caută:   
 
 

achiziţii

 

Obiectivul politicii de achiziţii este acela de a furniza o arie largă de resurse informaţionale care să acopere toate modalităţile de dezvoltare a colecţiilor, sursele de informare bibliografică şi diversele categorii de documente. Astfel, politica de achiziţii vizează:

A. Tipurile de achiziţii:
• Achiziţia curentă de documente româneşti şi străine pentru colecţiile bibliotecii şi a filialelor, având ca scop reînnoirea permanentă a fondurilor documentare, reflectând actualitatea producţiei editoriale;
• Achiziţia curentă de documente româneşti pentru schimbul internaţional de publicaţii, în vederea stabilirii şi a întreţinerii relaţiilor cu bibliotecile străine partenere;
• Achiziţia retrospectivă de documente din categoria colecţiilor speciale, publicaţii de mare valoare documentară şi patrimonială (carte veche românească şi străină, periodice vechi, manuscrise, cartografie, stampe, fotografii, foi volante, discuri, partituri muzicale, înscrisuri şi acte oficiale);
• documentele moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii, dar sunt solicitate;
• Donaţiile româneşti şi străine primite de la persoanele fizice şi juridice;
• Transferurile de publicaţii realizate în baza acordurilor încheiate între bibliotecă şi alte instituţii.


B. Sursele de informare:
Informarea privind producţia editorială şi extraeditorială, atât din ţară cât şi din străinătate, se realizează prin consultarea planurilor şi a cataloagelor de editură, culegerea de informaţii cu ocazia târgurilor de carte, accesarea paginilor Web ale editurilor, ale librăriilor on-line, studierea cataloagelor bibliotecilor străine şi a bibliografiilor naţionale ale altor ţări.
Biblioteca Naţională deţine două instrumente deosebit de utile de informare prospectivă pentru producţia românească de publicaţii: Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP şi exemplarul de semnalare bibliografică al depozitului legal.

C. Suporturile informaţionale şi documentare (procent monografie/periodic, procent tipărit/audio-video şi electronic):
Biblioteca achiziţionează cu preponderenţă următoarele categorii de documente: enciclopedii, tratate, dicţionare, monografii, repertorii, bibliografii, istoriografii, ziare, reviste, anuare, resurse electronice (CD-uri, DVD-uri, baze de date de cărţi şi reviste electronice), colecţii speciale.
• Biblioteca nu achiziţionează lucrări de ficţiune, literatură pentru copii, manuale şcolare, cursuri universitare, reproduceri grafice, etc.
• Sunt de preferat lucrările ştiinţifice în detrimentul literaturii de popularizare.
• Dacă un titlu este disponibil atât în format tradiţional, cât şi electronic, este preferată ediţia electronică datorită posibilităţilor extinse de utilizare şi din considerente de spaţiu.

D. Nivelul de achiziţie
Biblioteca poate elabora o listă cu anumite domenii şi subdomenii ale cunoaşterii reflectate de producţia editorială românească şi internaţională, pentru care, în funcţie de relevanţa faţă de colecţiile deţinute, să fie alocat un punctaj de la 0 la 5, după cum urmează:
0 - nerelevant: titlurile din acest domeniu nu fac obiectul colecţiilor bibliotecii; 1 - nivel minim de relevanţă: foarte puţine titluri din acest domeniu sunt achiziţionate de către bibliotecă, cu excepţia lucrărilor de referinţă;
2 - nivel de bază: domeniu reflectat în colecţiile bibliotecii prin lucrări generale (dicţionare, enciclopedii, ediţii ale unor opere importante, sinteze, bibliografii, tratate, manuale, anumite periodice de referinţă);
3 - nivel de relevanţă medie : domeniu pentru care biblioteca achiziţionează monografii, opere complete ale unor autori renumiţi, lucrări selective ale unor autori secundari, periodice reprezentative, lucrări de popularizare, cercetări bibliografice;
4 - nivel ridicat de relevanţă: domeniu reprezentat prin materiale de informare specializate, de nivel academic, care servesc cercetărilor ştiinţifice (lucrări de referinţă, monografii specializate, studii distincte, rapoarte de cercetare, lucrări ale unor seminarii şi congrese naţionale şi internaţionale, standarde, repertorii de acte normative, o colecţie extinsă de publicaţii periodice);
5 - nivel de relevanţă maximă: biblioteca este interesată să acopere, pe cât posibil, întreaga literatură de specialitate a acestui domeniu sau subdomeniu, indiferent de suport şi în diferite limbi de circulaţie internaţională, în vederea constituirii unei colecţii exhaustive.

Sugestii şi informaţii suplimentare la

sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 2018, Biblioteca va fi închisă pentru public.

Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.
*În perioada 23 mai 2018 - 1 septembrie 2018, cabinetul de manuscrise va fi închis pentru public.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2018 Biblioteca Naţională a României