caută:   
 
 

întrebări frecvente

 
1. Cine poate deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
La Biblioteca Națională a României poate deveni utilizator orice persoană peste 14 ani, de cetățenie română, posesoare de CI/BI, precum şi orice persoană de cetățenie străină, posesoare de pașaport și/sau de acte de ședere în România.

2. Am sub 14 ani. Cum pot deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Cei sub 14 ani pot deveni utilizatori ai Bibliotecii Naționale a României urmând aceeași procedură ca și cei cu vârste peste 14 ani, prin completarea formularului de preînregistrare cu datele personale și cu datele din actul de identitate, prezentat in original, al unuia dintre adulți (părinți/bunici/tutori) – seria și numărul CI/BI. 

3. Care este programul de înscriere ca utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-17.45, Marți, Joi – 12.00-19.45.

4. Vreau să devin utilizator al Bibliotecii Naționale a României. Cum procedez?
Se accesează site-ul Bibliotecii Naționale a României – http://www.bibnat.ro/Primii-pasi-in-biblioteca-s15-ro.htm – și se completează Formularul de preînregistrare, de la oricare terminal cu acces Internet, din afara bibliotecii sau din interiorul acesteia (parter, Biroul Înscrieri). Persoana se prezintă apoi la Biroul Înscrieri al Bibliotecii Naţionale a României, cu actele de identitate, pentru a finaliza înscrierea, fiind consiliată, în acest sens, de unul dintre bibliotecari.

5. Care sunt costurile pentru a deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Înscrierea ca utilizator al Bibliotecii Naționale a României este gratuită.

6. Am pierdut cardul de utilizator. Mi se va elibera un altul?
Se poate solicita, contra cost, un duplicat al cardului de utilizator la Biroul Înscrieri, situat la parter. Valoarea duplicatului este de 15 lei, achitați la casierie (etajul I).

7. Am uitat cardul acasă. Pot avea acces în spațiile și la colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Da, cu un card de acces provizoriu, eliberat la Biroul Înscrieri, pe bază de CI/B sau de Pașaport/Viză de ședere, în cazul cetăţenilor străini. Acest card are valabilitate de o zi şi este gratuit.

8. Care este programul în spațiile deschise ale Bibliotecii Naționale a României?
Utilizatorii au acces în spațiile deschise de la parter, mezanin, etajul I și etajul II zilnic, cu excepția zilelor de duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni, Miercuri, Vineri – 08.00-18.00; Marți, Joi – 08.00-20.00, Sâmbătă – 09.00 – 17.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.  

9. Care este programul sălilor de lectură din Biblioteca Națională a României?
Sălile de lectură sunt deschise zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-18.00; Marți, Joi – 12.00-20.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României. 

10. Care sunt sălile de lectură accesibile publicului?
Sala de științe filologice „Mihai Eminescu” (etaj I, corp C), Sala de științe economice „Virgil Madgearu” (etaj I, corp A), Sala de științe juridice „Mircea Djuvara” (etaj I, corp A), Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj I, corp A), American Corner (etaj I, corp E), Sala de periodice „Gheorghe Asachi” (etaj II, corp E), Sala „Alexandre Saint-Georges” – Colecții Speciale (Etaj V, corp A), Sala audio-video „George Enescu” (Etaj VI, corp A).

11. Unde pot găsi informații legate de colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – www.bibnat.ro –, consultând catalogul electronic al publicațiilor de după anul 1993 (http://alephnew.bibnat.ro:8991/F), sau catalogul tradițional virtual al publicațiilor de dinainte de 1993 (http://bookathon.bibnat.ro) precum şi direct, la sediul acesteia.

12. Unde este situat catalogul tradițional?
În sediul Bibliotecii Naţionale a României – mezanin, Zona Cataloage. Îndrumare.

13. Ce oferă catalogul tradițional virtual?
Catalogul tradițional virtual reprezintă catalogul tradițional, pe fișe, scanat și pus la dispoziție online (http://bookathon.bibnat.ro). Oferă informații privind colecțiile Bibliotecii Naţionale a României până în anii 1993-1994. Pentru a răsfoi catalogul, vă puteți conecta cu adresa de Facebook sau vă puteți crea un cont.

14. Cum și când pot consulta catalogul electronic?
Catalogul electronic poate fi consultat de oriunde și oricând, de la orice terminal cu acces Internet, fiind disponibil la: http://alephnew.bibnat.ro:8991/F. 

15. Care sunt elementele pe care trebuie să le notez pentru a putea consulta colecțiile Bibliotecii Naţionale a României în sălile de lectură?
Atât în cazul consultării catalogului tradițional, cât și în cazul consultării catalogului electronic, utilizatorul trebuie să noteze câteva elemente: autor, titlu, cota cărții. Exemplu: J. Goldstein, Relații internaționale, III 286028.

16. Ce reprezintă cota cărții?
Cota reprezintă codul individual al cărții, pe baza căruia aceasta este identificată în depozite. Cota este alcătuită dintr-o serie de cifre romane, care indică dimensiunea sau formatul cărții, urmată de o serie de cifre arabe, care indică ordinea cărţii în cadrul unui format.

17. Ce înseamnă „cotă blocată” și de ce nu pot consulta toate cărțile din colecțiile Bibliotecii Naţionale a României? 
Menţiunea de cotă blocată se referă la acele cărţi care încă nu pot fi puse la dispoziţie utilizatorilor, spre studiu sau/și spre consultare, din motive obiective: procedura de organizare a acestora la raft, în depozite, nu s-a încheiat.

18. De ce nu pot fi consultate cărțile cu cota CIP?
Cărțile care figurează în catalog cu cotă CIP reprezintă acele titluri semnalate de editurile româneşti, doar ca intenţie de publicare. După apariția lor, editurile trimit exemplarele către Biblioteca Naţională a României, urmând ca, după prelucrare, ele să fie integrate în colecții și să le fie repartizate cotele propriu-zise, formate din cifre romane urmate de cifre arabe.

19. Biblioteca Națională a României oferă servicii de împrumut la domiciliu?
Biblioteca Națională a României nu are serviciu de împrumut la domiciliu, cu excepția Filialei Omnia din Craiova. Consultarea documentelor din colecțiile sale se face doar în sălile de lectură din sediul central al Bibliotecii, situat pe Bdul Unirii, nr. 22.

20. Unde sunt situate sălile de lectură în Biblioteca Națională a României?
Etajul I: Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”, Sala de științe economice „Virgil Madgearu”, Sala de științe juridice „Mircea Djuvara”, Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, American Corner. 
Etajul II: Sala de periodice „Gheorghe Asachi”;
Etajul V: Sala „Alexandre Saint-Georges” – Colecții Speciale;
Etajul VI: Sala audio-video „George Enescu” – Colecții Speciale.

21. Cum completez buletinele de cerere pentru colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Se completează, cât mai citeț, câte un buletin de împrumut pentru fiecare titlu în parte, rubricile acestuia fiind destinate identificării atât a lucrării solicitate, cât și a utilizatorului. 

22. Ce se întâmplă cu buletinele de cerere după completare?
Buletinele sunt trimise în depozitul general, de unde, pe baza lor, cărțile solicitate sunt aduse în sala de lectură, spre consultare.

23. Câte titluri pot solicita simultan?
Utilizatorul poate solicita maximum 5 cărți simultan.

24. Ce pot face până îmi sunt aduse cărțile din depozit?
Utilizatorii pot consulta colecția aflată în acces liber la raft sau pot vedea expozițiile în curs, în sălile de lectură. Pentru fiecare dintre titlurile care rămân în consultare, utilizatorul va completa un buletin de cerere. 

25. Pot fotografia anumite pagini din cărțile pe care le-am solicitat?
Da, orice utilizator poate fotografia scurte pasaje, în limita a 30 de pagini din titlurile solicitate, după ce îl informează, în acest sens, pe custodele de sală. Aceste imagini vor fi folosite doar în scop de cercetare, informare sau studiu, fără a prejudicia autorul de drept al lucrării respective.

26. Care este regimul scanării în Biblioteca Națională a României?
Biblioteca Naţională a României poate scana, la cerere, cu titlu oneros, în baza tarifelor aprobate de Ministerul Culturii și afișate pe site la adresa http://www.bibnat.ro/dyn-doc/ordin_tarife_2016.pdf.

27. Pot rezerva un titlu de pe o zi pe cealaltă în sala de lectură?
Da, anunțând în acest sens custodele de sală.

28. Cum pot consulta o teză de doctorat în sala de lectură?
Tezele de doctorat pot fi consultate doar în Sala de științe economice „Mircea Djuvara” (etaj I, corp A), pe unul din cele două calculatoare puse la dispoziţie. Poate fi consultată doar copia-substiut (forma electronică) a tezei de doctorat. În cazul titlurilor pentru care nu există încă o formă electronică, poate fi solicitată – printr-o cerere tipizată, disponibilă în sala de lectură – o copie-substitut.

29. Cum mă informez despre acțiunile, evenimentele, atelierele etc. organizate de Biblioteca Națională a României și cum pot participa la ele?
Atât informaţiile privind evenimentele și activitățile organizate de Biblioteca Naţională a României, cât și cele privind modalitatea de a participa la acestea sunt afișate pe site (www.bibnat.ro).

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de Colecții Speciale (et. V):
marți-joi: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României