caută:   
 
 

comisia pentru digitizarea patrimoniului cultural scris

 
La sfârşitul anului 2007, la solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României a realizat un studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor deţinute de bibliotecile din România, studiu ce a stat la baza definirii Propunerii de Politică Publică a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a fost prezentată spre dezbatere publică pe site-ul instituţiei în perioada octombrie – decembrie 2007 şi aprobată de Guvernul României pe 18 ianuarie 2008.

Din acel moment, în România, există o Politică Publică pentru digitizarea resurselor culturale şi realizarea Bibliotecii Digitale a României, în concordanţă cu cele două recomandări ale Comisiei Europene, 2006/585/EC şi 2006/C 297/01. Într-o primă etapă, activitatea se desfăşoară pe 4 direcţii: patrimoniu scris (biblioteci), patrimoniu mobil (muzee, colecţii), patrimoniu audio-vizual (arhive audio-vizuale), patrimoniu imobil (monumente, arheologie).

Pentru fiecare pilon tematic (modul), Ministerul Culturii şi Cultelor a numit prin Ordinul nr.2244/15.04.2008 o comisie de specialitate pentru coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul politicii publice. Pentru patrimoniul cultural scris, comisia este formată din 5 membri şi 2 membri supleanţi. Fiecare reţea de biblioteci: naţionale, publice, universitare, specializate este reprezentată, la cel mai înalt nivel, în cadrul acestei comisii.

Misiunea Comisiei este de a coordona activitatea de digitizare a patrimoniului cultural scris, la nivel naţional, în domeniul instituţiilor info-documentare, în cadrul aparatului instituţional propriu.

Comisia de specialitate pentru digitizare funcţioneaza pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordinul mai sus menţionat.

Activitatea Comisiei de specialitate pentru digitizare - modulul biblioteci a început în luna aprilie 2008. Au fost organizate, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sedinţe lunare, la care au participat membrii de drept ai comisiei dar şi invitaţi.

Activitatea Comisiei de specialitate pentru digitizare este monitorizată în permanenţă de Ministerul Culturii si Cultelor.

sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada  08.07. – 05.08.2019, Arhiva Istorică din cadrul serviciului Colecţii Speciale va fi închisă pentru public.

Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sâmbătă: 09.00 – 17.00 

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente (inclusiv American Corner):
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Luni-Vineri, între orele 10.00-13.00 si 16.00-18.00.

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României