caută:   
 
 

anunţuri concurs

 
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Bibliografii pentru examenul de promovare

I. Examenul se va desfășura în conformitate cu calendarul aprobat, înregistrat sub nr. 7738/22.09.2016,  după cum urmează: 
- 26-30 septembrie 2016 – depunerea propunerilor de promovare de către şeful ierarhic al salariatului
- 04-06 octombrie 2016 – depunerea cererilor de promovare întocmite de salariaţii propuşi de şefii ierarhici
- 17 octombrie 2016, interval orar: 10,00 –13,00 – proba scrisă (ulterior comisia de examinare va corecta și nota lucrările candidaților)
- 19-20 octombrie 2016 – afişarea rezultatelor promovării
- 21 octombrie 2016 – depunerea contestaților;
- 24- 25 octombrie  2016 – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor finale ale promovării;
- 1 noiembrie 2016 – emiterea deciziei de reîncadrare pe funcţia promovată pentru salariaţii care au promovat examenul.
          Examenul va consta într-o probă scrisă - rezolvarea setului de subiecte ales dintre cele stabilite de comisia de examinare, conform tematicii și bibliografiei în funcţie de treapta sau gradul profesional al postului imediat superior. Candidaţii care nu obţin la proba scrisă un punctaj de minimum 50 de puncte sunt consideraţi respinşi la examenul de promovare.

II. CONDIȚII DE PROMOVARE:
Condiţiile impuse de legislatia în vigoare – conform procedurii aprobate prin decizia nr. 347/23.09.2016: 
- obținerea calificativul ”foarte bun” la evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare,  implicarea în grupuri de lucru, comisii profesionale, sesiuni de comunicări științifice, etc;
- au minimum 3 ani de activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
- dosarul complet, aşa cum prevedere HG 286/2011, cu propunerea de promovare, întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare. 

III. ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL de promovare a angajaților BNR care îndeplinesc condițiile de promovare se va face printr-o cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată și predată la Secretariatul instituției. 
Propunerea de promovare întocmită de șeful structurii funcționale împreună cu  cererea angajatului aprobată de managerul instituției şi extrasul din documentul cu evaluarea performanţelor profesionale pe ultimii 3 ani, diseminat de RU, vor constitui dosarul de înscriere la examen.

IV.In aceleași condiții și cu aceleași date se organizează examen de transformare a propriilor posturi, ca urmare a  absolvirii studiilor superioare în specialitatea postului. 

19 octombrie 2016
24 octombrie 2016
Anunț rezultate examen de promovare în urma soluționării contestațiilor

25 octombrie 2016

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României