caută:   
 
 

anunţuri concurs

 
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/ 2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
29 aprilie – 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
10 mai 2016 examen scris;
12 – 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunțarea punctajelor obținute;
16 mai – depunerea contestaților;
17- 18 mai – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor.

11 mai 2016 Anunțuri rezultate examen promovare

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
În perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 2018, Biblioteca va fi închisă pentru public.

Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.
*În perioada 23 mai 2018 - 1 septembrie 2018, cabinetul de manuscrise va fi închis pentru public.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2018 Biblioteca Naţională a României