caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție

Loc: spațiile expoziţionale Dealul Spirii, Fântâna cu Zodiac, Puțul cu apă rece, Podu’ Vechi – mezanin

Data: 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019

 
 
 
 
 

achiziţii recente

 
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918
Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918 / catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida. Bucureşti: Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2018. 215 p.: il.
05.07.2019
 
România: un secol de istorie. Date statistice
România: un secol de istorie. Date statistice / Andrei Tudorel (coord.), Alexandrescu Iulian Vladimir, Alexandru-Caragea Nicoleta... Bucureşti: Editura Institutului Naţional de Statistică, 2018. 495 p.: facs., graf., h., il., tab. în parte color.
28.06.2019
 
100 de inovatori români
100 de inovatori români / Sorin Avram, Emanuel Bădescu, Cristian Român, Mihai Vișinescu (coord.); prefață de Basarab Nicolescu; consultant: Florin Ionescu; redactor: Ruxandra Mihăilă; concept grafic: Florin Mănescu. București: Editura Institutului Cultural Român, 2017. 212 p.: il.
28.06.2019
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

casidro

 

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” BCU CLUJTip biblioteca Biblioteci Universitare
Website http://www.bcucluj.ro
Cod ISIL -
Director Prof.Univ.dr.DORU RADOSAV
Persoana de contact Raluca Trifu
Anul infiintarii 1872
Istoric Construcţia actualului sediu s-a început în 1906, pe baza proiectului întocmit de arhitecţii Flóris Korb şi Kálmán Giergl şi s-a terminat în 1934. Biblioteca Centrală Universitară \"Lucian Blaga\" din Cluj-Napoca este cea mai mare bibliotecă din Transilvania, având un profil enciclopedic, ştiinţific şi didactic, cu caracter muzeal, datorită colecţiilor sale speciale şi a păstrării depozitului legal. Biblioteca s-a înfiinţat o dată cu crearea Universităţii din Cluj, în 1872. Fondul ei de carte iniţial s-a constituit din colecţiile Bibliotecii Muzeului Ardelean, din colecţiile Academiei de Drept din Sibiu, ale Academiei de Medicină şi din unele donaţii particulare, dintre care cea mai importantă a fost cea a contelui Mikó Imre. Lipsa unui spaţiu propriu a făcut ca biblioteca să ocupe diverse spaţii obţinute prin închiriere sau generozitatea proprietarilor. În anul 1906 s-au început lucrările de construcţie la noua clădire, în urma unui concurs de proiecte, câştigat de doi arhitecţi, care au realizat şi Complexul Clinicilor Universitare din Cluj, Flóris Korb şi Kálmán Giergl, lucrările fiind finalizate abia în 1934. Biblioteca s-a mutat în noua clădire în 1909, iar inaugurarea propriu-zisă a bibliotecii s-a făcut în 1920, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, primind denumirea de \"Biblioteca Universităţii Regele Ferdinand I\" din Cluj, ca bibliotecă a universităţii cu acelaşi nume. Conducerea bibliotecii a fost încredinţată marelui om de cultură, Eugen Barbul - care a fost primul director general şi cel care a pus bazele reorganizării fondurilor în concordanţă cu cerinţele învăţământului universitar. După 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit prin donaţiile a peste 125 instituţii şi persoane particulare, dintre care amintim: Academia Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române ş.a. Dar cea mai importantă şi valoroasă donaţie va rămâne cea a cărturarului moldovean Gheorghe Sion, din anii 1922-1923, care nu atât prin numărul ei (cca. 4500 volume), cât prin valoarea colecţiilor sale de cărţi, reviste, manuscrise, stampe, picturi, fotografii, hărţi, monede şi medalii etc. - constituie fondul de aur al Colecţiilor speciale. Fondurile Colecţiilor speciale s-au completat cu valoroasele rarităţi bibliofile din colecţia lui Liviu şi Iuliu Marţian, între care amintim TETRAEVANGHELIARUL lui CORESI, tipărit la Braşov în 1561, cea mai veche carte românească păstrată în B.C.U. Cluj. Cea mai veche tipăritură a bibliotecii o constituie incunabulul tipărit la Nürenberg în 1475, CODEX IUSTINIANUS. Dintre valorile înscrise în patrimoniul bibliotecii noastre mai pot fi amintite - colecţia de carte veche românească şi maghiară, colecţia de albume de artă, colecţia de stampe, colecţia de hărţi, colecţia iconografică, de numismatică etc. Anul 1923 marchează începutul organizării catalogului complet pe materii, după clasificarea zecimală universală (CZU). În anul 1929, Biblioteca contribuie cu materiale proprii la organizarea expoziţiei Societăţii Astra la Alba-Iulia, cu ocazia sărbătoririi unui deceniu de la Unire şi în acelaşi an participă la Expoziţia Internaţională de la Barcelona. Între anii 1935-1947, Ioan Muşlea, un învăţat reputat şi proeminentă personalitate a mediului academic clujean, a fost numit director al Bibliotecii Universitare. În perioada 1951-1959, Lucian Blaga, poet, filosof şi profesor eminent de filosofie, fiind exclus de la Universitate de către regimul comunist, îşi desfăşoară activitatea, ca bibliotecar, în clădirea centrală a Bibliotecii Universităţii. Pentru a onora ilustra personalitate, din anul 1990 Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca preia numele marelui poet şi filosof Lucian Blaga. Creşterea fondului de cărţi şi perspectivele de viitor au făcut necesară construirea în 1961 a unui nou depozit de cărţi, modern utilat, cu o capacitate de 2 milioane volume. Depozitul nou are legătură directă cu sălile de lectură şi cu depozitul vechi. Între anii 1960-1962 se înfiinţează atelierele de legătorie, multiplicare, microfilmare şi foto, precum şi cel de igiena şi patologia cărţii. Anul 1992 marchează demararea procesului de automatizare şi informatizare a tuturor activităţilor de bibliotecă. Un pas important în această direcţie l-a constituit înfiinţarea în anul 1992 a Laboratorului de informatică în cadrul B.C.U. Personalul specializat al Laboratorului a asigurat instalarea reţelei de calculatoare şi a staţiilor de lucru repartizate aproape în toate serviciile bibliotecii şi în majoritatea bibliotecilor filiale. Începând cu anul 1995, în urma achiziţionării primului sistem integrat de bibliotecă, VUBIS, s-a început construirea catalogului online, înregistrându-se publicaţiilor noi, intrate în colecţiile bibliotecii. În anul 2000, totalul publicaţiilor pe întreaga reţea de biblioteci filiale şi unitatea centrală se ridică la aproximativ 3.000.000 de volume, din care 500.000 volume periodice, pentru ca în anul 2002 numărul total al publicaţiilor din întreaga reţea de biblioteci filiale şi din biblioteca centrală să ajungă la aproximativ 3.600.000 volume. Fondul de colecţii al B.C.U. presupune publicaţii şi materiale care să susţină performanţa academică a specializărilor prevăzute de Universitatea \"Babeş-Bolyai\" din Cluj-Napoca, adaptându-se în permanenţă cerinţelor învăţământului modern. Fondurile bibliotecii pot fi consultate în cele 55 săli de lectură cu o capacitate de peste 2100 locuri, atât în clădirea centrală, cât şi în bibliotecile filiale. Perioada 2004-2006 reprezintă o perioadă de progrese în sensul modernizării şi adaptării la noile cerinţe informaţionale, prin achiziţionarea în consorţiu de biblioteci universitare a unor baze de date ştiinţifice, crearea de CD-ROM-uri cu baze bibliografice proprii şi schimbarea versiunii sistemului integrat de bibliotecă cu versiunea ALEPH v.16 (februarie) - cu interfaţa în limbile: română, engleză şi maghiară. Anul 2008 marchează momentul înfiinţării Laboratorului de digitizare, conform planului strategic de dezvoltare stabilit pentru anii 2006-2008. În perioada 2007-2008 au fost demarate lucrări de reamenajare şi modernizare a clădirii bibliotecii, iar în anul 2009 a fost aprobat proiectul privind extinderea depozitului de carte şi a sălilor de lectură în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. În prezent, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” dispune de o suprafaţă utilă de 5.054 m2 (sediul central şi bibliotecile filiale împreună), 2.453 locuri în cele 77 de săli de lectură, iar lungimea rafturilor din sălile cu acces liber şi depozite ating 30.406. Există 120 de PC-uri puse la dispoziţia cititorilor. 310 calculatoare sunt utilizate de către bibliotecari. Avem 51.657 de utilizatori înscrişi. Au fost ghidate 463.397 vizite în bibliotecă. Din cei 208 angajaţi 169 reprezintă personalul de specialitate (cercetător ştiinţific, bibliotecari, programatori programator ajutor, analişti, ingineri de sistem, operator control date, mânuitor carte, conservator).
Informatii colectii Total existent în luna septembrie 2009: 3.909.600 volume
3.575.635 volume publicaţii româneşti şi străine, din care:
3.028.682 volume cărţi
546.953 volume publicaţii periodice.

În fondurile bibliotecii există, printre altele (date valabile la sfârşitul anului 2008):
Colecţii audio video: 8.211 buc.
Colecţii speciale: 2.113 titluri rare, 14.595 note muzicale tipărite, 6.497 manuscrise
Colecţii cartografice: 6.428 hărţi
Micorformate: 15.591 buc.

Creşterea pe anul 2008 a fost de 34.832 volume:
Fond Legal: 10.375 volume,
Donaţii:13.677 volume,
Schimb internaţional: 2.207 volume,
Cumpărătură: 8.573 volume.

Publicaţiile bibliotecii:

A. Revista electronică BIBLIOREV:

Bibliorev (http://www.bcucluj.ro/bibliorev) s-a constituit în 2001, ca buletin informativ al bibliotecii, din necesitatea informării mediului intern al organizaţiei şi din dorinţa conducerii bibliotecii de a extinde comunicarea şi spre mediul extern prin realizarea unei interactivităţi cu utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă. Scopul iniţial al buletinului a fost deci de a informa şi prezenta rezumativ diferite aspecte ale activităţii profesionale, despre proiectele aflate în derulare în bibliotecă, despre investiţiile făcute de instituţie pentru optimizarea serviciilor oferite utilizatorilor, donaţiile importante intrate în colecţiile bibliotecii, colaborările externe etc. La început Bibliorev a fost realizat de un colectiv redacţional format din bibliotecari ai serviciului Relaţii cu publicul, la care în 2005 li s-au adăugat şi bibliotecari care făceau parte din serviciul Cercetare Bibliografică şi Documentare.

Dobândind cu timpul un aspect de revistă, printr-o ţinută grafică elegantă, dar în acelaşi timp şi prin structura şi conţinutul rubricilor, la începutul anului 2004 Bibliorev s-a transformat din „buletin informativ” în revistă electronică. Publicaţia a fost înregistrată în baza de date a Centrului Naţional ISSN (1584-1995) fiind înscrisă şi în Catalogul Internaţional al Publicaţiilor Seriale „ISSN Online\".

Începând din luna martie 2007, numerele Bibliorev încep să fi realizate de către colectivul studenţilor anului II la Masteratul de Ştiinţele Informării şi Documentării (Biblioteconomie şi Arhivistică) de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai\", în cadrul Proiectului de Practică profesională., sub îndrumarea profesorilor coordonatori: Dr. Florina Ilis, Conf. Dr. Valentin Orga şi Conf. Dr. Ionuţ Costea. Fiecare număr este coordonat de o echipă editorială diferită, dar toţi studenţii masteratului contribuie cu articole la realizarea revistei. La numerele revistei colaborează însă şi alţi studenţi sau profesori care doresc să publice articole tratând subiecte de actualitate din diverse domenii: biblioteconomie şi ştiinţele informării, cultură, istorie, literatură, precum şi articole din alte domenii, grupate într-o rubrică mai largă, intitulată Diverse.


B. Revista PHILOBIBLON – Journal of the Lucian Blaga Central University Library (http://www.bcucluj.ro/philo/) Director: Doru Radosav; Redactor şef: István Király V.

În acord cu vocaţia deopotrivă ştiinţifică şi enciclopedică a uneia dintre cele mai mari biblioteci (centrale) universitare din Europa Centrală, Philobiblon este o publicaţie ştiinţifică multi- şi transdisciplinară care generează un forum dinamic pentru tratarea diversificată a unor problematici extrem de variate şi actuale. Revista apare în limba engleză, fiind publicată în colaborare cu editura Presa Universitară Clujeană. Scopul ei este de a oferi un cadru transdisciplinar de manifestare şi de comunicare internaţională pentru universitarii şi cercetătorii clujeni, români şi internaţionali, în special – insă nu doar – din domeniul diferitelor ştiinţe socio-umane; de a afirma şi dezvolta caracterul multicultural al regiunii şi a universităţii, dar şi de a confirma şi întări statutul bibliotecii universităţii drept un spaţiu şi un for de condensare şi de manifestare ale capacităţilor de cercetare şi de creaţie. Primul volum al revistei a apărut în 1996.

În varianta tipărită, Philobiblon este difuzat în primul rând prin reţelele de Schimb internaţional interbibliotecar ale Bibliotecii Universitare. De aceea revista a ţintit din start şi diversificarea, individualizarea şi eficientizarea ofertelor şi a modalităţilor de achiziţionare ale diferitelor publicaţii (cărţi, periodice, baze de date etc.) Ea s-a dovedit a fi nu numai un obiect de schimb avantajos dar şi o modalitate consistentă de a face cunoscute capacităţile şi rezultatele noastre de cercetare şi de creaţie şi, în acelaşi timp, de a contura o imagine favorabilă atât cercetării din România, cât şi Universităţii şi Bibliotecii Universitare clujene. În scurt timp revista a reuşit însă să atragă şi colaboratori prestigioşi din străinătate.

Studiile prilejuite de existenţa revistei sunt apoi şi antologate regulat în volume publicate în limba română cu titlul Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon. (Vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/antolog.html)

În varianta electronică, Philobiblon figurează cu text integral în Baza internaţională de date produsă de către EBSCO Publishing Co. şi retroactiv, cu toate textele tuturor volumelor apărute până acum (1996-2009), ea făcând parte din publicaţiile pe care EBSCO le difuzează SIMULTAN în două sub-baze ale sale: în Academic Search Complete, pentru perioada 2005-2009 şi în sub-baza Library, Information Science&Technology Abstracts with Full Text. Aici colecţia este deja completă: 1996-2009.

În orizontul revistei funcţionează însă şi două Ateliere: Atelierul de discuţii bibliologice Hermeneutica Bibliothecaria (vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/atelier-herm.html) care a pornit încă din anul 1999, şi, începând cu 2009, Atelierul Philobiblon Medica (vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/atelier-medica.html).

Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, deocamdată (sept. 2010) în Categoria B Plus, adică drept revistă cu şanse de fi o publicaţie de însemnătate internaţională.

C. Colecţia BIBLIOTHECA BIBLIOLOGICA

Fiind fondată în 1933 şi îngrijită de Ioachim Crăciun (în Prima Serie, 1933-1946, apărând 19 volume), Colecţia a fost repornită – Serie Nouă – în anul 1994, sub îngrijirea lui Nicolae Edroiu (1994-2009), apărând 30 volume. Din 2010, Colecţia este îngrijită de către Doru Radosav.

D. Sub-colecţia HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – ANTOLOGIE PHILOBIBLON

Îngrijită de către István Király V., sub-colecţia apare în cadrul Colecţiei Bibliotheca Bibliologica (http://www.bcucluj.ro/philo/antolog.html) Primul volum de Antologie Philobiblon a apărut deja la doi ani după înfiinţarea revistei (în anul 1998 (cu titlul Hermeneutica Bibliothecaria) şi a fost primit cu interes de către specialişti. Al doilea volum Hermeneutica Bibliothecaria a fost editat în 2004, al treilea în 2007 iar al patrulea în 2009. Al cincilea volum este în curs de apariţie în 2010.

Din 2007, volumele de antologie sunt publicate şi comercializate şi sub formă de „carte electronică”.


E. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI A CERCETĂTORILOR UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ

Iniţiată încă de către Ioachim Crăciun (Activitatea ştiinţifică la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj în primul deceniu, 1920-1930, Cluj, 1935, 321 p.), în 1974 editarea lucrării a trecut în sarcina Bibliotecii Centrale Universitare şi a fost reluată de către ea – şi cu intenţie retrospectivă (1919-1973) – în două pachete consistente de fascicule: Ştiinţele umaniste şi social-politice şi Ştiinţele naturi, cuprinzând (ca şi cercetarea lui I. Crăciun), într-o fasciculă separată, intitulată Auxiliaria, şi lucrările ştiinţifice ale personalului biblioteci. În 1979 apare ediţia care acoperă perioada 1974-1978, iar în 1988, cea referitoare la anii 1979-1986. Prima ediţie de după 1989 a lucrării apare în 1994 şi acoperă perioada 1987-1992, apoi în 1998 pentru anii 1993-1996 iar în 1999 pentru 1997. În 2003 sunt publicate ediţiile care se referă la anii 1999, 2000, 2001 şi 2002. În 2004 Bibliografia este editată deja şi sub formă de bază de date electronică, pe CD-Rom. De atunci, până-n 2008, ea apare anual şi sub formă tipărită şi electronică, iar din 2008 numai pe CD-Rom. Pentru anii 2009-2010 lucrarea este în curs de elaborare.


F. REFERINŢE CRITICE – ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

Referinţele critice – Istorie şi critică literară este elaborată în cadrul Departamentului de Cercetare Bibliografică şi Documentare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” şi reuneşte informaţii bibliografice referitoare la articolele de critică şi istorie literară apărute în periodicele româneşti legate de scriitorii de limba română, maghiară şi germană atât din România cât şi – după 1989 – din diaspora. Lucrarea oferă însă informaţii extrase şi din cărţi, monografii, culegeri de studii critice, prefeţe sau postfeţe ce însoţesc volume de poezie, proză, eseuri.

Primul volum a apărut în anul 1966 cu titlul Referinţe critice - Indice de semnalare a articolelor de critică şi istorie literară apărute în periodicele româneşti, titlu care se păstrează până în anul 1973 când se prescurtează în Referinţe Critice – Istorie şi critică literară, denumire pe care o are şi în prezent. În paralel, pentru perioada 1966-1981, a apărut şi seria Estetică şi teorie literară. În cadrul acesteia au fost editate volumele: 1996-1967 – Referinţe critice - Teorie şi estetică literară, 1968-1971 – Referinţe de estetică şi teorie literară, 1972-1976 şi 1977-1981 – Referinţe critice - Estetică şi teorie literară.

Începând însă cu Referinţele critice pentru anul 1999, apărută doar în 2009, publicaţia este disponibilă şi pentru consultare electronică în format pdf. şi prin web poster-ul paginii web a bibliotecii, putând fi interogată baza de date REFIST, ce reuneşte informaţiile apărute în volumele pentru perioada 1987-2003

G. BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI

Apare în format tipărit sub egida Academiei Române fiind editată de Institutul de Istorie „G. Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj şi este realizată de la început prin colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj.

Iniţiată de Institutul de Istorie „G. Bariţiu” al Academiei Române - Filiala Cluj, Bibliografia Istorică a României semnalează în paginile sale totalitatea producţiilor editoriale ce au ca subiect istoria. Primul volum a apărut în anul 1970, acoperind perioada 1944-1969, printre autori figurând şi Ioachim Crăciun. Începând cu volumul IX (1994-1999), publicat în 2000, pagina de titlu consacră deja în mod explicit ca editori atât Institutul „George Bariţiu” cât şi Biblioteca Centrală Universitară. În prezent lucrarea a ajuns la volumul XII, partea II, ce acoperă perioada 2007-2008. BCU Cluj a adus însă şi un plus de accesibilitate lucrării prin transpunerea informaţiilor volumelor ce acoperă perioada 1994-2008 în bază de date BistRO ce poate fi consultată în format electronic atât pe CD cât şi on-line prin web posterul pagini bibliotecii al adresa http://www.bcucluj.ro/bazeint.html.


H. SERIA ACTA BIBLIOLOGICA:

Iniţiată de Editura Argonaut şi apărută sub egida sa, Acta Bibliologica cuprinde o serie de lucrări a căror responsabilitate de autor – individuală sau colectivă – este, direct sau indirect, legată de BCU „Lucian Blaga” din Cluj.

Până-n prezent seria cuprinde patru titluri: Acta Bibliologica 1- Alice Keller, Reviste Electronice – Baze si perspective, 2006, 324 p; Acta Bibliologica 2 şi Acta Bibliologica 3 - Ana-Maria Căpâlneanu, Factorul informaţional în învăţământ şi cercetare în contextual modernizării documentării ştiinţifice, Vol. I-II, 2007, 531p; Acta Bibliologica 4 - Opera bibliothecariorum – Publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 1990-2007, 2008, 201 p; Acta Bibliologica 5 - Olimpia Curta, Metode de informare documentara tradiţionale şi moderne cu aplicaţie la Bibliografia istorică a României, 2008, 318 p.


I. SERIA MYROBIBLON


Apărută la Editura Argonat, seria cuprinde şi volume care au fost realizate de către angajaţii departamentului de Colecţii Speciale al BCU „Lucian Blaga” şi care pun în valoare fondurile documentare de colecţii speciale ale bibliotecii: Meda-Diana Hotea - Catalogul cărţilor rare din colecţiile B.C.U „Lucian Blaga” – Donaţia Gh. Sion (sec. XVI-XVIII),2006, 165 p; Meda-Diana Hotea, Mária Kovács, Emilia Mariana Soporan - Catalogul cărţii rare din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” (Sec. XVI-XVIII), 2007, 447 p; Kovács, Mária - Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” , 2007.

Contact
Adresa 400006, Str. Clinicilor, nr. 2, Cluj-Napoca
Judet Cluj
Telefon 0264/597092
Fax 0264/597633
Email
Filiale Biblioteci Filiale

• Biblioteca de Astronomie, Str. Cireşilor nr. 19
• Biblioteca de Botanică, Str. Republicii nr. 42 (în incinta Grădinii Botanice)
• Biblioteca de Business, Str. Horea nr. 7
• Biblioteca de Chimie, Str. Arany János nr. 11 (în Parcul Central)
• Biblioteca de Drept, Str. Avram Iancu nr. 11
• Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Pandurilor nr. 7 (în Parcul Iuliu Haţieganu)
• Biblioteca de Filologie, Str. Horea nr. 31
• Biblioteca de Filosofie, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter, intrare din curtea interioară II)
• Biblioteca de Fizică, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – etaj II)
• Biblioteca de Fiziologia Plantelor, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter)
• Biblioteca de Fiziologie Animală, Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)
• Biblioteca de Geografie , Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)
• Biblioteca de Geologie, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter, intrare din curtea interioară II)
• Biblioteca de Istorie Modernă, Str. Napoca nr. 11 ( în clădirea Institutului de Istorie)
• Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei, Str. Constantin Daicoviciu nr. 2 ( în clădirea Muzeului de Istorie)
• Biblioteca de Matematică, Str. Ploieşti nr. 23-25 (în spatele Pieţei M.Viteazu)
• Biblioteca de Psihologie – Pedagogie, Piaţa L.Blaga (clădirea centrală a BCU – etaj II)
• Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul 21 Decembrie nr. 128 -130
• Biblioteca de Studii Europene, Str. Ion C. Brătianu nr. 22
• Biblioteca de Ştiinţa Mediului, Str. Fântânele, nr. 30 (în clădirea Facultăţii de Ştiinţa Mediului, parter)
• Biblioteca de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali nr. 58-60 (în Campus - Mărăşti)
• Biblioteca de Ştiinţe Politice, Str. Traian Moşoiu nr. 71
• Biblioteca de Teatru şi Televiziune, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4
• Biblioteca de Teologie Ortodoxă, P-ţa Avram Iancu nr. 18
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 26
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Blaj
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Oradea
• Biblioteca de Teologie Romano-Catolică, Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 5
• Biblioteca de Zoologie, Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)

Biblioteci Speciale

• Biblioteca Britanică, Str. Arany János nr. 11 (în Parcul Central)
• Biblioteca Americană, Str. Ion C. Brătianu nr. 22
• Biblioteca Germană, Str. Universităţii nr. 7-9
• Biblioteca Austria, Str. Horea nr. 7
• Biblioteca de Studii Iudaice, Str. Croitorilor nr. 13

Program functionare Luni-Vineri, 8.00-20.00 (În sesiuni, în funcţie de cum permite bugetul, sâmbătă toată ziua şi duminică înainte de masă)
Acces Categorii de utilizatori: studenţi, cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi de la Universitatea Babeş-Bolyai, de la alte univresităţi de stat şi particulare, precum şi alte categorii: specialişti din diverse domenii de activitate, elevi olimpici, elevi, veterani de război, foşti deţinuţi, persoane cu nevoi speciale.

Documente necesare obţinerii permisului de utilizator:
buletin/carte de identitate
carnetul de student/elev - vizat la zi
legitimaţia/adeverinţa de serviciu/carnet de şomer
o fotografie color - tip buletin

Taxe: Taxele se stabilesc pentru anul universitar în curs, în funcţie de hotărârile Consiliului de Administraţie al B.C.U. „Lucian Blaga”, pe categorii de utilizatori, pentru eliberare de permis şi viza anuală. Tabelul cu tarifele se postează pe pagina web (www.bcucluj.ro) şi se afişează în incinta sediului central şi la bibliotecile filiale.
Pagină Facebook/Blog -

 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni, miercuri, vineri: 08:00-18:00; 
marți, joi: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-17:00.

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:45; 
marți, joi: 12:00-19:45.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”;
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”.
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00; 
marți, joi: 12:00-20:00.

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” de Colecții Speciale (et. V):
marți-joi: 10:00-18:00.

Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin):
luni-vineri:  10.00-13.00 și 16.00-18.00.
 

Sistemul ISIL în România

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României