caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului

Loc: Expoziţie virtuală de partituri și fotografii din colecțiile BNaR, realizată cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la naşterea compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski.

Data: din 14 aprilie 2020

 
 
 
 
 
 

achiziţii recente

 
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii / statistici mondiale: Adrian Kanovici. Ed. a 16-a. Bucureşti: Meronia, 2020. 864 p.: 398 hărţi, ilustrații color ale tuturor drapelelor și capitalelor statelor de pe glob.
09.10.2020
 
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean / ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520. Bucureşti: Humanitas, 2018. XVI, 270 p.: facs., il. color. (Istorie. Societate & civilizaţie)
13.08.2020
 
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă / cuv. înainte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti: Editura Basilica, 2018. 542 p.: fotogr. color. (Cota V 24.387)
11.08.2020
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

casidro

 

Biblioteca Centrală a Universităţii Transilvania din BraşovTip biblioteca Biblioteci Universitare
Website -
Cod ISIL -
Director Conf.univ.dr. Mihai Ignat
Persoana de contact Ing. Corina Florea
Anul infiintarii 1948
Istoric 1948 - anul înfiinţării Bibliotecii Institutului de Silvicultură
1949 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanică cu Biblioteca Academiei Comerciale
1950 - funcţionarea, în cadrul Bibliotecii, a unei Litografii
pentru multiplicarea cursurilor universitare
1953 - unificarea Bibliotecii Institutului de Mecanică
cu Biblioteca Institutului Forestier, care a preluat
fondul de carte de la Biblioteca Institutului Politehnic Bucureşti,
Biblioteca Institutului de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc şi
Biblioteca Institutului de Silvicultură din Braşov
1955 - constituirea primului Consiliu Ştiinţific al
Bibliotecii Institutului de Mecanică
- aplicarea Clasificării Zecimale
1956
- crearea Bibliotecii Institutului Politehnic din Braşov
- înfiinţarea primei Biblioteci de Catedră
- înfiinţarea primei filiale a bibliotecii:
Biblioteca Facultăţii de Silvicultură
1960
- înfiinţarea Bibliotecii Institutului Pedagogic Braşov
- iniţierea activităţii de informare şi documentare
1961 - iniţierea schimbului naţional şi internaţional de publicaţii
1963 - aplicarea Clasificării Oxford pentru Silvicultură şi
Industria Lemnului
1964 - constituirea Serviciului de Informare şi documentare
1966 - înfiinţarea Atelierului de multiplicare cursuri
şi îndrumare universitare
1967 - înfiinţarea Laboratorului de film didactic
1971
- crearea Bibliotecii Universităţii din Braşov
- preluarea fondului Bibliotecii Institutului Pedagogic
Braşov de către Biblioteca Universităţii din Braşov
1979 - iniţierea sistemului automat de introducere
şi regăsire a informaţiilor, în colaborare cu INID
Bucureşti şi Centrul de Calcul al Universităţii din Braşov
1990
- crearea Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Economice
- crearea Bibliotecii Facultăţii de Muzică
1991 - crearea Bibliotecii Universităţii \"Transilvania\" din Braşov
1992 - începutul informatizării
Bibliotecii Universităţii \"Transilvania\" din Braşov,
dotarea cu tehnica de calcul şi cu programul integrat de biblioteca CD-ISIS
1995 - crearea Bibliotecii Facultăţii de Medicină
1996 - continuarea procesului de informatizare a bibliotecii
şi trecerea de la CD-ISIS la softul VUBIS
1997 - conectarea Bibliotecii la reţeaua Internet
2001 - achiziţionarea programului integrat de biblioteca ALICE
2006 - implementarea noului soft de biblioteca LIBERTY 3-
înfiinţarea sălii cu acces direct la colecţii din
Aula Universităţii şi dotarea acesteia cu echipament IT
2007 - înfiinţarea depozitului central cu
scopul împrumutului de publicaţii la domiciliu
2008 - reorganizarea Bibliotecii cu scopul de a-şi îmbunătăţi
şi moderniza toate domeniile de activitate
2013 - membră în Consorţiul ANELIS Plus
pentru accesul la baze de date
Informatii colectii Total documente - volume: 748.630
din care:
- cărţi: 570.418
- periodice: 129.353
- alte documente (partituri, extrase, CDRom, vinil etc.): 48.855
- standarde - exemplare: 80.998
- descrieri de invenţii - exemplare: 22.036

Total documente colecții speciale: 4 (cărți)

Total documente digitale: 16 cărţi şi 2 colecţii de revistă: Revista Pădurilor;
Buletinul Universităţii

Fondul documentar retrospectiv al Bibliotecii este în curs de introducere în baza de date Liberty


Contact
Adresa 500091, Str. Iuliu Maniu nr.41A, Braşov
Judet Brasov
Telefon 0268/476.050
Fax 0268/476.051
Email
Filiale Biblioteca Facultăţii de Muzică, Corp Z,
str. Andrei Şaguna nr.2, Braşov

Biblioteca Facultăţii de Muzică, Corp Z,
str. Andrei Şaguna nr.2, Braşov

Program functionare Sala cu acces direct la colecţii

Luni : 10.00 - 20.00
Marţi-vineri: 8.00 - 20.00
Sâmbăta: 8.00 - 14.00

Program prelungit în sesiune:
Luni: 10.00 – 20.00
Marţi – Vineri: 08.00 – 20.00
Sâmbăta: 08.00 – 18.00
Duminica: 08.00 – 14.00

Centrul de împrumut publicaţii

Luni, miercuri-vineri: 08.00 – 19.30
Marţi: 10.00 – 19.30
Sâmbăta: 10.00 – 14.00

Program prelungit în sesiune:
Luni, miercuri-vineri: 08.00 – 19.30
Marţi: 10.00 – 19.30
Sâmbăta: 08.00 – 14.00

Biblioteca Facultăţii de Muzică
Luni-miercuri-vineri: 8.00 - 15.00

Biblioteca Facultăţii de Construcţii
Luni-miercuri-vineri: 8.00 - 15.00

Tipografie
Pentru ridicarea materialelor multiplicate, programul este:
Luni-vineri: 12.00 - 14.00
Acces Accesul şi facilităţile bibliotecii

CATALOAGE
Catalog tradiţional
Catalog on-line

SERVICII
Împrumut interbibliotecar
Fotocopiere
Scanare
Referințe bibliografice

Sală de lectură
Numărul de locuri: 200

Bibliotecă digitală:
http://www.unitbv.ro/but/Resurseelectronice/Bibliotecaelectronica.aspx

Total calculatoare: 141
din care conectate la internet și intranet: 141

Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii:

Total utilizatori înscriși: 20.442

Acces pe baza permisului:
Tarife: Pentru utilizatorii specifici:
- permisul de bibliotecă se eliberează gratuit pentru studenţii din anii de studii I-VI, masteranzi şi doctoranzi, pe baza listelor emise de secretariatele facultatilor.
- pentru celelalte categorii (colaboratori, postdoctoranzi, etc.) permis de bibliotecă 15,00 lei

Împrumut individual:
- număr documente eliberate: 86.261
- domenii solicitate: generalităţi, biblioteconomie, psihologie, știinţe sociale, politică,
economie, management,drept, știinte teoretice, știinţe naturale, știinţe medicale, inginerie, silvicultură, construcţii, artă - muzică, sport, lingvistică, literatură

Activităţi specifice desfăşurate în/ de bibliotecă:
Cursuri de formare desfăşurate în bibliotecă:
- nr. participanți: 9
- Redactare şi comunicare profesională (Braşov - 23 ianuarie-24 februarie 2017).

Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice/ simpozioane/ conferinţe:
- Conferința Națională a ABR “ Biblioteci. Societate. Multiculturalitate „ – Braşov , 6-8 septembrie 2017;
- Conferința “6th Summit of the Book” – Braşov
- Conferința ANELIS Plus 2017: “Acces la literatura științifică: Romanian International Conference for Research and Education”, Iaşi
- Conferința de lansare a proiectului „Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România - ANELIS PLUS 2020”- Bucureşti

Total personal de specialitate, cu normă întreagă: 33
Pagină Facebook/Blog -

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni - vineri: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-18:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” pentru colecții speciale (et. V):
luni - vineri: 10:00-18:00.

Sala de lectură „Gh. Brătianu”, pentru colecții curente și retrospective și consultarea tezelor de doctorat (et. III)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Celelalte săli de lectură se vor menține închise pe perioada stării de alertă.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”
►Sala multimedia „George Enescu”

Săli de lectură (mezanin)
Ludoteca „Apolodor din Labrador” 
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2020 Biblioteca Naţională a României