caută:   
 
 

evenimente culturale

 

„Cărţi cu răspundere limitată”: Lucrări publicate în detenție în perioada 2010-2015
4 februarie – 31 martie 2016

În perioada 4 februarie – 31 martie 2016, Biblioteca Naţională propune publicului expoziţia „Cărţi cu răspundere limitată”: lucrări publicate în detenție în perioada 2010-2015, în care vor fi prezentate câteva zeci de titluri din această categorie, aflate în colecțiile sale. 
Peste 180 de autori, peste 70 de edituri (din Alba Iulia, Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Deva, Galați, Iaşi, Petroşani, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timişoara, Târgovişte, Târgu Jiu), peste 400 de cărţi. 

Expoziţia „Cărţi cu răspundere limitată”: lucrări publicate în detenție în perioada 2010-2015 poate fi văzută la Biblioteca Naţională a României în perioada 4 februarie – 31 martie 2016, în spaţiile Buzunarul UNU şi Buzunarul DOI (parter, aripa B-dul Mircea Vodă), luni, miercuri, vineri – între orele 08.00-18.00, marţi, joi – între orele 08.00-20.00. 

Intrarea este liberă.

Urmare a solicitărilor venite din partea publicului și a presei, Biblioteca Națională propune, începând de luni, 8 februarie 2016, o formulă prin care exemplare din cele 80 de titluri incluse în expoziția „Cărţi cu răspundere limitată”: lucrări publicate în detenție în perioada 2010-2015 să poată fi consultate la Sala de lectură Gheorghe Asachi (etajul II, corp E).
Biblioteca Naţională are menirea de a colecta și a comunica tot ceea ce compune producție editorială românească, de la înregistrarea intențiilor de publicare (prin funcția de Centru Național ISSN-ISBN-CIP), până la completarea Depozitului Legal cu exemplarele aferente fiecărei apariții și la regăsirea titlurilor (a descrierilor bibliografice) în Bibliografia Națională. Din lista completă de lucrări științifice publicate în detenție în perioada 2010-2015, comunicată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la finalul anului 2015, Biblioteca Naţională a României deţine în prezent aproximativ o treime. Doar 80 dintre aceste titluri sunt însă accesibile, restul (dintre cele publicate în special în 2014 şi 2015) fiind în curs de prelucrare. Din acest motiv, Biblioteca Naţională, prin intermediul Serviciului Depozit Legal, trimite către instituțiile editoare atenționări referitoare la respectarea Legii privind Depozitul Legal de documente nr. 111/1995, republicată (obligația de a depune numărul de exemplare prevăzut prin lege).
Orice intenție de publicare (și cu atât mai mult orice materializare a acestei intenții) este, din punct de vedere documentar, importantă, Biblioteca Națională neavând menirea de a emite judecăți de valoare asupra conținutului ori asupra aspectului grafic al lucrărilor, ci aceea de a oferi o imagine exhaustivă asupra producției editate la nivel național. Este o instituție care trebuie să adune tot ceea ce se editează pe teritoriul unei țări.
„O persoană capabilă să elaboreze invenţii şi inovaţii valoroase sau lucrări ştiinţifice de certă valoare nu poate fi bănuită că nu a fost conştientă de consecinţele faptelor sale antisociale. Simpla continuare a activităţii sale uzuale de creaţie în penitenciar nu garantează că atitudinea antisocială a persoanei se va schimba în bine”, se afirmă în expunerea de motive formulată, la începutul acestui an, de iniţiatorii proiectului de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, aceştia adăugând şi că sunt sceptici în ceea ce priveşte competenţa Comisiei de eliberare condiţionată de a judeca „valoarea unei invenţii sau a unei lucrări ştiinţifice”, de a garanta „că respectiva invenţie sau lucrare nu este elaborată de cineva din afara penitenciarului şi însuşită de deţinut contra cost”. 
Nu este rolul Bibliotecii Naționale să delibereze asupra calității științifice a acestor cărți sau, și mai puțin, asupra justeței păstrării, pe mai departe, în legea privitoare la executarea pedepsei, a unor articole care fac referire la beneficii de reducere a pedepsei în cazul unor servicii în folosul societății (prestarea unor zile de muncă, instruire școlară, formare profesională, elaborare de lucrări științifice). Biblioteca Naţională oferă, în schimb, cadrul de referință necesar pentru o dezbatere pe această temă, o „fotografie-martor”, din punct de vedere documentar.
Fie că Legea nr. 254/2013 va produce în continuare efecte (în sensul editării, pe mai departe, a unor lucrări de acest tip), fie că nu (prin modificarea conținutului său), cărțile publicate în ultimii ani în regim de detenție, ca efect al acesteia, constituie o colecție în sine, cu specificitățile sale, cu bagajul său informațional care face vorbire despre contextul social, politic și cultural care le-a făcut posibile, despre practicile de generare și editare a lucrărilor științifice existente în România la ora actuală, despre maturitatea, coerența, corectitudinea și eficiența sistemelor de validare, la nivel de instituții academice și editoare.
inapoi

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni-vineri: 8:30-16:30 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României