caută:   
 
 

depozit legal

 
Anunţ important!
 
Începând cu data de 12 august 2021, depunerea publicaţiilor conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată, se efectuează la sediul Bibliotecii Naţionale a României din bd. Unirii nr. 22, la Biroul Primiri al Serviciului Depozit Legal aflat la parter, Corp E-P-03, lângă intrarea principală din Bulevardul Mircea Vodă. (Telefon - direct: 0213152838; - prin centrală (021)314.24.34 / 1055 și 1106). 

Program: Luni-Joi, între orele 08.30 - 17.00
                Vineri, între orele 08.30 - 14.30.


Ordinul nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Biblioteca Națională a României, prin agenții constatatori, numiți prin Ordinul nr. 2639/25.09.2014 al Ministrului Culturii, pune în aplicare prevederile Ordinului nr. 2428/02.09.2013 cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor în cazul nerespectării obligațiilor de depunere a documentelor care constituie obiectul Depozitului legal, în conformitate cu Legea nr. 111/1995, republicată, privind Depozitul legal de documente.

Legea Depozitului Legal

Borderou de însotire a publicatiilor

Depozitul legal este obligatoriu şi gratuit. Trimiterea documentelor se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei.

Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 3000 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 5000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară.

Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Depozit legal

Este organizat şi funcţionează conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, prin care Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de Agenţie Naţională pentru Depozit legal.
Serviciul Depozit legal are ca misiune organizarea depozitului legal la nivel central şi coordonarea depozitului legal la nivel local.
În cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Serviciul Depozit legal are următoarele atribuţii:
  • constituirea, evidenţa, conservarea, în depozite, a fondului intangibil;
  • distribuirea publicaţiilor destinate schimbului internaţional;
  • comunicarea şi distribuirea exemplarelor pentru semnalarea în statistică şi pentru elaborarea Bibliografiei Naţionale;
  • dezvoltarea colecţiilor bibliotecii cu tipărituri şi alte categorii de documente din producţia naţională curentă, care fac obiectul Legii Depozitului legal.
Serviciul Depozit Legal contribuie anual la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României cu peste 20000 de titluri (cărţi, CDROM, documente audio video).

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi:

SERVICIUL DEPOZIT LEGAL
Biblioteca Naţională a României
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti
Tel.: (021)310.44.44: (021)314.24.34/1047
E-mail:
Website: www.bibnat.ro

Instrucțiuni pentru editori privind depunerea exemplarelor pentru Depozitul legal - pentru publicațiile tipărite la cerere


Noi reguli privind consultarea tezelor de doctorat
Pentru a asigura accesul la documentele aflate sub incidenţa Legii Depozitului Legal, nr. 111/1995, cu modificările ulterioare, constituite în Fond Intangibil, şi sub  incidenţa Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, dar şi pentru a respecta Regulamentul pentru utilizatori, începând din 23 septembrie 2016, tezele de doctorat nepublicate pot fi consultate la Biblioteca Naţională a României doar în format de copie-substitut (copii digitale sau fotocopii).
Copiile-substitut vor fi realizate şi puse la dispoziţia utilizatorilor în sălile de lectură, în baza unei cereri adresate şi aprobate de conducerea Bibliotecii Naţionale a României.

Începând cu 1 octombrie 2016, utilizatorii vor putea consulta, pe două staţii de lucru, varianta electronică a aproximativ 2.500 de teze de doctorat intrate în Fondul Intangibil, prin Depozit Legal, în ultimii ani, numărul acestora urmând să crească progresiv. 

Această măsură vizează furnizarea unor servicii de performanţă către utilizatori, în condiţiile îmbunătăţirii gradului de prezervare a tezelor de doctorat din România şi creează premisele constituirii şi dezvoltării Referenţialului Ştiinţific al Tezelor de Doctorat şi Disertaţiilor din România.  

Toţi cei care susţin teze de doctorat  pot contribui la dezvoltarea colecţiei digitale a tezelor de doctorat româneşti prin respectarea cerinţei de a depune versiunea electronică, în format pdf, odată cu  lucrarea în format tipărit.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

American Corner București (etaj 1)
luni - vineri: 08:30-16.30
(inclusiv împrumutul la domiciliu)

Sala de lectură multimedia George Enescu (etaj 1)
(pe bază de programare)

Biblioteca Batthyaneum (Filiala Bibliotecii Naționale a României)
Accesul în Biblioteca Batthyaneum se face doar pe bază de programare și cerere aprobată de către Conducerea Bibliotecii Naționale a României.
Programul de consultare pentru cercetători este de luni până joi, între orele 9:00-14:30, accesul fiind posibil printr-o solicitare prealabilă transmisă prin e-mail la adresa batthyaneum@bibnat.ro, care să conțină cât mai multe informații relevante.
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României