caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Apel de participare la programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”

Biblioteca Naţională a României continuă să caute persoane interesate de un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va derula  în perioada 22 august - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României  din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta de produse şi servicii ale Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unor categorii diversificate de utilizatori atât din ţara noastră, cât şi din străinătate.

La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite. 

Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale ale voluntarilor sau ale asociaţiilor, pe durata participării la acest program.

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţiomale a României din perioada 22 august - 31 decembrie 2016:

1. Valentin Andronache 
2. Mădălina Lefter
3. Ruxandra Filip
4. Mariana Olteanu

Stagiul de voluntariat are patru componente: 

A. Îmbunătăţirea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
Îmbogăţirea Bibliotecii digitale pentru nevăzători prin scanarea, corectarea  şi accesibilizarea documentelor astfel încât să poată fi consultate de către persoane nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere.
Oferirea de asistenţă persoanelor cu dizabilităţi care vin la Bibliotecă în utilizarea tehnologiilor de acces din sălile de lectură.
Gestionarea paginii de Facebook Dream-Sunetul paginilor.
Participarea la identificarea unor parteneri culturali alături de care să poată fi dezvoltate aceste servicii.
Crearea unei atmosfere de încredere, căldură şi deschidere pentru toţi la Biblioteca Naţională.
Promovarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi  prin toate mijloacele media.
Organizarea unei dezbateri pe tema dreptului la informare.

B. Activitatea de traducere a paginii web a Bibliotecii în limbile engleză şi franceză

C. Activităţi derulate în cadrul Hub-ului Cetăţeniei active (spaţiu destinat organizaţiilor nonprofit şi grupurilor de iniţiativă care acţionează în sprijinul comunităţii locale)
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
Gestionarea înscrierilor în Hub-ul cetăţeniei active.
Participă la organizarea evenimentelor desfăşurate în Hub (colaborează cu organizatorii, precum şi cu Serviciile Dezvoltare Instituţională şi Marketing şi Comunicare).
Informează publicul din Hub-ul cetăţeniei active despre serviciile pe care le oferă biblioteca;
Se asigură că toţi participanţii la evenimentele din Hubul Cetăţeniei active au permis la Biblioteca Naţională.
Se asigură de faptul că persoanelor care participă la evenimente în Hub-ul cetăţeniei active nu le sunt percepute taxe de participare, donaţii sau alte contribuţii financiare în folosul organizatorilor.
Participă la toate evenimentele din Hub şi realizează, la finalul fiecărui eveniment, o descriere a acestuia,  pe care o înaintează Serviciului Dezvoltare Instituţională.
Participă la selectarea organizaţiilor care propun evenimente ce urmează să se desfăşoare în Hub-ul cetăţeniei active.
Participă la dezvoltarea şi implementarea activităţii de marketing şi relaţii publice.
Participă, alături de facilitatorii de programe, la buna desfăşurare a evenimentelor în Hub-ul cetăţeniei active;
Participă la promovarea unei biblioteci dinamice, deschisă tuturor vârstelor şi grupurilor sociale, care ţine pasul cu nevoile comunităţii şi cu metodologiile moderne de implicare a cetăţenilor.

D.  Proiectul Book-a-Book
Activităţi în cadrul proiectului:
Înregistrarea datelor bibliografice retrospective ale unor colecţii ale BnaR (cărţi tipărite înainte de 1993) pe platforma online Book-a-Book, în vederea îmbunătăţirii accesului la Catalogul tradiţional. Înregistrarea datelor bibliografice se face prin completarea unui formular electronic care conţine câmpurile de bază specifice descrierii ISBD (Autor, Titlu, Cotă etc.) şi pe baza fişei scanate a Catalogului tradiţional alfabetic. Fiecare utilizator voluntar se autentifică printr-un cont şi o parolă.

Dosarele de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” vor conţine: 
a) cerere de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională”  adresată managerului Bibliotecii Naţionale a României. În cerere se va menţiona componenta în cadrul căreia voluntarul doreşte să se implice; 
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (în copie);
c) acte care să ateste nivelul studiilor (în copie); 
d) curriculum vitae (semnat şi datat);
e) scrisoare de intenţie (semnată şi datată). 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g) certificat care să ateste nivelul limbii străine (nivel C1 sau C2), exclusiv pentru componenta B.
Înscrierea în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în perioada 22 iulie - 12 august 2016, între orele 900 - 1600, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare instituţională, et. 1, corp F3, cam. 0106.
Lipsa unuia dintre documentele solicitate mai sus duce automat la respingerea dosarului. 
Selecţia voluntarilor se va face în data de 17 august 2016, pe baza dosarelor de înscriere.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale, în data de 17 august 2016. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120, 1204; telelfon mobil: 0723190437 sau prin e-mail:

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
b) are vârsta minimă de 18 ani;
c) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor din fişa voluntarului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie. 
Abilităţi şi competenţe necesare înscrierii: 
 a) cunoaşterea limbilor engleză şi/ sau franceză - nivel avansat, susţinută de documente (exclusiv pentru componenta B);
b) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
c) creativitate;
d) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) persoană sociabilă, adaptabilă, cu iniţiativă;
f) abilităţi de utilizare a computerului – nivel mediu.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României