caută:   
 
 

misiune, atribuţii

 

Misiune

Filiala Batthyaneum este organizată la nivel de Serviciu, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, fiind subordonată organizatoric, administrativ şi financiar, Bibliotecii Naţionale a României. Este condusă la nivel local de un şef serviciu.
Colecţiile Bibliotecii Batthyaneum valorificate prin lucrări de specialitate, servesc necesităţilor de lectură, de cercetare şi de studiu, prin accesul liber şi gratuit la informaţie, conform statutului acesteia, de bibliotecă publică.

Atribuţii

Conform acestui regulament, filiala îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură desfăşurarea proceselor specifice, conform normelor în vigoare, prin gestionarea, conservarea, evidenţa, prelucrarea, comunicarea şi       valorificarea colecţiilor;
b) dezvoltă fondul de publicaţii, atât prin Serviciul Dezvoltarea colecţiilor, cât şi prin acceptarea de donaţii;
c) participă la activitatea de clasare a bunurilor mobile de patrimoniu;
d) asigură accesul cercetătorilor la toate colecţiile filialei, cu respectarea strictă a regimului de utilizare a materialului documentar, conform         normelor de conservare  în vigoare;
e) sub egida Bibliotecii Naţionale, participă la diverse proiecte şi programe culturale naţionale şi internaţionale;
f) asigură efectuarea unor lucrări speciale de conservare şi întreţinere, în conformitate cu legislaţia şi cu normele în vigoare;
g) urmăreşte şi analizează realizarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice.

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada  08.07. – 05.08.2019, Arhiva Istorică din cadrul serviciului Colecţii Speciale va fi închisă pentru public.

Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sâmbătă: 09.00 – 17.00 

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente (inclusiv American Corner):
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Luni-Vineri, între orele 10.00-13.00 si 16.00-18.00.

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României