precedenta urmatoarea
Brevetul de invenţie a dielectrinei acordat lui Dragomir Hurmuzescu în data de 17 ianuarie 1894
Brevetul de invenţie a dielectrinei acordat lui Dragomir Hurmuzescu în data de 17 ianuarie 1894
Brevetul de invenţie a dielectrinei acordat lui Dragomir Hurmuzescu în data de 17 ianuarie 1894”. Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, Arhiva Istorică, Fond “Secolul XX”, Colecţia “Lucian Predescu”.