Clasificarea Zecimală Universală a lucrării respective (domeniul din care face parte cartea).

 16. Cum poate fi consultată Bibliografia CIP?
  Bibliografia CIP este disponibilă gratuit, atât în format electronic (pdf), cât și sub forma Catalogului CIP.

 17. Cum se poate achiziţiona Bibliografia cărţilor în curs de apariţie - CIP?
  Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP poate fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (http://www.bibnat.ro/Catalog-CIP-s87-ro.htm). Beneficiarii care nu au acces la Internet vor primi Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP, la cerere, pe suport CD sau DVD, urmând să achite preţul suportului şi taxele poştale.
 18. Se poate realiza descriere CIP printr-o altă bibliotecă din România?
  Nu. Conform Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, Biblioteca Naţională a României este singura instituţie abilitată la nivel naţional să realizeze descrierile CIP pentru cărţile ce apar pe teritoriul României.
  Dreptul de autor asupra conţinutului descrierii CIP aparţine Bibliotecii Naţionale a României.
  Realizarea descrierii CIP în afara Centrului Naţional CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României reprezintă o încălcare a Legii dreptului de autor.

 19. Se acordă descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice?
  Se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară ocazional, lucrări sub titluri diferite, apariţii în ţări diferite, pentru ediţia I a manifestării şi atunci când există incertitudine asupra continuităţii.
  Nu se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară cu periodicitate sub acelaşi titlu, pentru ediţia I a manifestării şi în cazul în care publicarea ulterioară este certă.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

Contact

CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.3112635; 021.314.24.34/int. 1035 (luni - vineri: 12.00 - 16.00)
E-mail:

Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU
Formular CIP
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Data completării formularului* 
Denumirea editurii* 
Adresa*
E-mail* 
Tel./fax* 
Persoana de contact* 
Anul de publicare a cărţii (aşa cum este tipărit pe pagina de titlu)* 
Tirajul cărţii* 
Formatul cărţii*  tiparit
CD-ROM
on-line
Pentru formatul on-line indicaţi adresa WEB 
Numele autorilor (aşa cum apar pe pagina de titlu)*
Numele altor persoane menţionate pe pagina de titlu şi funcţia lor (traducător, prefaţator, posfaţator etc.)
Numele complet al autorilor
Data şi locul naşterii autorilor
Titlul şi subtitlul cărţii*
Cartea conţine lucrările unei conferinţe, ale unui simpozion, congres etc.?*  NU
DA
Daca raspunsul este DA, completaţi
Denumirea conferinţei, simpozionului, congresului 
Localitatea unde a avut loc 
Anul în care a avut loc şi nr. 
Trimiteţi şi o copie a paginii de titlu* 
Nr. ediţiei* 
Este o ediţie revizuită?*  DA
NU
Este o traducere?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi titlul original 
Limba textului original 
Lucrarea conţine
  Bibliografie
  Index
ISBN* 
ISMN* 
Lucrarea va apărea în mai multe volume?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi nr. volumelor 
Data apariţiei primului volum, editura si codul ISBN 
Informaţiile furnizate în acest formular sunt pentru volumul nr. 
Titlul acestui volum 
ISBN / ISMN (lucrări în mai multe volume)
ISBN general 
ISMN general 
ISBN specific acestui volum 
ISMN specific acestui volum 
Genul literar (pentru lucrări beletristice)
  roman
  nuvelă
  teatru
  poezie
  povestire
  eseu
Alt gen literar (menţionaţi genul literar) 
Subiectul pe scurt (pentru lucrări nebeletristice, max. 300 caractere) 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  7 + 7

* Prin completarea acestui formular sunteți de acord în mod expres și neechivoc ca Biblioteca Națională a României sau un terț partener al acesteia să utilizeze datele dumneavoastră personale pentru a vă informa despre ofertele și serviciile Bibliotecii Naționale sau ale oricăror filiale sau sucursale ale sale. În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție , dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitței. În cazul exprimării dreptului de opoziție, datele dumneavoastră vor fi șterse. Biblioteca Națională a României va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2018 Biblioteca Naţională a României