caută:   
 
 

evenimente culturale

 

Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf. Cărţi vechi aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României
28 noiembrie 2016

Anul 2016 marchează împlinirea a 300 de ani de la martiriul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (1650?-1716). Originar din Iviria (Georgia), el şi-a însuşit meşteşugul sculpturii în lemn, al caligrafiei, picturii şi broderiei la Constantinopol, unde a fost rob în perioada tinereţii. Aici s-a şi călugărit, schimbându-şi numele de mirean, Andrei, în Antim.
Despre viaţa sa privată se cunosc puţine lucruri. Nu se ştie cu exactitate când a ajuns în ţările române, dar o scrisoare a patriarhului Hrisant Notara către Ianache Văcărescu relevă faptul că a fost egumen al Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi.
Anul sosirii lui Antim în Ţara Românească a rămas un mister, motiv de numeroase supoziţii. Prima mărturie certă referitoare la prezenţa sa în acest spaţiu geografic datează din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, mai exact din anul 1691, când, pe foaia de titlu a cărţii în limba greacă Capitole îndemnătoare de Vasile Macedoneanul, imprimate în Tipografia Domnească de la Sfânta Mitropolie din Bucureşti, apare menţiunea: „de Antim Ieromonahul”.
A fost pe rând Egumen al Mănăstirii Snagov, Episcop de Râmnic şi, în cele din urmă, Mitropolit al Ungrovlahiei. De-a lungul a 25 de ani (1691-1716) a desfăşurat o importantă activitate tipografică, ocupându-se personal de imprimarea a patruzeci şi unu de titluri în limbile greacă, română, slavonă şi arabă. 
În luna septembrie a anului 1716, Antim Ivireanul este arestat din ordinul domnitorului Nicolae Mavrocordat şi caterisit prin dispoziţie patriarhală. Ucis de soldaţii ce îl însoţeau în exil la Muntele Sinai, a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, fiind prăznuit în fiecare an la data de 27 septembrie. 

Prilejuită de această comemorare, expoziţia virtuală „Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf” prezintă imagini din cărţi tipărite de Antim Ivireanul, aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.
Fondul de bibliofilie românească al Bibliotecii Naţionale a României cuprinde exemplare tipărite de Antim Ivireanul şi ucenicii săi, Mihai Iştvanovici şi Gheorghe Radovici, în centrele tipografice din Bucureşti, Snagov, Râmnic şi Târgovişte, însumând douăzeci şi două de titluri, cu şaizeci şi două de exemplare. Dintre acestea, merită menţionate: Vasile Macedoneanul. Capitole îndemnătoare. Bucureşti, 1691 (unul dintre exemplarele Bibliotecii Naţionale având o însemnare olografă a lui Antim Ivireanul); Evanghelia greco-română. Bucureşti, 1693 (cu xilogravuri ale evangheliştilor în plină pagină); Maxim Peloponezianul. Carte sau lumină. Snagov, 1699; Liturghier grecesc şi arăbesc. Snagov, 1701; Noul Testament. Bucureşti, 1703.


Joi, 8 decembrie 2016, în cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, ediţia a XIX-a, va avea loc simpozionul „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul, care va include şi vernisajul expoziţiei „Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf”. Publicul va putea vedea expuse, cu acel prilej, câteva dintre tipăriturile lui Antim păstrate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale. 

Vă invităm să vizualizați expoziția virtuală aici.

Curator – Mariana Irimia, Serviciul Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României


inapoi

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada 1-31 august 2019, publicul va avea acces în spațiile libere (parter, mezanin și etajul I), precum și în sălile de lectură, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00. 

Biroul Înscrieri va funcționa după același program.

Sălile de lectură (etajul I) vor fi deschise prin rotație:
Sala de Științe Filologice „Mihai Eminescu” – 1-14 august
Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara” – 19-23 august
Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu” –  26-30 august

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etajul V) de la Colecții Speciale va fi deschisă în perioada 19- 31 august, de marți până joi, în intervalul orar 09:00-17:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” va fi deschisă în perioada 19-30 august 2019, între orele 09:00-17:00.

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP și Serviciul Depozit Legal vor funcționa după programul normal.

Sâmbăta și duminica biblioteca va fi închisă.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României