caută:   
 
 

evenimente culturale

 

Versiunea în limba română a lucrării International Standard Bibliographic Description – Consolidated Edition, 2011
11 iunie 2019

Biblioteca Națională a României a elaborat recent versiunea în limba română a lucrării ISBD: International Standard Bibliographic Description – Consolidated Edition (Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2011). Traducători: Raluca Man, Aurelia Mircescu, Nicoleta Rahme, Andreea Răsboiu și Emil Tudor. Referent termeni muzicali: Raluca Bucinschi. Tehnoredactare și DTP: Florin Nistor.

În baza memorandumului încheiat cu IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Biblioteconomice), Bibliotecii Naționale a României i-a fost acordată, pe o perioadă de cinci ani, licența privind dreptul neexclusiv de a imprima, publica și distribui această traducere în mod liber, în variantă tipărită (în volum), pretutindeni în lume.

Versiunea în limba română ISBD: International Standard Bibliographic Description – Consolidated Edition, 2011 este disponibilă online.

● ● ● 
Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată (ISBD) reprezintă standardul principal pentru promovarea și realizarea controlului bibliografic universal, făcând disponibile în mod universal și rapid, într-o formă acceptată la nivel internațional, datele bibliografice de bază ale tuturor tipurilor de resurse editate în toate țările. Obiectivul principal al ISBD a fost, de la început, asigurarea coerenței în schimbul de informații bibliografice. Standardul stabilește elementele bibliografice care trebuie înregistrate/transcrise într-o anumită secvență, ca bază a descrierii resursei catalogate. În ciuda modificărilor apărute în proiectele succesive de revizuire a ISBD, structura și elementele esențiale ale descrierii bibliografice standardizate au dovedit o relativă stabilitate de-a lungul timpului, continuând să fie utilizate pe scară largă, în totalitate sau în parte, de creatorii de coduri de catalogare și de structuri de metadate. Cu toate acestea, având în vedere natura schimbătoare a resurselor, precum și evoluțiile tehnologice care au avut un impact asupra accesului bibliografic, Grupul de revizuire a ISBD a decis să se concentreze asupra menținerii ediției unificate ISBD, aceasta înlocuind astfel ISBD-urile individuale.

● ● ● 
În urma unor revizuiri succesive, precum și a unei perioade de consultare internaţională, în anul 2009 a fost aprobată și publicată pe site-ul IFLA o nouă Zonă 0 a ISBD, denumită Zona formei conţinutului şi a tipului de suport. Dat fiind conținutul acestei noi Zone 0, desemnarea generală a materialului a fost eliminată din Zona 1.

În ediția ISBD din 2011, textul a fost editat într-o manieră prin care să fie evitată redundanța și prin care să fie realizată o armonizare. Nivelurile care au în vedere elementele obligatorii, opționale și condiționale au fost simplificate, accentul fiind pus pe elementele obligatorii. Baza descrierii, asupra căreia se concentrează descrierea bibliografică, a fost clarificată. O atenție sporită a fost acordată resurselor monografice de tip multivolum. Sursele de informare au fost revizuite astfel încât să fie asigurată coerența terminologică. A fost acordată mai multă atenție cerințelor în cazul lucrărilor non-latine (în alte limbi decât latina) și au fost eliminate prevederile pentru descrierea resurselor monografice vechi care nu corespundeau ISBD. A fost clarificată distincția dintre elemente și calificative. Zona 5 a fost redenumită, permițând descrierea unitară a resurselor tipărite și a altor tipuri de resurse. Denumirea zonei 6 a fost extinsă, iar glosarul înglobează acum mai multe definiții.

● ● ● 
Obiective și principii avute în vedere de demersurile de revizuire a ISBD:
► ISBD oferă reguli coerente de descriere a tuturor tipurilor de resurse publicate, în măsura în care uniformitatea este posibilă, precum și reguli de descriere specifice anumitor tipuri de resurse;
► ISBD oferă reguli de catalogare descriptivă compatibile (valabile) la nivel mondial, contribuind la schimbul internațional de înregistrări bibliografice între agențiile bibliografice naționale și în întreaga comunitate internațională de biblioteci și de producători de informații/resurse (inclusiv creatori/producători și editori).
► ISBD cuprinde diferite niveluri de descriere, inclusiv cele necesare agențiilor naționale bibliografice, bibliotecilor naționale și altor tipuri de biblioteci.
► Trebuie specificate cu prioritate elementele descriptive necesare în identificarea și selectarea unei resurse.
► Accentul trebuie pus pe ansamblul elementelor informaționale (bibliografice), mai degrabă decât pe afișarea sau pe utilizarea lor într-un sistem automatizat specific.
► Elaborarea regulilor trebuie să țină seama de rentabilitatea punerii lor în aplicare.


inapoi

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!




Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României