caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție

Loc: spațiile expoziţionale Dealul Spirii, Fântâna cu Zodiac, Puțul cu apă rece, Podu’ Vechi – mezanin

Data: 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019

 
 
 
România în Primul Război Mondial – Anul 1917. Expoziție
România în Primul Război Mondial – Anul 1917. Expoziție

Loc: spațiul expozițional Dealul Spirii (Mezanin)

Data: 20 septembrie 2017 – 30 martie 2018

 
 
 

achiziţii recente

 
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare.
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare. de Marian Constantin
Bucureşti: Editura Noi Media Print, 2011.
180 p.
09.12.2014
 
Portrete domneşti în colecţii străine
Portrete domneşti în colecţii străine de Anca BRĂTULEANU
Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2011.
80 p.
05.12.2014
 
Bucureștiul European
Bucureștiul European de Bogdan Andrei FEZI
București: Editura Curtea Veche Publishing, 2010.
160 p.
04.12.2014
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

noutăţi

 
21 martie 2014
Comunicare: concurs de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României (20.03.2014)
Anexa la O.M.C. nr. 2097/17.02.2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Biblioteca Naţională a României, se modifică cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) 10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
b) 11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.
c) 23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
  
Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură

ANUNŢ
privind modificarea condițiilor de participare pentru concursul de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României, precum și a calendarului de concurs

20.03.2014
I. Condiţiile de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii :
I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate;
II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență - istorie;
III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii cultural;
IV. domeniul fundamental de ierahizare - științe sociale; ramura de știință – științe ale comunicării, domeniul de ierarhizare – științe ale comunicării, domeniul de licență - științe ale comunicării.
d) experiență profesională în conducerea unei instituții publice de minim 5 ani;
e) are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;
f) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România ;
g) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;
h) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

II. Calendarul de concurs:
a) 10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
b) 11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.
c) 23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 10 aprilie, ora 17:00 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537 sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.
 
 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României