caută:   
 
 

manuscrise

 
Evangheliar secolul al XIII-lea
Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 10848.

Provine din Fondul de Stat al Cărţii.
Manuscris incomplet (lipsesc file din interior şi sfârşitul) - a fost restaurat integral. 

Pergament alb gălbui, 125 file, inegale ca grosime, 23.5 x 17.5 cm, filele 1 - 42 restaurate cu hârtie pe care s-a completat textul chirilic, păstrându-se rândurile. Manuscrisul are o veche numerotare chirilică, lacunară, pe caiete de 8 file. Scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele cafenie, decorate prin incizare fără încuietoare. Scriere semi-uncială, numărul de rânduri pe pagină variază între 18 şi 24, cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu chinovar, uneori iniţialele şi cu cerneală albastră. Un desen nereuşit în tuş la fila 69. Locul scrierii necunoscut , probabil Ţara Românească.

Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară.
Filele restaurate sau copiate după un text de redacţie sârbă.


Octoih, secolul al XV-lea
Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 221.

Provine dintr-o colecţie particulară. Achiziţionat prin anticariat, în decembrie 1956.

Manuscris incomplet (îi lipseşte începutul, o filă în interior şi sfârşitul), foarte deteriorate, cu file rupte, pătate, unele restaurate nesatisfăcător, multe file desprinse parţial de cotor, altele total (f. 19, 26, 37). Hârtie îngălbenită. Manuscrisul de 74 file, 28 x20 cm., numărătoarea este greşită, începe cu 13 şi merge până la 87. Sporadic apar şi cifrele unei numărători chirilice, pe caiete de 8 file (de la f. 49 până la 73). Legătura în scoarţe de lemn, dintre care numai cea de la sfârşit din lemn îmbrăcat în piele groasă, cafenie foarte cojită, ruptă şi pătată, este originală.

Scriere semi-uncială. Prima parte (f. 13-80 scriere îngrijită) are 25 de rânduri pe pagină. Începând cu fila 80, scris de mai multe mâini şi scriere stângace, neîngrijită, variază între 20 şi 25 de rânduri/ pagină. Cerneală neagră. Până la fila 80, titluri şi iniţiale cu chinovar. În continuare, numai cu cerneală neagră. 

Locul scrierii: după grafie se poate presupune că a fost scris în Moldova.

Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară. Rareori găsim trăsături ale redacţiei ruso-ucrainiene.


CUVIOSUL PROCOPIE (PICU) PĂTRUŢ - Sălişte-Sibiu
(1818-1872)

Acest monah vrednic de pomenire a fost un deosebit misionar şi cărturar transilvănean autodidact din secolul XIX. 

Născut în Săliştea Sibiului, în 1818, din părinţi oieri binecredincioşi, el a deprins frica lui Dumnezeu încă de mic, în casa părintească. Scrisul şi cititul le-a învăţat în şcoala din sat, iar cântarea bisericească, de la preotul bisericii mari din Sălişte, unde a intrat încă de la vârsta de 11 ani ca ajutor de "crasnic" (paracliser). Puternic atras de viaţa religioasă şi de exemplele cuvioşilor si ale mucenicilor, el s-a adăpat cu o rară evlavie din cărţile sfinte, aflate în bisericile şi prin casele din satul său. 

Din tinereţe a început să scrie, primul său manuscris fiind datat în 1837. Căutând continuu să-şi desăvârşească cunoştinţele, îşi procură, prin oierii transhumanţi din Sălişte, toate scrierile bisericeşti şi morale mai importante din timpul său, devenind un remarcabil autodidact. Adânc pătruns de credinţa cea dreaptă şi având o rară vocaţie de misionar, el descrie, în versuri care se cântau şi pe care şi le-a caligrafiat şi ilustrat el însuşi în volume manuscrise, vieţile celor mai de seamă sfinţi şi mucenici, precum şi însemnătatea şi învăţămintele tuturor praznicelor Bisericii Ortodoxe. 

Râvnind tot mai mult pentru dragostea lui Hristos, tânărul Oprea s-a călugărit în anul 1849 la Schitul Cheia (Vâlcea), luând numele de Procopie. Apoi, întorcându-se în satul natal, a dus o exemplară viaţă duhovnicească de paracliser şi bun misionar printre semenii săi, în rândul cărora a propovăduit neobosit dreapta credinţă şi viaţă morală, până când şi-a dat obştescul sfârşit. Grija lui cea mai mare a fost aceea de a vorbi tuturor despre Hristos, prin viu grai, prin cântări, prin miniaturile cu care îşi împodobise scrierile sale şi de a călăuzi căt mai multe suflete pe calea mântuirii. 

"El nu trăia prin biserică, ci pentru biserică şi pentru idealurile morale ale ei, închinându-şi fiecare clipa a vieţii sale slujirii Domnului prin cântare, prin alcătuire de versuri, prin zugrăvire de lucruri sfinte, prin citire de cărţi bisericeşti, religioase şi teologice şi prin opere de dragoste faţă de aproapele său. Literatura bisericească românească cred că n-a avut niciodată un mai setos cititor, tălmacitor şi următor ca pe monahul Procopie (Picu)-Pătruţ". Un adevărat ascet în mijlocul lumii, stăruitor ziua şi noaptea în rugăciune şi pilde, curat la suflet, senin la faţă şi foarte iubitor de osteneală. Serile, de obicei, le petrecea printre creştinii din sat, care veneau la el pentru a-i asculta poveţele şi a deprinde cântările de la strană. 

Pe langă activitatea sa duhovnicească şi misionară, Cuviosul Procopie a desfăşurat o vastă activitate cultural-religioasă, lăsând după el peste 40 de lucrări manuscrise, care cuprind opera sa poetică, dramatică, de imnograf şi imnolog, de caligraf şi copist bisericesc, opera în parte originală, în parte preluată de la alţi creatori. În sute de cântări, imnuri şi poeme, ilustrate cu aproape 3.000 de miniaturi în culori, el ne-a lăsat o operă care îşi aşteaptă încă publicarea. 

Versurile sale "sunt izbucnirile spontane, în formă de imne şi psalmi, ale unui suflet mare şi bun, de om sfânt. Alcătuite într-o uşoară limbă populară şi bisericească, cu miresme arhaice şi însoţite de melodii religioase, potrivite de poetul însuşi, versurile monahului Procopie au fost îmbrăţişate de popor cu nespusă iubire". 

În afara operei sale originale, monahul Procopie a transcris, pentru sine sau pentru apropiaţii săi, lucrări ale altor autori sau lucrări ale sale, în noi ediţii sau în copii selective, cele mai multe fiind împodobite la rândul lor cu ilustraţii în culori. 

După o atât de intensă viaţă duhovnicească, după 43 de ani de slujire a Bisericii lui Hristos şi de luminare a poporului din care făcea parte, Cuviosul monah Procopie (Picu) Pătruţ, poet, miniaturist, imnograf, imnolog, caligraf şi copist, şi-a dat sufletul în braţele lui Hristos în septembrie, 1872. Mormântul său se află în cimitirul bisericii mari din Săliştea Sibiului, alături de al fratelui său mai mic, Nicolae Pătruţ. 

În anul 1948, Cuviosul monah Procopie Pătruţ a fost propus pentru canonizare, ca sfânt naţional.

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României