caută:   
 
 

depozit legal

 

Anunţ important!

În atenția producătorilor de documente!

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.11.2014 Biblioteca Națională a României prin agenții constatatori, numiți prin Ordinul nr. 2639/25.09.2014 al Ministrului Culturii, va pune în aplicare prevederile Ordinului nr. 2428/02.09.2013 cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor în cazul nerespectării obligațiilor de depunere a documentelor care constituie obiectul Depozitului legal, în conformitate cu Legea nr. 111/1995, republicată, privind Depozitul legal de documente.

Anunţ important!
Depunerea publicaţiilor conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, se efectuează la sediul Bibliotecii Naţionale a României din bd. Unirii nr. 22, la:
Biroul Primiri, demisol, Corp BD 26,

Program: Luni-Vineri, între orele 08.00 - 16.00.

Adresă către editori

Ordinul nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Ghidul de aplicare a legii depozitului legal

Legea Depozitului Legal

Borderou de însotire a publicatiilor

Depozitul legal este obligatoriu şi gratuit. Trimiterea documentelor se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei.

Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 3000 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 5000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară.

Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Depozit legal

Este organizat şi funcţionează conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, prin care Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de Agenţie Naţională pentru Depozit legal.
Serviciul Depozit legal are ca misiune organizarea depozitului legal la nivel central şi coordonarea depozitului legal la nivel local.
În cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Serviciul Depozit legal are următoarele atribuţii:
  • constituirea, evidenţa, conservarea, în depozite, a fondului intangibil;
  • distribuirea publicaţiilor destinate schimbului internaţional;
  • comunicarea şi distribuirea exemplarelor pentru semnalarea în statistică şi pentru elaborarea Bibliografiei Naţionale;
  • dezvoltarea colecţiilor bibliotecii cu tipărituri şi alte categorii de documente din producţia naţională curentă, care fac obiectul Legii Depozitului legal.
Serviciul Depozit Legal contribuie anual la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României cu peste 20000 de titluri (cărţi, CDROM, documente audio video).

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi:

SERVICIUL DEPOZIT LEGAL
Biblioteca Naţională a României
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti
Tel.: (021)310.44.44: (021)314.24.34/1047
E-mail:
Website: www.bibnat.ro

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Book-a-Book

 
 

Programul bibliotecii

 
Săli de lectură și spații libere:
Luni, miercuri, vineri: 10.00-18.00; marți, joi: 12.00-20.00

În perioada 16-31 august vor fi deschise doar anumite săli de lectură.

Biroul Înscrieri cititori
Luni, miercuri, vineri: 10.00-17.45; marți, joi: 12.00-19.45

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP – relații cu publicul prin telefon (luni-vineri: 12.00-16.00)

Hub-ul cetăţeniei active și Ludoteca „Apolodor din Labradorˮ  vor fi închise în perioada 1-31 august 2016.
 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Reviste BNR

 
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2016 Biblioteca Naţională a României