caută:   
 
 

issn

 
ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER


ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297.


Centrul Internaţional ISSN, cu sediul la Paris, este instituţia oficial desemnată să administreze, la nivel internaţional, problemele legate de aplicarea codului ISSN, să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate. Este nucleul unei reţele de centre naţionale ISSN. Acestea sunt create, în general, pe lângă bibliotecile naţionale şi sunt abilitate să exercite controlul bibliografic asupra publicaţiilor seriale editate la nivel naţional.

În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează din anul 1990 Centrul Naţional ISSN.

Ce este codul ISSN?
Centrul Naţional ISSN
Care sunt avantajele codului ISSN?
Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN?
Reguli de utilizare a codului ISSN
Tipărirea codului ISSN
Întrebări frecvente despre ISSN şi ISSN-L
Materiale necesare acordării codului ISSN
Contact
Formularul-cerere pentru acordarea codului ISSN


Ce este codul ISSN?

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale.
Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.
Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.
Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

sus
 
Centrul Naţional ISSN

Centrul Naţional ISSN a fost înfiinţat în anul 1990, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, în urma acordului încheiat între Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Centrul Internaţional ISSN.
Centrul Naţional ISSN este parte componentă a reţelei internaţionale ISSN.

Atribuţiile Centrului Naţional ISSN sunt:
 • identificarea şi controlul bibliografic al publicaţiilor seriale româneşti, indiferent de limba textului, alfabet sau suport;
 • acordarea codului ISSN, realizarea descrierii bibliografice şi stabilirea "titlului cheie" pentru publicaţiile seriale din România;
 • crearea şi gestionarea bazei de date naţionale, ISSN România;
 • stabilirea direcţiilor de promovare şi dezvoltare a sistemului ISSN în România.
Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISSN sunt servicii specializate.
Acordarea codului ISSN este un serviciu gratuit.
 
sus
 
Care sunt avantajele codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid.
 • Pentru editori, el permite o identificare rapidă a comenzii, putând facilita relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale.
 • Pentru biblioteci şi centre de documentare, codul ISSN poate facilita operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional.
 • Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie, mai ales în caz de omonimie a titlurilor publicaţiilor.
 • Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare.
 • Codul ISSN împreună cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice.
La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la D.L. (conform Legii 111/1995 republicată) sunt introduse în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în bibliografia naţională de publicaţii seriale, începând cu primul număr de apariţie.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializată "Registrul ISSN".
Ea este realizată de Centrul Internaţional ISSN, în principal prin reunirea tuturor bazelor de date naţionale. "Registrul ISSN" reprezintă referinţa cea mai completă, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat online la adresa www.issn.org
 
sus
 
Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN?

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii.
Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit.
Această definiţie exclude lucrările ce urmează a fi publicate într-un număr finit de părţi.
Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă, rapoarte, precum si revistele care contin numai rezumatele articolelor/abstracte.
Nu primesc cod ISSN următoarele tipuri de publicaţii: cărţile, albumele, calendarele, cataloagele (ghiduri, liste, preţuri, oferte) de produse/servicii, publicaţiile de mare şi mică publicitate, programele TV, publicaţiile cu conţinut pornografic.
Din categoria publicaţiilor seriale pe suport electronic, nu primesc cod ISSN paginile web personale sau de firmă, web-siturile comerciale, site-urile care conţin numai legături spre alte adrese, canalele de ştiri şi media, weblog-urile.
Pentru codurile ISSN solicitate în faza de prepublicare (înainte de apariţia primului număr) tematica publicaţiei se va considera cea declarată de solicitant pe proprie răspundere.
 
sus
 
Reguli de utilizare a codului ISSN

Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma "titlului cheie", formează o entitate unică la nivel internaţional.
De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editorul, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.
Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare asupra titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.
Codul ISSN nu este transmisibil de la un titlu la altul.
Se acordă coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii seriale.
Aceeaşi publicaţie serială care apare pe suporturi media diferite: tipărit, electronic, CD-ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă poartă acelaşi titlu.
Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.
 
sus
 
Tipărirea codului ISSN

Codul ISSN este comunicat solicitantului în scris. El va fi tipărit la fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX.
 • Pentru publicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţională. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
 • Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
 • Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.
sus
 

Întrebări frecvente despre ISSN

1. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie care apare simultan pe suporturi media diferite?
În cazul în care o publicaţie apare pe suporturi media diferite (tipărită, online, CD-ROM, e-mail, etc), chiar dacă are acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, ea va fi identificată prin coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte.

2. Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie cu ediţii în mai multe limbi?
Fiecare ediţie va primi codul ISSN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi.

3. Ce se întâmplă cu codul ISSN atunci când o publicaţie îşi încetează apariţia?
Când o publicaţie serială îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN rămâne înregistrat în baza de date ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil.

4. Ce se întâmplă cu codul ISSN atunci când o publicaţie îşi continuă apariţia sub formă de “serie nouă”?
În acest caz codul ISSN rămâne neschimbat, cu condiţia ca şi titlul publicaţiei să rămână cel care a fost înregistrat la acordarea codului.

5. Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editorul?
Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, editorul (denumire, adresă) nu duc la schimbarea codului ISSN.
Aceste modificări trebuie anunţate, telefonic sau în scris, la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea datelor de identificare a publicaţiei respective.

6. Ce se întâmplă cu o publicaţie care nu are cod ISSN?
Toate publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în măsura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată în 2007.

7. Cine este responsabil de conţinutul unei publicaţii?
Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicaţii revine autorilor, instituţiei/organizaţiei care realizează textul sau, după caz, editorului.
Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia, în vreun fel, calitatea conţinutului unei publicaţii.
Codul ISSN nu se referă în niciun fel la conţinutul publicaţiei.

8. Codul ISSN conferă exclusivitate asupra titlului publicaţiei?
Codul ISSN împreună cu "titlul cheie" conferă unicitate în identificarea publicaţiei.
Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, www.osim.ro).

9. Ce valoare juridică are codul ISSN?
Conform standardului care-l defineşte, codul ISSN nu are nicio semnificaţie juridică.
El nu conferă şi nu se substituie dreptului de autor.

10. Care este legătura dintre codul ISSN şi dreptul de autor?
Codul ISSN nu conferă şi nu se substituie dreptului de autor.

11. Care este legătura dintre codul ISSN, ISSN-L şi codul de bare?
Codul de bare al unei publicaţii seriale se poate genera pe baza codului ISSN, şi nu pe baza codului ISSN-L.
Obţinerea codului de bare se face prin GS1 România (www.gs1.ro).

12. Care este legătura dintre codul ISSN şi codul ISBN?
Codul ISSN (International Standard Serial Number) se acordă numai publicaţiilor seriale şi colecţiilor de monografii.
Codul ISBN (International Standard Book Number) este destinat cărţilor.

13. Care este legătura dintre ISSN şi CIP?
Nu există nicio legătură. Descrierea CIP se realizează numai pentru cărţile ce apar printr-o editură înregistrată din România.
Pentru publicaţiile seriale nu se face descriere CIP.

14. Folosirea codului ISSN implică reduceri de taxe?
Nu. Conform ISO 3297, care defineşte codul ISSN, nu există nicio legătură între acest cod şi eventualele cheltuieli materiale referitoare la editarea, tipărirea, expedierea şi difuzarea unei publicaţiiseriale.

15. Codul ISSN are termen de valabilitate?
Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată.
Orice schimbare de titlu atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

16. Care sunt caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o publicaţie serială online?
Publicaţia serială online are următoarele elemente caracteristice:
- titlu propriu (identic sau diferit de cel al site-ului pe care este postată publicaţia), afişat vizibil;
- ordine numerică sau cronologică, distinct afişată pentru fiecare apariţie;
- nu au un număr de apariţii prestabilit;
- au cuprinsul/sumarul afişat pentru fiecare apariţie;
- articolele sunt în format full text;
- caseta redacţională.
Publicaţia serială online este un produs diferit faţă de site-ul pe care aceasta este postată.
Nu pot fi considerate publicaţii seriale online site-urile care conţin articole, postate cronologic sau având o temă comună, fără a întruni elementele caracteristice de mai sus.

17. Când se solicită codul ISSN?

Pentru publicaţiile seriale pe suport hârtie, codul ISSN se poate solicita fie în faza de prepublicare, fie în timpul apariţiei publicaţiei. În faza de prepublicare, codul ISSN se solicită cu cel mult o lună înaintea aparitței publicației.
Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN se poate solicita numai după ce conţinutul full-text al primului număr al publicaţiei a fost postat pe site.

18. În cât timp se obţine codul ISSN?
Codul ISSN se acorda în maximum 2 zile lucratoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor necesare. Codul ISSN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin fax sau e-mail.

Întrebări frecvente despre ISSN-L

1. Ce este ISSN-L?
Codul ISSN de legătură sau ISSN-L permite legătura dintre ediţiile unei resurse continue, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online).
ISSN-L este definit prin noul standard ISO 3297.
ISSN-L este codul ISSN desemnat de reţeaua ISSN pentru a reuni toate ediţiile pe suporturi media diferite, ale unei resurse continue.
Unei resurse continue îi va fi asociat numai un singur cod ISSN-L, indiferent câte ediţii pe suporturi media diferite există pentru acea resursă.
ISSN-L este un cod lizibil atât cu ochiul liber cât şi în format electronic.

Ex.:
Resursă continuă cu ediţie pe un singur suport media:
ISSN-L 1454-5101
Applied Sciences (Online) = ISSN 1454-5101

Resursă continuă cu ediţii pe două suporturi media diferite:
ISSN-L 2065-2526
Studii de preistorie (Print) = ISSN 2065-2526
Studii de preistorie (Online) = ISSN 2065-2534

Resursă contină cu ediţii pe trei suporturi media diferite:
ISSN-L 1224-5119
Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (Print) = ISSN 1224-5119
Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (Online) = ISSN 1844-7589
Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (CD-ROM) = ISSN 1842-6433

2. De ce ISSN-L?
De-a lungul ultimilor ani au apărut noi tipuri şi formate de publicaţii seriale (resurse continue), iar nevoile de identificare din partea utilizatorilor s-au diversificat, fapt ce a impus revizuirea standardului ISO 3297, pentru a redefini codul ISSN în raport cu noile cerinţe.
Au fost exprimate două cerinţe principale, în raport cu funcţia de identificare a codului ISSN:
- identificarea la nivelul “abstract”, a titlului unei resurse continue, urmărindu-se prin aceasta identificarea conţinutului şi nu a produsului;
- identificarea, la nivel de produs, a fiecărei forme de manifestare a conţinutului unei resurse continue. Această cerinţă a fost exprimată de comunitatea difuzorilor de publicaţii seriale, pentru care, codul ISSN trebuie să identifice produsul exact şi să facă diferenţa între ediţiile pe suporturi media diferite.
Soluţia pentru ca sistemul ISSN să poată fi pertinent şi eficient în ambele situaţii a fost identificarea fiecărei ediţii pe suport media diferit prin cod ISSN diferit, în paralel cu dezvoltarea unui nou concept, ISSN-L, codul ISSN de legătură.

3. Ce avantaje aduce ISSN-L?
Printre alte avantaje, ISSN-L facilitează căutarea, regăsirea şi livrarea pentru toate ediţiile pe suporturi media difertite ale unei resurse continue, pentru servicii ca Open URL, cataloage de bibliotecă, motoare de căutare sau baze de date. Stimulează interoperabilitatea, prin folosirea specifică a ISSN şi a ISSN-L în cadrul altor sisteme de identificare şi de legătură precum DOI, Open URL, URN şi codul de bare EAN.

4. Cum este distribuit codul ISSN-L?
Codul ISSN-L desemnat este disponibil în mai multe feluri:
- printr-un tabel în care sunt listate codurile ISSN-L şi codurile ISSN corespondente. Acest tabel este accesibil în mod gratuit, pe site-ul Centrului Internaţional ISSN (www.issn.org);
- prin intermediul Registrului ISSN: în fiecare înregistrare ISSN este inclus codul ISSN acordat resursei continue respective (pentru ediţia pe suportul media declarat de editor), dar şi codul ISSN-L, ca element distinct;
- prin intermediul reţelei internaţionale ISSN şi al Centrului Naţional ISSN, care pentru publicaţiile noi va comunica editorilor atât codul ISSN acordat ediţiei respective (în funcţie de suportul media declarat de editor) cât şi codul ISSN-L desemnat pentru resursa continuă în ansamblul ei;
- prin intermediul resursei continue, pe care editorul va menţiona atât codul ISSN cât şi codul ISSN-L, în conformitate cu recomandările noii ediţii a standardului ISO 3297

5. Cum va fi înregistrat codul ISSN în formatul MARC?
ISSN-L reprezintă un element bibliografic specific resurselor continue şi este identificat în formatul MARC printr-un subcâmp specific în cadrul câmpului folosit pentru înregistrarea codului ISSN.
În formatul MARC 21, ISSN-L este introdus în câmpul 022 (ISSN), subcâmpul „l”.

Ex. Ediţia tipărită: 022 $a2065-2526 $l2065-2526
Ediţia online: 022 $a2065-2534 $l2065-2526
În UNIMARC, codul ISSN-L este introdus în câmpul 011 (ISSN), subcâmpul „f”
Ex. Ediţia tipărită: 011 $a2065-2526 $f2065-2526
Ediţia online: 011 $a2065-2534 $f2065-2526

6. Cum vor folosi editorii codul ISSN-L?
Pentru ca ISSN-L să-şi atingă scopul pentru care a fost creat, este necesar ca editorii să specifice în mod clar ori de câte ori folosesc ISSN-L, făcând diferenţa între cele două coduri: ISSN şi ISSN-L.
Standardul ISO recomandă pentru tipărirea/afişarea codului ISSN-L următoarele: „codul ISSN-L va fi diferenţiat în mod evident (distinctiv) prin folosirea acronimului ISSN-L, scris cu majuscule precedat, după un spaţiu, de cele 8 cifre ale codului ISSN, împărţite printr-o cratimă în 2 grupe de câte 4 cifre”.
Pentru publicaţiile (resurse continue) în format tipărit codul ISSN-L şi codul ISSN vor fi tipărite unul sub celălalt, în forma indicată de standard, fie pe copertă, fie în caseta redacţională, fie într-un alt loc vizibil.
Pentru publicaţiile (resurse continue) pe suport electronic, codurile ISSN-L şi ISSN vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
Ex.: ISSN-L 2065-2526

7. Când se schimbă codul ISSN-L?
Se acordă un nou cod ISSN-L atunci când toate ediţiile media ale unei resurse continue suferă o schimbare majoră a titlului, în acelaşi timp. În aceste cazuri, fiecare ediţie media va primi propriul cod ISSN şi va fi desemnat un nou cod ISSN-L.

8. Cum poate fi folosit codul ISSN-L în cadrul „Open URL"?
Codurile ISSN sunt des folosite în mod curent ca parte a sistemului de citare pentru articolele ştiinţifice şi tehnice, aşa cum este stabilit în schema Open URL.
Codul ISSN asigură precizia citărilor, în timp ce codul ISSN-L asigură o regăsire mai completă a informaţiei.
sus

Materiale necesare acordării codului ISSN

Acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se face astfel:
 
 • pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia, pe baza ultimului număr al publicaţiei;
 • pentru publicaţiile curente sau cele în curs de apariţie pe baza Formularului - cerere completat de editor sau de instituţia care poartă responsabilitatea publicaţiei.
 
Solicitantul poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul-cerere.

Materialele necesare pentru acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale tipărite:
 
 • Formularul-cerere completat;
 • copia A4 după coperta numărului curent, pentru publicaţiile tipărite;
 • copie A4 după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice;
 
NOTĂ: Înainte de demararea formalitatilor de obtinere a codului ISSN este obligatorie verificarea, telefonică sau prin e-mail, a titlului publicatiei în baza de date ISSN. Pentru publicaţiile electronice trebuie comunicată adresa electronică a site-ului. Cu această ocazie veţi primi acordul de principiu pentru continuarea formalităţilor.

Identificarea prin cod ISBN sau ISSN a publicaţiilor manifestărilor ştiinţifice

I. Manifestări ştiinţifice periodice:
- Publicaţiile cu acelaşi titlu sunt identificate prin cod ISSN;
- Publicaţiile cu titluri diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP;
- Publicaţiile editate în ţări diferite sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP pentru ediţia din România;
- Ed. I a lucrărilor unei manifestări ştiinţifice (cu incertitudine asupra continuităţii în organizarea manifestării) este identificată prin cod ISBN şi primeşte Descriere CIP.

II. Manifestări ştiinţifice neperiodice/ocazionale:
- Publicaţiile manifestărilor ştiinţifice neperiodice sau ocazionale sunt identificate prin cod ISBN şi primesc Descriere CIP.

OBSERVAŢII
 
 1. Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României.
 2. Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi transmise la Centrul Naţional ISSN prin fax, e-mail sau direct din pagina web. Informaţiile vor fi prelucrate şi se va acorda codul ISSN numai dacă materialele solicitate sunt complete. Codul ISSN va fi transmis solicitantului, în scris, prin fax sau e-mail, în termen de maximun 2 zile lucrătoare din momentul recepţionării materialelor.
 3. Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită numai în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar.
 4. Pentru publicaţiile electronice, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament).
 5. Codurile ISSN nu pot fi transmise telefonic, ci numai în scris.
 6. Solicitantul, editorul sau instituţia responsabilă de apariţia publicaţiei este direct răspunzător de corectitudinea datelor înscrise în Formularul - cerere.

sus
Contact

 
CENTRUL NAŢIONAL ISSN
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.312.49.90
E-mail:
Responsabil Centrul Naţional ISSN: Teodora UŞURELU
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

sus

Formular cerere pentru acordarea ISSN
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul publicaţiei* 
Coperta/ecran prezentare* (format .jpg, .pdf) 
URL 
Data apariţiei primului număr* 
Periodicitate* 
Limba textului* 
Format* 
Tiraj estimat* 
Tematica* 
Înlocuieşte altă publicaţie (titlul/ ISSN/ de când)* 
Este ediţie în altă limbă a publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are ediţie în altă limbă publicaţia (titlul/ISSN)* 
Este supliment al publicaţiei (titlul/ISSN)* 
Are supliment publicaţia (titlul/ISSN)* 
Are şi ediţie în format online (adresa web) 
Are şi ediţie în format CD/ROM (titlul/ISSN) 
Are şi ediţie în format tipărit (titlul/ISSN) 
Localitatea în care apare publicaţia* 
Numele instituţiei emitente* 
Editura* 
Adresa redacţiei*
Tel./fax* 
E-mail* 
Director/Redactor şef* 
Numele solicitantului* 
Data completării formularului* 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  3 + 9NOTĂ
Prelucrarea informaţiilor şi transmiterea codului ISSN se va face în termen de două zile lucrătoare din momentul recepţionării complete şi în bune condiţii a acestui formular, numai daca este însoţit de copia după copertă/macheta copertei/ecranul de prezentare.
Codul ISSN se acordă gratuit.

* Prin completarea acestui formular sunteți de acord în mod expres și neechivoc ca Biblioteca Națională a României sau un terț partener al acesteia să utilizeze datele dumneavoastră personale pentru a vă informa despre ofertele și serviciile Bibliotecii Naționale sau ale oricăror filiale sau sucursale ale sale. În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție , dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitței. În cazul exprimării dreptului de opoziție, datele dumneavoastră vor fi șterse. Biblioteca Națională a României va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României