caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Anunț - Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională" - 06 noiembrie - 31 decembrie 2017

Biblioteca Națională a României caută voluntari (studenți / masteranzi / doctoranzi) pentru un stagiu de voluntariat desfăşurat la Sala American Corner, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Stagiul de voluntariat va implica organizarea unor activități educative în cadrul săptămânii Școala Altfel, precum și a unor activități prilejuite de sărbătorile de iarnă.
Programul se va desfăşura  în perioada 06 noiembrie – 31 decembrie 2017, la sediul instituţiei din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București.
Acţiunile desfăsurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi agenda culturală a Bibliotecii cu activităţi culturale / educative destinate elevilor. 
Pe durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 
Numărul estimat de voluntari care se vor putea implica va fi de până la 10 participanţi. Programul de activitate va fi parțial (între 2 și 4 ore pe zi). La sfârsitul perioadei de voluntariat, participanţii voluntari vor primi certificate de voluntariat.
Condiţii generale de participare:
a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
b) cunoaşte limba engleză (nivel avansat-C1/C2);
c) are vârsta minimă de 18 ani;
d) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe generale necesare:
a) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
b) creativitate;
c) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Dosarele de înscriere vor conţine: 
a) cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României. În cerere se va menţiona faptul că voluntarul doreşte să se implice în activităţile American Corner din cadrul Serviciului Comunicarea Colecţiilor; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae (semnat şi datat);
d) scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate.

Înscrierea şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în perioada 23-30 octombrie 2017, între orele 12-18, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Sala American Corner, et. 1, corp E, Sala 01-03.
Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere. 
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 2 noiembrie 2017. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1071 sau prin e-mail:

Manager al Bibliotecii Naţionale a României,
Maria Răducu

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României