caută:   
 
 

anunţuri concurs

 
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/ 2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
29 aprilie – 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
10 mai 2016 examen scris;
12 – 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunțarea punctajelor obținute;
16 mai – depunerea contestaților;
17- 18 mai – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor.

11 mai 2016 Anunțuri rezultate examen promovare

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

American Corner București (etaj 1)
luni - vineri: 08:30-16.30
(inclusiv împrumutul la domiciliu)
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României