caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului

Loc: Expoziţie virtuală de partituri și fotografii din colecțiile BNaR, realizată cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la naşterea compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski.

Data: din 14 aprilie 2020

 
 
 
 
 
 

achiziţii recente

 
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii / statistici mondiale: Adrian Kanovici. Ed. a 16-a. Bucureşti: Meronia, 2020. 864 p.: 398 hărţi, ilustrații color ale tuturor drapelelor și capitalelor statelor de pe glob.
09.10.2020
 
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean / ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520. Bucureşti: Humanitas, 2018. XVI, 270 p.: facs., il. color. (Istorie. Societate & civilizaţie)
13.08.2020
 
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă / cuv. înainte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti: Editura Basilica, 2018. 542 p.: fotogr. color. (Cota V 24.387)
11.08.2020
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

noutăţi

 
21 martie 2014
Comunicare: concurs de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României (20.03.2014)
Anexa la O.M.C. nr. 2097/17.02.2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Biblioteca Naţională a României, se modifică cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) 10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
b) 11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.
c) 23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
  
Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură

ANUNŢ
privind modificarea condițiilor de participare pentru concursul de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României, precum și a calendarului de concurs

20.03.2014
I. Condiţiile de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii :
I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate;
II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență - istorie;
III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii cultural;
IV. domeniul fundamental de ierahizare - științe sociale; ramura de știință – științe ale comunicării, domeniul de ierarhizare – științe ale comunicării, domeniul de licență - științe ale comunicării.
d) experiență profesională în conducerea unei instituții publice de minim 5 ani;
e) are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;
f) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România ;
g) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;
h) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

II. Calendarul de concurs:
a) 10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
b) 11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.
c) 23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 10 aprilie, ora 17:00 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537 sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.
 
 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni - vineri: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-18:00.

Birou Înscrieri
luni - joi: 10:00-18:00; 
vineri: 10:00-17:00.

Sălile de lectură se vor menține închise pe perioada stării de alertă.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”
►Sala multimedia „George Enescu”

Săli de lectură (mezanin)
Ludoteca „Apolodor din Labrador” 
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2020 Biblioteca Naţională a României