caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Apel de stagii în Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”, 03-31 iulie 2017

Biblioteca Națională a României caută voluntari (elevi de liceu) pentru un stagiu de voluntariat în cadrul activităţilor de vară desfăşurate la Sala American Corner, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 03-31 iulie 2017, la sediul instituţiei din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București.

Acţiunile desfăsurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi agenda culturală a Bibliotecii cu activităţi culturale destinate elevilor. 
Pe durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 

Numărul estimat de voluntari care se vor putea implica va fi de până la 3 participanţi. Programul de activitate poate fi integral (8 ore pe zi) sau parțial (începând de la 2 ore pe zi). La sfârsitul perioadei de voluntariat, participanţii voluntari vor primi certificate de voluntariat.

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
b) cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
c) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe generale necesare:
a) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
b) creativitate;
c) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Dosarele de înscriere vor conţine: 
a)cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României. În cerere se va menţiona faptul că voluntarul doreşte să se implice în activităţile American Corner din cadrul Serviciului Comunicarea Colecţiilor; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae (semnat şi datat);
d) scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
f) Declarație din partea tutorelui legal în care este menționat faptul că este de accord cu activitatea de voluntariat desfasurată (exclusive în situația persoanelor care încă nu au implinit vârsta de 18 ani).

Înscrierea şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în perioada 19-29 iunie 2017 între orele 12-18, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Comunicarea Colecţiilor, Sala American Corner, et. 1, corp E, cam. 01-03.
Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere. 
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 30 iunie 2017. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1071 sau prin e-mail:  


Manager al Bibliotecii Naţionale a României,

Dr. Ioan Marius Eppel

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României