caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
 
 
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție

Loc: spațiile expoziţionale Dealul Spirii, Fântâna cu Zodiac, Puțul cu apă rece, Podu’ Vechi – mezanin

Data: 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019

 
 
 
 

achiziţii recente

 
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918 / catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida. Bucureşti: Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2018. 215 p.: il.
05.07.2019
 
România: un secol de istorie. Date statistice
România: un secol de istorie. Date statistice / Andrei Tudorel (coord.), Alexandrescu Iulian Vladimir, Alexandru-Caragea Nicoleta... Bucureşti: Editura Institutului Naţional de Statistică, 2018. 495 p.: facs., graf., h., il., tab. în parte color.
28.06.2019
 
100 de inovatori români
100 de inovatori români / Sorin Avram, Emanuel Bădescu, Cristian Român, Mihai Vișinescu (coord.); prefață de Basarab Nicolescu; consultant: Florin Ionescu; redactor: Ruxandra Mihăilă; concept grafic: Florin Mănescu. București: Editura Institutului Cultural Român, 2017. 212 p.: il.
28.06.2019
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

casidro

 
Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati” Brăila

Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati” BrăilaTip biblioteca Biblioteci Judetene
Website http://www.bjbraila.ro; http://www.bjbraila.ro/bibliotecabraila/
Cod ISIL RO-BR-0141
Director Dragoş-Adrian Neagu
Persoana de contact Violeta Eftime, bibliotecar metodist
Anul infiintarii 1881
Istoric - 23 August 1881 - Se promulgă, de către Regele Carol I, Decretul nr. 2134, prin care se autorizează deschiderea şi funcţionarea, în urbea Brăila, a bibliotecii publice şi a muzeului ştiinţific
- 27 septembrie - Se alege un nou comitet administrativ: preot Cosma Moşescu, preşedinte, Ieronim Gold, vicepreşedinte, Atanasie Popescu, bibliotecar şi secretar, iar Basiliu Demetrescu, sub-bibliotecar.
1893 - Încetează funcţionarea Comitetului de iniţiativă şi a Comitetului administrativ, Atanasie Popescu rămânând singurul responsabil al bibliotecii .
1908 - Biblioteca dispune de două cataloage: un catalog alfabetic, pe registre şi unul tematic, pe fişe, întocmite de Atanasie Popescu.
1909 - 1 iunie - Consiliul Comunei hotărăşte trecerea bibliotecii şi muzeului în administrarea Primăriei.
- 1 iulie - Se numeşte, de către Primărie, în postul de bibliotecar, Vasile C. Macedonescu, căruia, Atanasie Popescu îi predă cca. 6.000 volume cărţi şi mai multe obiecte de muzeu.
1910 - 27 februarie – Se publică prin Decretul nr. 774 , publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 9 martie 1910, noul regulament al bibliotecii şi al muzeului, în baza căruia se alege un nou comitet;
1920 - Biblioteca publică este reorganizată atât din punct de vedere al colecţiilor, cât şi al evidenţei şi instrumentelor de informare (registre-inventar, catalog alfabetic şi catalog sistematic, pe fişe). Biblioteca este mutată în Liceul ”Nicolae Bălcescu”, la conducerea sa fiind numit prof. Corneliu Guşăilă.
1923 - În ziarul „Dunărea de Jos”, apare în foileton lucrarea monografică Biblioteca şi Muzeul municipiului Brăila. Istoric: Atanasie Popescu.
1935 - februarie- Apare în volum lucrarea monografică Biblioteca şi Muzeul municipiului Brăila. Istoric, de Atanasie Popescu , tipărită la Brăila, Tiparul, Institut de Arte Grafice;
1948- Colecţiile bibliotecii sunt epurate şi se reinventariază numai cărţile cu conţinut democratic şi progresist.
1950- Biblioteca comunală, a cărei titulatură alterna, în ultima vreme, cu Biblioteca Publică Brăila, primeşte denumirea de Biblioteca Populară “Flacăra Roşie”. Este mutată pe strada Galaţi nr. 1, într-o încăpere de 206 m.p., singurul serviciu oferit publicului fiind împrumutul de cărţi la domiciliu.
1955 - Biblioteca este mutată în imobilul din str. Călăraşilor nr. 27, unde funcţiona Palatul Culturii (azi: Universitatea Dunărea de Jos -Galaţi).
1961- Biblioteca se reorganizează, în vederea adoptării accesului liber, la raft, al cititorilor. Fondul de carte este ordonat sistematic-alfabetic, în sălile cu acces pentru public şi în depozitul aferent.
1963- Se iniţiază întocmirea unui catalog alfabetic, structurat pe grupe de vârstă, corespunzător organizării colecţiilor, la secţia pentru copii.
- Se înfiinţează biblioteci filiale în cartiere: Brăiliţa, 1 Mai (azi : Nedelcu Chercea) şi Radu Negru.
1970 - 1971 - Se constituie depozitul general, aferent sălii de lectură, prin separarea câte unui exemplar din fiecare titlu existent în Bibliotecă, publicaţiile (cărţi şi periodice) fiind organizate, în funcţie de înălţime, pe formate.
- Elaborarea, sub îndrumarea specialiştilor Bibliotecii Centrale de Stat (azi: Biblioteca Naţională a României) a cataloagelor obligatorii, pe fişe: alfabetic şi sistematic pentru public; finalizarea catalogului alfabetic de serviciu, pentru uz intern (compartimentul evidenţă - prelucrare).
- Se constituie Fondul Brăila şi, în acest scop, se fac achiziţii de publicaţii retrospective de interes local şi se realizează microfilmarea presei brăilene din perioada 1839-1944, după colecţiile Bibliotecii Academiei R.S.R.
1972 - Consiliul Popular Municipal hotărăşte, datorită extinderii colecţiilor, dar şi a stării precare a Palatului Culturii, mutarea Bibliotecii într-un alt imobil.
1981 - 14 octombrie - Biblioteca primeşte numele scriitorului brăilean Panait
1981- 9-12 decembrie - Sărbătorirea Centenarului Bibliotecii publice, ocazie cu care s-a realizat monografia Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, autori: Toader Buculei şi Octavian Procopie.
1990 - Se reorganizează compartimentul de informare bibliografică şi documentară.
1991 - Sărbătorirea a 110 ani de biblioteca publică la Brăila, ocazie cu care, din iniţiativa bibliotecii, s-a aplicat o placă comemorativă pe casa în care a locuit Atanasie Popescu (str. Frumoasă nr. 13)
1993 - Primul protocol de colaborare (înfrăţire) cu Biblioteca Publică Orăşenească “Mihail Sadoveanu” din Străşeni, Republica Moldova; ulterior, protocolul a fost înnoit, la intervale de câte 3 ani.
1994 - aprilie Biblioteca primeşte un nou spaţiu; la început, aici funcţionează secţiile de împrumut la domiciliu, compartimentele de prelucrare a colecţiilor şi informare bibliografică, administraţia; sala de lectură continuă activitatea în imobilul din Piaţa Poligon nr. 4.
1995-1996 - Se realizează, în vederea informatizării serviciilor, aplicaţii pentru evidenţa şi catalogarea publicaţiilor.
1996 – ianuarie - Se realizează reţeaua informatică prin conectarea a 8 PC-uri. Începe prelucrarea, în sistem automatizat, a cărţilor intrate curent, în paralel cu catalogarea titlurilor achiziţionate în anii anteriori.
- 2 februarie - Consiliul Local Municipal Brăila atribuie Bibliotecii, în folosinţă gratuită, imobilele din strada Belvedere numerele 3 şi 5, în vederea extinderii şi reorganizării.
- martie - Se deschide Filiala de carte românească la Străşeni, Republica Moldova, în colaborare cu Biblioteca Publică Orăşenească „Mihail Sadoveanu” Străşeni, contribuţia majoră revenind Bibliotecii Judeţene Panait Istrati (10.000 volume, mobilier, imprimate specifice etc.).
1999 - Se extinde automatizarea serviciilor la secţiile de relaţii cu publicul, prin facilitarea accesului utilizatorilor la baza de date (catalogul electronic); se iniţiază noi baze de date: utilizatori înscrişi, bibliografie locală.
- aprilie - Biblioteca (sediul central) este conectată la Internet.
2000 - ianuarie - Tranzacţiile de împrumut al documentelor către utilizatori se fac în sistem automatizat.
- mai - Sala de lectură şi depozitul general sunt mutate, din Piaţa Poligon nr. 4, în sediul din Casa Tineretului.
- Printr-un proiect finanţat de PHARE, Componenta Resurse Umane, s-a realizat Centrul de excelenţă pentru bibliotecarii din regiunea de Sud-Est.
2001 - Se extinde activitatea de informare bibliografică prin înfiinţarea Secţiei de Referinţe Electronice şi Internet.
- octombrie - Se sărbătoresc 120 de ani de lectură publică la Brăila şi 520 de la prima atestare documentară a judeţului.
2002 - Conectarea filialelor din cartierele Brăiliţa, Nedelcu Chercea şi Radu Negru la reţeaua informatică a Bibliotecii.
2003 - Clădirile Bibliotecii din Piaţa Poligon nr. 4, şi str. Belvedere nr. 3-5, aflate în patrimoniul cultural naţional, intră în consolidare şi restaurare în cadrul unui proiect PHARE RICOP, cofinanţat de Consiliul Judeţean Brăila.
- Se realizează pagina web a bibliotecii, în administrare proprie.
2004 - 11 mai - Inaugurarea Secţiei pentru Copii şi Tineret şi a Mediatecii în localul din Piaţa Poligon nr. 4.
- 3 decembrie - Inaugurarea Centrului Cultural American (str. Belvedere nr. 3) creat la iniţiativa Clubului Rotary Brăila, Clubului Newburry Park (SUA), cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila.
2005 - Filialele din cartiere sunt conectate la Internet.
- iulie - Finalizarea proiectului Sistem integrat de bibliotecă finanţat de USAID, prin care s-au realizat Catalogul Colectiv Naţional al Bibliotecilor Publice din România şi prima bibliotecă virtuală.
2006 - aprilie - Se încheie catalogarea retrospectivă a cărţilor (fără fondul tradiţional), apărute în perioada anterioară anului 1996.
2007 –Are loc prima ediţie a Festivalului poeţilor din Balcani.
2008 – Începe activitatea de digitizare a periodicelor brăilene pe format hârtie.
2009 - Participarea bibliotecii în cadrul programului naţional BIBLIONET.
2009- Utilizatorii au acces gratuit la Internet prin Hot Spot, în incinta bibliotecii.
2011 – începerea lucrărilor la extinderea clădirilor din Piaţa Poligon nr. 4; proiectul a fost realizat printr-un program de finanţare din partea Uniunii Europene, Programul Operaţional Regional 2007-2013, fiind prima bibliotecă din ţară realizată printr-o astfel de finanţare.
2013 - 12 septembrie – inaugurarea noului sediu al bibliotecii.
Informatii colectii Total documente - volume: 344.836
Total documente colecții curente: 290.057

din care:
- carte românească și străină: 235.278
- periodice românești și periodice străine: 26.954
- documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.) 19.502

Total documente colecții speciale: 8.323Contact
Adresa 810026, Piaţa Poligon nr. 4, Brăila
Judet Braila
Telefon 0239/619.590
Fax 0239/619.588
Email
Filiale 1. LUDOTECĂ/MEDIATECĂ
Adresa: Piaţa Poligon nr. 4
Telefon: 0239 611292
E-mail: claudiu_braileanu@bjbraila.ro

2. CENTRUL MULTICULTURAL
Adresa: str. Belvedere nr. 3
Telefon: 0239 626128
E-mail: gianina_turcu@bjbraila.ro

3. FILIALA BRĂILIŢA
Adresa: str. Dumbrava Roşie nr. 35
Telefon: 0239/618367
Persoană de contact: Aurelia Țuga, bibliotecar
E-mail: aurelia_tuga@bjbraila.ro

4. FILIALA NEDELCU CHERCEA
Adresa: str. Comuna din Paris nr. 135
Telefon: 0239/619327
Persoană de contact: Carmen Băjan, bibliotecar

5. FILIALA RADU NEGRU
Adresa: str. Chişinău nr. 41
Telefon: 0239/692281
Persoană de contact: Jenica Petre, bibliotecar

Program de funcționare:
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

Program functionare Luni: 11.00 - 19.00
Marţi - vineri: 8.00 - 19.00
Sâmbătă: 8.00 - 16.00
Acces Accesul și facilitățile bibliotecii

CATALOAGE
Catalog tradițional - Catalogul alfabetic
Catalog on-line: http://toread.bjbraila.ro/opac

SERVICII
Împrumut interbibliotecar
Fotocopiere
Scanare
Referințe bibliografice: Serviciul ”Întreabă bibliotecarul”

Altele:
- Lucrări de legătorie, laminare documente, card-uri pentru terţi, legitimaţii personalizate;
- Cursuri gratuite organizate de formatori ai bibliotecii sau de parteneri, în săli special amenajate şi dotate cu echipamente moderne;
- Servicii gratuite privind recreerea şi socializarea: Cluburi dedicate unor categorii de vârstă specifice sau unor hobby-uri, permanente sau periodice.

Sală de lectură
Numărul de locuri: 52

Total calculatoare (PC) pentru utilizatori:
din care conectate la Internet: 41

Utilizarea și utilizatorii bibliotecii

Total utilizatori înscriși (până la sfârșitul anului 2017): 6.947

Acces pe baza permisului
Tarife:
- Permis de intrare pentru preşcolari, elevi, studenţi, pensionari: 3,5 lei;
- Duplicat în cazul pierderii permisului de intrare: 10 lei, respectiv 7 lei.
- Permisul de intrare este valabil 5 ani de la data emiterii; se vizează în fiecare an, fără taxe suplimentare.

Împrumut individual:
- număr documente împrumutate: 136.477
- domenii solicitate: cu precădere literatură, lingvistică, istorie, biografii, științe exacte

ACCESIBILITATE:
- pentru dizabilități vizuale:
persoanele cu deficiențe de vedere pot avea acces la informație cu ajutorul unui cititor de ecran, instalat pe două calculatoare.
- pentru dizabilități locomotorii:
biblioteca este accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Activități specifice desfășurate în/ de bibliotecă:
- Cursuri de formare desfășurate în bibliotecă: curs de ludotecari în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din Moldova și Novoteca

- Activități culturale desfășurate în bibliotecă: Clubul de Vacanță, Concursul Național de Proză Scurtă ”Fănuș Neagu”, Festivalul Poeților din Balcani, ateliere de pictură, ecologie, ceramică, croitorie, teatru de păpuși, handmade etc.

Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe:
- Conferința Națională a ANBPR;
- ”Momente din istoria lecturii publice” - Simpozion bienal cu participare internațională

Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare:
Cursul: Bazele biblioteconomiei


Personalul Bibliotecii:
Toatl personal: 64
din care:
- personal de specialitate: 49
- personal cu normă întreagă: 49Pagină Facebook/Blog https://ro-ro.facebook.com/BibliotecaBraila/

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de la Colecții Speciale (et. V):
luni - vineri: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2020 Biblioteca Naţională a României