caută:   
 
 

evenimente culturale

 

„4 martie 1977 și după…”: Cutremurele din Vrancea în studii, reportaje, mărturii, evocări, albume din colecțiile Bibliotecii Naționale. Expoziție în cadrul proiectului MOBEE
1 martie 2019

În perioada 1-14 martie 2019, la Biblioteca Naţională a României (parter, Buzunarul DOI) va fi deschisă Expoziția mobilă despre cutremure – MOBEE, organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în colaborare cu Biblioteca Naţională.
 
Sub deviza Vorbim deschis despre cutremure – inițiative pentru reducerea riscului seismic, MOBEE va prezenta astfel activitățile, proiectele și inițiativele dedicate înțelegerii cutremurelor și măsurilor avute în vedere pentru reducerea riscului seismic. 

Cu acest prilej, Biblioteca Națională propune o selecție de albume și volume de studii, reportaje, mărturii și evocări despre cutremurele din România, în special despre cel petrecut în 4 martie 1977, publicate în anii ’70-’80, dar și ulterior. 


În lunile care au urmat dezastrului din 4 martie 1977, pe lângă broșurile conținând directivele și hotărârile partidului și ale organelor de stat, materiale de propagandă pentru „lichidarea urmărilor dezastruoase ale cutremurului”, au fost editate și studii de specialitate, volume de mărturii, broșuri de diseminare a informațiilor despre cutremur și urmările sale în limbile minorităților etc.:
► CEAUŞESCU, Nicolae. Expunere cu privire la activitatea partidului  şi întregului popor pentru înlăturarea urmărilor cutremurului catastrofal din 4 martie, dezvoltarea economico-socială  actuală a  ţării , activitatea internaţională a partidului  şi statului  şi situaţia politică mondială prezentată la  şedinţa comună a CC al PCR, Marii Adunări Naţionale, Consiliului suprem al Dezvoltării Economice  şi Sociale  şi activului central de partid  şi de stat, 28 martie 1977. Cuvânt de închidere. 29 martie 1977. Bucureşti: Editura Politică, 1977; 
► PCR Comitetul Judeţean de Partid Prahova. Plenară. Ploieşti, 1977, aprilie. Hotărârea Plenarei Comitetului judeţean de partid din 8 aprilie 1977 privind aplicarea sarcinilor izvorâte din Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, la şedinţa Comună a CC al PCR, Marii Adunări Naţionale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice  şi Sociale, Comitetul central de partid  şi de stat din 28/29 martie 1977, Ploieşti, 1977; 
► În toate domeniile activităţii economice, politico-educative  şi social/obşteşti de la sate să răspundem prin fapte de adevărat patriotism revoluţionar la chemarea partidului, a secretarului său general, pentru a contribui cât mai mult la lichidarea cutremurului din 4 martie 1977. Tematică orientativă a ajutorului activului UTC, lectorilor  şi propagandiştilor învăţământului politico ideologic. Ploieşti, 1977;
► CIŞMIGIU, Alexandru. După cutremurul moldavic din 4 martie 1977. Spre noi tipuri de structuri antiseismice. Bucureşti, 1977), volume de mărturii (► Acele zile  şi nopţi. (4 martie 1977). Ediţie îngrijită de colonel Oliver Lusting. [Bucureşti]: Editura Militară, 1977;
► VAJNOVSZKI, Kazmer. Kiserto ejszaka 1977 marcius 4. Riport a födregéröl. Bukarest: Kriterion, 1977; 
► Geroizm i solidarnost. Po sledam zemletrjasinija 4 marta 1977 goda. Buharest: Redakcija Rumynija, 1977.

Scriitorii Mircea Micu și Gheorghe Tomozei au coordonat, tot în anul 1977, volumul 9 pentru eternitate, editat de Asociaţia scriitorilor din Bucureşti, conținând evocări ale scriitorilor dispăruți în timpul cutremurului din 4 martie: A. E. Bakonsky, Savin Bratu, Daniela Caurea, Mihai Gafița, Virgil Gheorghiu, Alexandru Ivasiuc, Mihail Petroveanu, Veronica Porumbacu și Nicolae Ștefănescu. În același an, au apărut la Editura Junimea Secunde tragice, zile eroice, 4 martie 1977. Din cronica unui cutremur, în coordonarea cunoscutului jurnalist Aristide Buhoiu și la Editura Eminescu – 21 h, 22’ seism. 4 martie  şi după… Filmul evenimentelor montat de Mihai Stoian, iar la Ediceos e Criatividade din Lisabona – albumul jurnalistului Antunes Ferreira, intitulat Romania so a terra tremeu (Diario deum enviado especial) (România, o țară care se cutremură. Jurnalul unui trimis special), fotografiile incluse în album fiind realizate de Cristian Sandu.
Din anul 1978, semnalăm volumele editate de Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară. Institutul Central de Fizică de la Măgurele – The Vrancea Eartquakeof March 4, 1977, a Multiple Seismi Event and its Seismotectonic Implications, al cercetătorilor Traian și Sieglinde Iosif, și The Vrancea eatrthquake of March 4, 1977 and the seismic microzonation of Bucarest, al cercetătorului Nicolae Mândrescu, dar și volumul de mărturii și evocări Noaptea cea mai lungă a Craiovei. [4 martie 1977], semnat de Lucian Triţă, Vasile Gavrilă și Nicolae Băbălău, apărut la Editura Scrisul românesc. 
Centrul de Fizică a Pământului și Seismologie de la Măgurele va edita și anul următor, 1979, lucrări despre seismul din 4 martie: Cercetări seismologice asupra cutremurului din 4 martie 1977, volum coordonat de I. Cornea și C. Radu, și The Vrancea eatrthquake of March 4, 1977: aspects of soil behavior de Nicolae Mândrescu.
Alte câteva volume au apărut în 1980. Astfel, sub egida Institutului Central de Fizică de la Măgurele, au fost publicate o serie de studii semnate de Traian Iosif, Mircea C. Oncescu și Sieglinde Iosif (March 4, 1977 Vrancea earthquake. Spatial disytribution of events and temporal evolution of focal mechanism), Larisa Nistor (Opredelenie tektoniceskih dvizenij blokov zemnoj kory), Mircea Oncescu (Multipolar analysis of the March 4, 1977 Vrancea earthquake), V. Visarion (Ipoteza despre producerea fenomenului seismic vrâncean), precum și un volum de evocări, Durere  şi eroism. După zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, apărut la Editura Eminescu. 
Dintre cărțile apărute în anii următori, menționăm studiul lui Horea Sandi, Siguranţa clădirilor de locuit. Învăţăminte rezultate din comportarea la cutremurul din 4 martie 1977, apărut la Cluj-Napoca în 1981, două volume sub egida Academiei Române – Cutremurul de pământ din România de la 4 martie 1977, realizat de Ştefan Bălan, Dan Căpăţînă și Ioan Cornea, în coordonarea academicianului Ştefan Bălan și a inginerului Vasile Cristescu (Editura Academiei RSR, 1982), Cutremurele din Vrancea în cadru  ştiinţific  şi tehnologic, realizat de Liviu Constantinescu și Dumitru Enescu (Editura Academiei RSR, 1985), mapa documentară [Album]: [aspecte din sălile şi încăperile B.C.S. deteriorate de cutremurul din martie 1977 şi restaurate în 1980-82], conținând 181 de fotografii, realizată de Biblioteca Centrală de Stat (actuala Bibliotecă Națională) la începutul anilor ’80 și Cutremurul din 4 martie 1977 la Roşiorii de Vede, carte publicată de Eugen Ovidiu Vlad în anul 2010, la editura Tele Media Pres din Alexandria.

Deschiderea oficială a Expoziției mobile despre cutremure – MOBEE de la Biblioteca Naţională va avea loc luni, 4 martie 2019, de la ora 10:00, într-un eveniment care va include lansarea broșurii Informații esențiale despre cutremure și a turului digital ghidat Bucureștii și cutremurele, prezentări ale Centrului de Risc, ale Masterului în Managementul Dezastrelor din cadrul Facultății de Geografie a Universității din București și ale ONG-urilor din domeniu (Re-Rise, MKBT), precum și dezbateri privind rolul educației seismice și măsurile concrete de reducere a riscului seismic.

Intrarea este liberă.


Evenimentul face parte din proiectul O zi despre cutremure: perspective de reducere a riscului seismic, ce va include, de asemenea, în data de 4 martie 2019, simpozionul Cutremurele vrâncene: o provocare pentru geoștiințe și societate (Aula Academiei Române, ora 10:00) și turul ghidat Bucureștii și cutremurele (Fântâna de la Universitate – Piața 1 Decembrie 1989, între Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Geologie, între orele 11.00-17.00).
Mai multe informații pe: http://www.infp.ro/4martie2019 și https://www.facebook.com/INCDFP.


inapoi

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României