caută:   
 
 

întrebări frecvente

 
1. Cine poate deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
La Biblioteca Națională a României poate deveni utilizator orice persoană peste 14 ani, de cetățenie română, posesoare de CI/BI, precum şi orice persoană de cetățenie străină, posesoare de pașaport și/sau de acte de ședere în România.

2. Am sub 14 ani. Cum pot deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Persoanele sub 14 ani pot deveni utilizatori ai Bibliotecii Naționale a României urmând aceeași procedură ca și cei cu vârste peste 14 ani, prin completarea formularului de preînregistrare cu datele personale și cu datele unuia dintre adulți (părinți/bunici/tutori) – seria și numărul CI/BI. La eliberarea cardului de utilizator este necesara prezența persoanei adulte pentru completarea formularului de asumare a răspunderii privind prezența minorului în incinta Bibliotecii.
 
3. Care este programul de înscriere ca utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-17.50; Marți, Joi – 12.00-19.50. Orice modificare a orarului de funcționare va fi afișată pe site-ul oficial al Bibliotecii, la www.bibnat.ro – secțiunea Noutăți. 

4. Vreau să devin utilizator al Bibliotecii Naționale a României. Cum procedez?
Se accesează site-ul Bibliotecii Naționale a României – http://www.bibnat.ro/Primii-pasi-in-biblioteca-s15-ro.htm – și se completează Formularul de preînregistrare, de la oricare terminal cu acces Internet, din afara bibliotecii sau din interiorul acesteia (parter, Biroul Înscrieri). Persoana se prezintă apoi la sediul Bibliotecii, la Biroul Înscrieri cu actul de identitate, pentru a finaliza înscrierea, fiind consiliată, în acest sens, de unul dintre bibliotecari.

5. Care sunt costurile pentru a deveni utilizator al Bibliotecii Naționale a României?
Cardul/permisul de utilizator se eliberează/revalidează contra cost, conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la http://www.bibnat.ro/Tarife-servicii-s235-ro.htm.

6. Am pierdut cardul de utilizator. Pot beneficia de un card nou?
Se poate solicita, contra cost, un duplicat al cardului de utilizator la sediul Bibliotecii, la Biroul Înscrieri, situat la parter, după achitarea sumei, conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la http://www.bibnat.ro/Tarife-servicii-s235-ro.htm. 

7. Am uitat cardul acasă. Pot avea acces în spațiile și la colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Da, cu un card de acces provizoriu, eliberat la Biroul Înscrieri, pe bază de CI/B sau de Pașaport/Viză de ședere, în cazul cetăţenilor străini. Acest card are valabilitate de o zi și se eliberează contra cost conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la http://www.bibnat.ro/Tarife-servicii-s235-ro.htm. 

8. Care este programul în spațiile deschise ale Bibliotecii Naționale a României?
Utilizatorii au acces în spațiile deschise, în limita locurilor stabilite, cu excepția zilelor de duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni – Vineri 08.00-20.00; Sâmbăta – 09.00-18.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți.. 

9. Care este programul sălilor de lectură din Biblioteca Națională a României?
Sălile de lectură în care se pot consulta colecții curente sunt deschise zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, după următorul program: Luni, Miercuri, Vineri – 10.00-18.00; Marți, Joi – 12.00-20.00. Modificările survenite în programul obișnuit sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți. 

10. Care sunt sălile de lectură accesibile publicului?
Sala de științe filologice „Mihai Eminescu” (etaj I, corp C), 
Sala de științe economice „Virgil Madgearu” (etaj I, corp A), 
Sala de științe juridice „Mircea Djuvara” (etaj I, corp A), 
Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj I, corp A), 
Centrul de Resurse și Informare „American Corner București” (etaj I, corp E), 
Sala multimedia „George Enescu” (etaj I, corp E), 
Sala „Alexandre Saint-Georges” – Colecții Speciale (Etaj V, corp A).
Modificările survenite privind accesul în salile de lectură sunt anunțate pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – secțiunea Noutăți.

11. Unde pot găsi informații legate de colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României – www.bibnat.ro – consultând catalogul electronic al publicațiilor de după anul 1993 (http://aleph.bibnat.ro:8991/F), sau catalogul tradițional virtual al publicațiilor de dinainte de 1993 (http://bookathon.bibnat.ro), precum şi direct, la sediul acesteia – Zona Cataloage.

12. Unde este situat catalogul tradițional?
În sediul central al Bibliotecii Naţionale a României – mezanin, Zona Cataloage. Îndrumare.

13. Ce oferă catalogul tradițional?
Catalogul tradițional oferă informații privind documentele din colecțiile  Bibliotecii Naţionale a României intrate în Bibliotecă până în anii 1993-1994. Catalogul tradițional virtual reprezintă catalogul tradițional, pe fișe, scanat și pus la dispoziție online (http://bookathon.bibnat.ro). Pentru a răsfoi catalogul tradițional virtual, vă puteți crea un cont, care vă permite răsfoirea/accesarea fișelor scanate.

14. Cum și când pot consulta catalogul electronic?
Catalogul electronic poate fi consultat de oriunde și oricând, de la orice terminal cu acces Internet, fiind disponibil la: http://alephnew.bibnat.ro:8991/F. 

15. Care sunt elementele pe care trebuie să le notez pentru a putea consulta colecțiile Bibliotecii Naţionale a României în sălile de lectură?
Atât în cazul consultării catalogului tradițional, cât și în cazul consultării catalogului electronic, utilizatorul trebuie să noteze câteva elemente: autor, titlu, cota cărții. Exemplu: J. Goldstein, Relații internaționale, III 286028.

16. Ce reprezintă cota cărții?
Cota reprezintă codul individual al cărții, pe baza căruia aceasta este identificată în depozite. Cota este alcătuită dintr-o serie de cifre romane, care indică dimensiunea sau formatul cărții, urmată de o serie de cifre arabe, care indică ordinea cărţii în cadrul unui format.

17. De ce nu pot fi consultate cărțile cu cota CIP?
Cărțile care figurează în catalog cu cotă CIP reprezintă acele titluri semnalate de editurile româneşti, doar ca intenţie de publicare. După apariția lor, editurile transmit  exemplarele către Biblioteca Naţională a României, urmând ca, după prelucrare, ele să fie integrate în colecții și disponibile utilizatorilor la sala de lectură specializată. 

18.  Biblioteca Națională a României oferă servicii de împrumut la domiciliu?
Biblioteca Națională a României nu oferă servicii de împrumut la domiciliu. Consultarea documentelor din colecțiile sale se face doar în sălile de lectură. Excepție face colecția în acces liber la raft a Centrului de Resurse și Informare „American Corner București”, care poate fi împrumutată la domiciliu, conform „Regulamentului privind împrumutul la domiciliu prin Centrul de Resurse și Informare American Corner București”.

19. Cum completez buletinele de cerere pentru colecțiile Bibliotecii Naționale a României?
Se completează, cât mai citeț, câte un buletin de împrumut pentru fiecare titlu în parte, rubricile acestuia fiind destinate identificării atât a lucrării solicitate, cât și a utilizatorului. 

20. Ce se întâmplă cu buletinele de cerere după completare?
Buletinele sunt transmise electronic în depozitele colecțiilor curente, de unde, pe baza lor, cărțile solicitate sunt aduse în sala de lectură, spre consultare.

21. Câte titluri pot solicita simultan?
Pot fi solicitate maximum 5 cărți simultan.

22. Cum îmi ocup timpul până îmi sunt aduse cărțile din depozit?
Până la primirea cărților solicitate din depozite, utilizatorii pot consulta colecția aflată în acces liber la raft sau pot vizita expozițiile în curs, organizate în sălile de lectură. Pentru titlurile care rămân în consultare, aflate în spațiul expozițional sau în acces liber la raft, utilizatorul va anunța custodele de sală. 

23. Pot fotografia anumite pagini din cărțile pe care le-am solicitat?
Da, orice utilizator poate fotografia în sala de lectură scurte pasaje, în limita a 30 de pagini din titlurile solicitate, după ce îl informează, în acest sens, pe custodele de sală. Aceste imagini vor fi folosite doar în scop de cercetare, informare sau studiu, fără a prejudicia autorul de drept al lucrării respective. Acesta este un serviciu contra cost, pentru care se percep tarife conform listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la http://www.bibnat.ro/Tarife-servicii-s235-ro.htm

24. Care este regimul scanării în Biblioteca Națională a României?
Biblioteca Naţională a României poate scana, la cerere, cu titlu oneros, în baza listei de tarife, afișată pe site-ul Bibliotecii, la http://www.bibnat.ro/Tarife-servicii-s235-ro.htm, cu respectarea legislației în vigoare privind drepturile de autor și drepturile conexe, în limita a 20 de pagini din fiecare titlu solicitat.

25. Pot rezerva un titlu de pe o zi pe cealaltă în sala de lectură?
Da, anunțând în acest sens custodele de sală.

26. Cum pot consulta o teză de doctorat în sala de lectură?
Tezele de doctorat pot fi consultate în Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”, pe unul din cele două calculatoare destinate. Poate fi consultată doar forma electronică a tezei de doctorat. În cazul titlurilor pentru care nu există încă o formă electronică, poate fi solicitată, printr-o cerere tipizată, disponibilă în sala de lectură, o copie-substitut.

27. Cum mă informez despre acțiunile, evenimentele, atelierele etc. organizate de Biblioteca Națională a României și cum pot participa la ele?
Atât informaţiile privind evenimentele și activitățile organizate de Biblioteca Naţională a României, cât și cele privind modalitatea de a participa la acestea sunt afișate pe site-ul Bibliotecii, la www.bibnat.ro

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României