caută:   
 
 

cataloage colective

 

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România conţine descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de carte străină şi documente cartografice, microfişe, extrase, teze de doctorat, lucrări ale congreselor şi conferinţelor, din toate domeniile cunoaşterii, deţinute de aproximativ 150 de structuri info-documentare din România. Este structurat pe grupe CZU, de la 0 la 9, iar în cadrul fiecărei grupe descrierile bibliografice sunt structurate alfabetic. Catalogul este completat de un index alfabetic de nume şi un index alfabetic de titluri. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de biblioteca Aleph, format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.


Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2018
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2017
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2016
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2015
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2014
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2013
Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România 2012
Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România 2011
Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România 2010
Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România 2009

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România cuprinde descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de publicaţii seriale străine pe suport hârtie şi pe suport electronic, din toate disciplinele, deţinute de structurile info-documentare din România. Repertoriul este structurat pe grupe CZU, iar în cadrul fiecărei grupe, descrierile bibliografice sunt structurate alfabetic. "Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România" este completat de un index alfabetic de titluri, de Lista indicativelor bibliotecilor colaboratoare şi de Lista divizionarelor CZU. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de biblioteca Aleph, format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.


 

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2018
Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2017

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2016

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2015

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2014

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2013

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2012

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2011

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2010

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2009

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 2008

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României