caută:   
 
 

evenimente culturale

 

Comunicat de presă - Biblioteca Națională a României este membru beneficiar al Green eDIH, o suprastructură virtuală de tip EDIH din regiunea București-Ilfov constituită să exceleze prin conceptul său unic și inovator
21 septembrie 2020

București, 21 Septembrie – Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) anunță înscrierea în Procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH derulată de ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), fiind singurul HUB de inovare digitală din regiunea București-Ilfov, care funcționează exclusiv DIGITAL, având un concept unic și inovator ce îi va permite să devină cel mai important Centru de Excelență în Digitalizare și Inovare din regiune.


Digital HUB-ul s-a constituit pentru a sprijini alinierea regiunii București-Ilfov la standardele europene de digitalizare, inovare și cercetare-dezvoltare prin intermediul tehnologiilor verzi de ultimă generație. Green eDIH vine în întâmpinarea entităților regionale și naționale: asociațiilor, clusterelor, structurilor patronale, mediului academic, institutelor de cercetare și statistică, companiilor private de tip IMM și a companiilor mari, autorități locale și centrale, precum și a oricărei entități care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare, facilitând accesul acestora la toate resursele necesare pentru a implementa cu succes transformarea digitală prin inovare și transfer de cunoștințe avansate. 

Înscrierea noilor membri din regiunea București-Ilfov se face exclusiv DIGITAL, prin aplicarea online pe website oficial: www.DIH.green


“Transformarea digitală înseamnă o mai mare concentrare asupra oamenilor și va trebui să pună în practică și să adauge valoare conceptelor „e”, de la eCitizen la eGovernment, pentru a crea un ecosistem al colaborării eficiente om-tehnologie. Credem cu tărie că, în contextul rețelelor interconectate ale viitorului digital, indispensabilele Supra-Specializări (HighSpecialisations) vor putea fi obținute doar prin dezvoltarea accelerată a competențelor digitale”, a declarat Gabriel MUNTEANU, Președinte Green Technology CLUSTER, Green eDIH Governor.

„Beneficiile directe ale unei biblioteci se traduc printr-o interacțiune mai facilă şi prietenoasă cu  toate categoriile de beneficiari, cu mediul cultural în ansamblu, orientat către un viitor susținut de tehnologii inteligente integrate. Iată de ce susţinem dezvoltarea unor soluții inovative și viabile pentru a furniza servicii publice de calitate, perfect adaptate nevoilor secolului XXI, printr-un proces continuu de dezvoltare la toate nivelele”, a declarat doamna Carmen Mihaiu, Director General al Bibliotecii Naționale a României.

„Testează înainte de a investi” este numai una dintre provocările pe care le întâmpină piața atunci când dorește să investească în inovație, iar GeDIH vine să ofere soluția ideală prin colaborarea în vederea construirii de prototipuri care să fie testate în cadrul ecosistemului de parteneri creat.

STRUCTURA DE MEMBRI Green eDIH:
M1. Membri Tehnologici- www.DIH.green/GreenTechMembers
Membrii Green Technology CLUSTER sunt implicit GreenTech Members și sunt reprezentanți exclusiv de companii private din domeniul tehnologiei informației care au Know-How-ul și resursele de a genera, implementa și dezvolta sustenabil orice proiect complex legat de ultima tehnologie în domeniu, pornind de la faza de testare și până la implementarea globală. 
M2. Membri Asociați- www.DIH.green/GreenAssociateMembers
Membrii Asociați (GreenAssociate Members) sunt reprezentați de asociații, clustere, structuri patronale, instituții de tip universitate, institut de cercetare și/ sau statistică, companii private, fie ele IMM-uri sau companii mari și orice entitate care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare.
M3. Membri Beneficiari- www.DIH.green/GreenBeneficiaryMembers
Membrii Beneficiari (GreenBeneficiary Members) sunt autorități publice centrale și locale și orice instituție publică sau privată care poate deveni beneficiarul inovației și serviciilor de consultanță, audit, dezvoltare, implementare și inovare verde realizate de ceilalți membrii activi ai GeDIH, devenind astfel o verigă importantă în ecosistemul digital ca membru care poate beneficia activ de toate avantajele și rezultatele cercetării realizate în cadrul GeDIH și pot facilita diseminarea în comunități locale, pot fi parte a studiilor de piață direct sau pentru comunitățile sociale pe care le reprezintă.
M4. Parteneri (Green Partners) - www.DIH.green/GreenPartners
Partenerii (Green Partners) sunt entități internaționale care pot contribui direct și pot susține în cel mai eficient mod strategia de dezvoltare a digitalizării în România din poziția de partener global de tehnologie, gata să ne susțină cu transferul de know-how și diferite programe deja dezvoltate la nivel global ca parte a strategiei comunitare și astfel pot ajuta la dezvoltarea viitorului Centru de Excelență în Digitalizare, Inovare și Cercetare-Dezvoltare aplicate pe domeniile de interes ale unui DIH, bazate pe o strânsă cooperare și transparență între autoritățile publice și mediul privat.


Misiunea Green eDIH este de a asigura un ecosistem de inovare digitală bazat pe tehnologiile verzi (eco-friendly) pentru economia privată și administrația publică din regiunea București-Ilfov. Viziunea Green eDIH se bazează pe ambiția de a transforma modul de operare al actorilor implicați în mediul public și cel privat, prin sprijinul acordat acestora în procesul de adoptare a celor mai noi tehnologii (AI, ITS, HPC, Smart City, Digitalizare, Securitate Cibernetică, Matchmaking, Big Data, Aeronautical Research, HighTech Legal), cu scopul de a se alinia la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și verde.


Pentru a susține și a accelera inovația prin intermediul tehnologiilor digitale verzi, Green eDIH a creat din start cinci Programe Digitale care vor integra și extinde funcțiile principale ale unui EDIH: Green Tech Academy, Green Tech Network, Green Tech Starter, Green Tech Policy și Green Tech Projects.

CONTEXT EUROPEAN ȘI NAȚIONAL:
Centrele europene de inovare digitală (European Digital InnovationHubs – EDIH) oferă acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât, cei interesați să poată „testa înainte de a investi”. De asemenea, oferă servicii de inovare, consultanță pentru finanțare, formare și dezvoltarea competențelor necesare pentru o transformare digitală de succes.
În contextul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat, în exclusivitate, susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială, calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate, digitalizarea administrației publice și interoperabilitate.
Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital InnovationHubs – eDIH) este de a se asigura că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice. Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate al fiecărei companii sau instituții din sectorul public.inapoi

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României