caută:   
 
 

formare continuă

 
Pregătirea profesională a salariaţilor se reflectă în calitatea serviciilor publice oferite. Nici un post de specialitate nu poate fi ocupat decât de o persoană pregătită să desfăşoare muncă de o anumită complexitate. Pregătirea educaţională desăvârşită în instituţiile de învăţământ se completează în procesul muncii prin participarea activă a salariatului la formarea şi perfecţionarea sa.


a) Formare continuă în cadrul instituţiei
  1. conservare preventivă, scanare documente şi utilizare baze de date,
  2. participare în proiecte ale bibliotecii
  3. implicarea în grupuri de lucru formate din specialişti din mai multe domenii
  4. iniţiere profesională la locul de muncă
b) Formare continuă în alte instituţii

  1. Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
- Tendinţe noi în biblioteconomie
- Grafician pe calculator - DTP Designer
- Conservarea bunurilor culturale din patrimoniul naţional mobil
- Evidenţa şi clasare bunuri culturale
- Evidenţa şi valorificare patrimoniu mobil
  1. Alte instituţii
- Universitatea Bucureşti - Curs postuniversitar de biblioteconomie
- Centrul de formare profesională pentru adulţi Austing - curs cadru tehnic în domeniul PSI
- Srac Servicii Grup S.A. – cursuri de sisteme de managementul calităţii; auditor intern în domeniul calităţii
- Actual Training - încheierea execiţiului financiar 2008
- Absolut School – inspector resurse umane

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
În perioada 01-31 august 2017 sălile de lectură vor fi închise pentru public.

Utilizatorii vor avea acces doar in spaţiile special amenajate pentru studiu de la parter, mezanin, etajele I şi II.

Programul de acces în spațiile libere:

Luni, Miercuri, Vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, Joi: 08.00 – 20.00
Sâmbătă: 09.00 – 17.00
 

Biblioteca Digitală Naţională

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României