caută:   
 
 

evenimente culturale

 

Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare
24 octombrie 2019

În perioada 24 octombrie – 11 noiembrie 2019, la Biblioteca Naţională a României va fi deschisă expoziţia Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare, organizată de Institutul Naţional al Patrimoniului, în parteneriat cu Biblioteca Națională a României și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Vernisajul va avea loc joi, 24 octombrie, de la ora 15:00. 

„Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” poate fi văzută la Biblioteca Naţională a României (Palimpsest – mezanin) în perioada 24 octombrie – 11 noiembrie 2019, în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 08:00-18:00, marți și joi, între orele 08:00-20:00 şi sâmbăta, între orele 09:00-17:00. Intrarea este liberă.

Proiectul „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” vizează, pe de-o parte, promovarea meşterilor populari deţinători şi practicanţi ai tehnicilor de lucru tradiţionale folosite pentru realizarea a două piese valoroase ale costumului tradiţional românesc – ia şi cămaşa, elemente de patrimoniu cultural imaterial care se numără printre permanențele universului românesc, şi, pe de altă parte, dezvoltarea şi diversificarea modalităților de valorificarea a acestor produse vestimentare.


►►►

Biblioteca Națională adaugă, în contextul expoziției de față, selecția „Costum și identitate: portul popular românesc în albume și monografii” – lucrări editate în România, dar și în străinătate. 

Dintre monografiile existente în colecțiile Bibliotecii Naționale, semnalăm: 
● Băcilă, Cristina. Costumul popular din Banat. Timişoara: [s.n.], 2012;
● Bodiu, Aurel; Golban, Maria. Portul popular românesc şi maghiar din judeţul Cluj: interferenţe culturale. trad.: Consuela Bendea, Flavia Oşianu (lb. engleză), Bréda Ferenc, Totszegi Tekla (lb. maghiară). Cluj-Napoca: Eikon, 2012;
● Brătianu, Elisa. Cusături româneşti  / culese de Elisa I. Brătianu. Ed. anastatică. Bucureşti: Ars Docendi, 2010. [4] p., 16 f.: il. color.
● Buda, Voichiţa Maria. Monografia portului popular din satul Ungureni – zona Lăpuş. [s.l.]: [s.n.], 2014;
● Chelaru, Mirela; Țichindean, Livia. Îndemânare şi tradiţie [în arta populară: cusături artizanale]: Seria a II-a. [S. l.]: Editura Belascu Livia, [199-]: Polsib. 48 p.: il. în parte color. + [3] f. pl. 
● Colta, Elena Rodica. Portul popular din Judeţul Arad. Bucureşti: Editura Etnologică, 2014. (Colecţia de etnologie);
● Ciocan, Janeta. Podoaba în portul popular din nordul României. Baia Mare: Editura Etnologică, 2007. (Cultura tradiţională);
● Ciocan, Janeta. Portul popular din Ţara Chioarului. [cuv. înainte de prof. Ştefan Mariş]. Baia Mare: Ethnologica, 2006. (Cultura tradiţională; 10);
● Cioană, Maria Daniela. Monografia costumului popular din Oltenia. Craiova: Universitaria, 2009;
● Constantin, Marin. Artizanatul ţărănesc din România anilor 2002-2008. Bucureşti: Editura Etnologică, 2008;
● Dobreanu, Doina. Cusături artistice din Subcetate-Mureş (Harghita). Gheorgheni: F & F International, 2008. 63 p., 36 f. pl.: il. color, tab.
● Drăguşanul, Ion. O istorie a costumului popular bucovinean. Suceava: Muşatinii, 2009;
● Ionescu, Daniela. Portul popular românesc din Moldova şi Muntenia. Craiova: Revers, 2011;
● Lupşan, Elena. Portul popular: ghid. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006;
● Mózes, Teréz. Portul popular din nordul-vestul României: Ţara Crişurilor. Oradea: Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2002;
● Opruţ, Petru. Ilustraţii ale portului popular din Voislova de-a lungul vremii. Lugoj: Nagard, 2011;
● Onoiu, Georgiana. Istorie şi modernitate în portul popular din Moldova şi Ţara Românească. Craiova: Universitaria, 2011;
● Panduru, Pavel. Portul popular românesc - tradiţie istorică şi continuitate etno-culturală în Ţara Almăjului. Reşiţa: Neutrino, 2007;
● Partenie, Adelina. Monografia portului popular din zona de nord a Judeţului Mehedinţi. Drobeta-Turnu Severin: Irco Script, 2006;
● Popescu, Elena Carmen. Monografia portului popular. Câmpulung Muscel: Editura Larisa, 2011 și 2015;
● Portul popular – marcă a identităţii etnoculturale: Conferinţa Internaţională a Muzeelor de etnografie din centrul şi sud-estul Europei – ediţia a IV-a: Sibiu, 15-17 octombrie 2004 = The Folk costume – Symbol of ethnocultural identity = Die Volkstracht – Ethnokulturelle Identitätsmarke / [Complexul Naţional Muzeal  Astra  Sibiu; coord.: prof. dr. Corneliu Bucur]. Sibiu: Editura Honterus, 2004;
● Portul popular românesc de ieri, de azi şi de mâine / coord.: prof. Olaru Milica, prof. Chirilă Cristina, prof. Diaconu Luminiţa. Brăila: Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2013;
● Portul ţărănesc de sărbătoare – la Goleşti / [dr. Filofteia Pally (coord.), Daniela Busuioc, Valentina Popa]. Goleşti: [s.n.], 2012. (cotă în colecțiile BNaR: IV 86880);
●  Praoveanu, Ioan. Aşezări brănene: portul popular şi ţesăturile tradiţionale / trad.: Veronica Bogoiu; foto.: Arpad Udvardy; pref.: dr. Ligia Fulga. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania”, 2008. 114 p.: il. color;
● Ravaru, Dan; Adam, Daniela. Portul popular vasluian: istorie şi actualitate. Iaşi: PIM, 2015;
● Stoica, Georgeta; Onoiu, Georgiana. Portul popular femeiesc din Suceava în colecţiile Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” = Traditional costumes of women from Suceava in the collections of the „Dimitrie Gusti” National Village Museum. versiunea engleză: Ana Maria Palcu, Vlad Palcu. Bucureşti: Alcor Edimpex, 2015;
● Stoica, Georgeta; Onoiu, Georgiana. Portul popular de colecţie = Folk apparel collection. Craiova: Universitaria, 2013. 447 p.: il. color;
● Suiogan, Delia. Forme de interacţiune între cult şi popular. [postf.: Carmen Dărăbuş]. Baia Mare: Ethnologica, 2006. (Cultura tradiţională; 11);
● Tipa, Violeta; Gologan, Aristida. Comori bănăţene: port popular, ţesături, cusături, broderii. Timişoara: Eurostampa, 2010;
● Tradiţii, obiceiuri şi costumul popular din ţara mea / Popovici Speranţa, Popovici Horia, Ţăranu Elena. Iaşi: PIM, 2012;
● Turcuş, Aristida. Portul popular românesc din judeţul Timiş. Timişoara: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Timiş, 1982;
● Ulian, Petru. Creaţii populare maramureşene: port, poezii, cântece şi dansuri. [postf.: Gabriel Cojocaru, dr. Mihai Dăncuş]. Cluj-Napoca: Grinta, 2009;
● Văsieş, Iulia; Someşan, Ieronim. Portul popular din Ilva-Mare şi Lunca Ilvei. Bistriţa: Nova Didactica, 2007;
● Voicu, Elena. Portul popular românesc din zona Olteniei: lucrare metodico-ştiinţifică. Slatina: Didactic Pres, 2008.

Dintre albume, semnalăm:
● Anghel, Constantin. Din lada de zestre a Borşei. Vol. 1: Portul popular: cămaşa borşenească: album. [s.l.]: [s.n.], 2017;
●  Bâtcă, Maria. Costumul popular românesc: album. Bucureşti: [Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale], 2006. (Albumul de artă populară; 2);
● Calotă, Floarea. Costumul popular, călător prin milenii = The folk costume, a traveller through millenniums. versiunea engleză: Liliana Ursu; foto.: Victor Niculescu, Ioan Oprea. Bucureşti: Semne, 2010;
● Comşa, Dimitrie. Album de broderii şi ţesături româneşti. text introductiv, bibliografie şi tabele reactualizate de Rodica Irimie-Fota; ediţie îngrijită de Ştefan Tancou. [Ed. a 2-a]. Sibiu: Revista Transilvania, 1976. (Din ornamentica română);
● Cherciu, Ion. Costumul popular din Ţara Vrancei: [album]. Bucureşti: Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, 2008. (Albumul de artă populară; 3);
● Ionescu, Maria; Ionescu, Romeo. Florile raiului – colecţia de cusături româneşti Maria şi Romeo Ionescu: [album] / pref. de Magda Ionescu Ghinea. Bucureşti: Inspectoratul pentru Cultură al Municipiului Bucureşti, 1998. 48 p.: il. color; 
● Modele de cusături româneşti pentru costume naţionale române culese din judeţul Muscel / îngrijită de Ioan Crăciun. Ed. anastatică. Bucureşti: Ars Docendi, 2010. [3] p., [17] f.: il. color;
● Neda, Anca Irina. Mâini îndemânatice: [cusături]. Craiova: [s.n.], 2010. [12] p.: il.;
● Panait, Tatiana. Album de cusături populare. Bucureşti: Infomedica, 1998. 60 p.: il.;
● Passima, Lila. Cusături – ţesături: [album – colecţii Muzeul Ţăranului Român] / concept grafic: Lila Passima; foto: Marius Caraman. Bucureşti: Martor, 2009. 94, [4] p.: il.

Dintre lucrările publicate în străinătate (categoria Românica, semnalăm):
● Barbulov-Popov, Daniela; Işfănoni, Doina. Cătrinţe din Banatul Sârbesc: catalog foto-etnografic.  Zrenianin: Editura ICRV, 2015;
● Enăchescu Cantemir, Alexandrina. Portul popular românesc = Romanian Folk Costumes. Tokyo: Kobunsha, 1976.

Dintre tezele de doctorat, pe această temă, semnalăm:
● Onoiu, Georgiana. Istorie şi modernitate în portul popular din Moldova şi Ţara Românească [Text multigrafiat]. Târgovişte: Universitatea Valahia, 2010. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Opriş;
● Hănulescu, Cristina-Mariana. Portul popular din Vâlcea. Sibiu: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2008. Cond. şt.: cercet. pr. I dr. Corneliu Bucur;
● Chibac, Diana. Terminologia portului popular românesc din Valea Siretului (Raionul Storojineţ, Regiunea Cernăuţi) Ucraina. Suceava: Universitatea Ştefan cel Mare, 2011;
● Birău, Petru-Ilie. Arhetip şi expresie artistică în costumul popular românesc – surse în creaţia proprie. Timişoara: [Universitatea de Vest], 2015;
► Barbulov Popov, Daniela. Cercetare comparată asupra evoluţiei interferenţelor stilistice ale portului popular în zonele Banatul Românesc şi Sârbesc. Timişoara: [Universitatea de Vest], 2014. 


►►►

Ia – denumire dată la origini exclusiv piesei vestimentare feminine, cămașă tradițională românească de sărbătoare – este considerată cea mai importantă piesă din costumul popular românesc. Originalitatea, autenticitatea, varietatea se transmit până astăzi, din generație în generație, îmbrăcând forme noi în ateliere individuale şi în asociații artizanale familiale. Formele de expresie atât de diverse ale acestor piese contribuie, prin decor şi ornamentică, la păstrarea unității costumului popular românesc. 
Ia şi cămașa s-au purtat şi se poartă şi astăzi, demonstrând frumusețea şi perenitatea portului tradițional românesc. 

Realizarea proiectului „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” aduce un plus în cunoașterea stării actuale a meşteşugului. Expoziţia oferă astfel o selecţie de piese lucrate de creatori din judeţe recunoscute pentru execuţia pieselor de port tradiţionale – Buzău, Caraş-Severin, Gorj, Iaşi, Olt, Prahova, Suceava şi Vâlcea. Proiectul oferă meșterilor locali posibilitatea de a pune valoare moștenirea pe care o cultivă şi pe care o transmit: tehnici specifice de lucru, instrumente tradiționale, diverse forme, ornamentică şi terminologie specifică, precum şi deschiderea spre noi pieţe de desfacere.

►►►

Proiect cultural al Institutului Naţional al Patrimoniului, „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” beneficiază de co-finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.inapoi

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României