caută:   
 
 

cursuri

 
Biblioteca Naţională a României, în calitate de furnizor de cursuri de specializare, va organiza cursul de specializare Conservator – bunuri culturale – documente de bibliotecă şi arhivă.

Cursul este structurat în trei module:

MODULUL 1 - CUNOŞTINTE DE BAZĂ PRIVIND CONSERVAREA PREVENTIVĂ A DOCUMENTELOR APARŢINÂND COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ
Acest modul se adresează angajaţilor din biblioteci care desfăşoară activitatea de manipulare şi depozitare a documentelor de bibliotecă – carte şi periodic
MODULUL 2 - CUNOŞTINTE AVANSATE PRIVIND CONSERVAREA PREVENTIVĂ A DOCUMENTELOR APARŢINÂND COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ
Acest modul completează cunoştinţele dobândite în cadrul primului modul şi se adresează angajaţilor din biblioteci care desfăţoară activitatea de manipulare şi depozitare a tuturor tipurilor de documentelor de bibliotecă
MODULUL 3 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONSERVARE ÎN BIBLIOTECĂ ŞI ARHIVĂ
Acest modul se adresează personalului de bibliotecă cu atribuţii privind conservarea colecţiilor.

Fiecare modul se va încheia cu un test de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, în urma căruia se va elibera un certificat de absolvire a modulului.

În anexa 1 este prezentată structura tematică a fiecărui modul.
 
Pentru obţinerea atestatului de Conservator – bunuri culturale – documente de bibliotecă şi arhivă sunt necesare cunoştinţele şi competenţele dobândite în toate cele trei module.

Având în vedere funcţia de Centru naţional metodologic, Biblioteca Naţională a României iniţiază anul acesta, în regim gratuit, un program de specializare pentru activitatea de Conservator- Colecţii de bibliotecă şi arhivă - Modulul 1 şi Modulul 2 - la care poate participa orice angajat din Sistemul Naţional de Biblioteci din România.

Participanţii la cursuri vor primi cu o săptămână înainte de începerea cursului suportul de curs şi bibliografia specifică fiecărui modul.

Înscrierea la cursuri se face pe baza formularului de inscriere la cursuri, în limita locurilor disponibile. La fiecare modul pot participa maxim 20 cursanţi.


Persoana de contact: Oana Păcurariu 
Email:
Tel.: 0213177805/1165
Tel. mobil: 0737505240

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României