caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Lansare Apel pentru atragerea de voluntari la Biblioteca Națională a României (20 iulie - 31 decembrie 2016)

Biblioteca Naţională a României caută persoane interesate pentru un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 20 iulie - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României  din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta produselor şi serviciilor Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unor categorii diversificate de utilizatori, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Numărul de voluntari selectaţi în această etapă a programului este nelimitat, iar la sfârşitul perioadei de voluntariat, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite. 
Pe toată durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor sau ale asociaţiilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 
Stagiul de voluntariat va include patru componente şi anume: 
A. Îmbunătăţirea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
Îmbogăţirea Bibliotecii digitale pentru nevăzători prin scanarea, corectarea  şi accesibilizarea documentelor astfel încât să poată fi consultate de către persoane nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere;
Oferirea de asistenţă persoanelor cu dizabilităţi care vin la Bibliotecă în utilizarea tehnologiilor de acces din sălile de lectură.
Gestionarea paginii de Facebook Dream-Sunetul paginilor;
Participare la identificarea unor parteneri culturali alături de care să poată fi dezvoltate aceste servicii;
Crearea unei atmosfere de încredere, căldură şi deschidere pentru toţi la Biblioteca Naţională; 
Promovarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi  prin toate mijloacele media;
Organizarea unei dezbateri pe tema dreptului la informare.

B. Traducerea paginii web a Bibliotecii în limbile engleză şi franceză

C. Activităţi derulate în cadrul Hub-ului Cetăţeniei active (spaţiu destinat organizaţiilor nonprofit şi grupurilor de iniţiativă care acţionează în sprijinul comunităţii locale)
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
Gestionarea înscrierilor în Hub-ul cetăţeniei active;
Participă la organizarea evenimentelor desfăşurate în Hub (colaborează cu organizatorii, precum şi cu Serviciile Dezvoltare Instituţională şi Marketing şi Comunicare);
Informează publicul din Hub-ul cetăţeniei active despre serviciile pe care le oferă biblioteca;
Se asigură că toţi participanţii la evenimentele din Hubul Cetăţeniei active au permis la Biblioteca Naţională;
Se asigură de faptul că persoanelor care participă la evenimente în Hub-ul cetăţeniei active nu le sunt percepute taxe de participare, donaţii sau alte contribuţii financiare în folosul organizatorilor;
Participă la toate evenimentele din Hub, realizând, la finalul fiecărui eveniment, o descriere a acestuia, pe care o înaintează Serviciului Dezvoltare Instituţională;
Participă la selectarea organizaţiilor care propun evenimente ce urmează să se desfăşoare în Hub-ul cetăţeniei active;
Participă la dezvoltarea şi implementarea activităţii de marketing şi relaţii publice;
Participă, alături de facilitatorii de programe, la buna desfăşurare a evenimentelor în Hubul cetăţeniei active;
Participă la promovarea unei biblioteci dinamice, deschisă tuturor vârstelor şi grupurilor sociale, care ţine pasul cu nevoile comunităţii şi cu metodologiile moderne de implicare a cetăţenilor.

D.  Proiectul Book-a-Book
           Activităţi în cadrul proiectului:
Înregistrarea datelor bibliografice retrospective ale BNaR pe o platformă online în vederea punerii la dispoziţie a fişelor Catalogului tradiţional. Înregistrarea datelor bibliografice se face într-o bază de date prin completarea unui formular electronic care conţine câmpurile de bază specifice descrierii ISBD şi pe baza fişei scanate a Catalogului tradiţional alfabetic. Fiecare utilizator voluntar se autentifică printr-un cont şi parolă.

Dosarele de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” vor conţine: 
a)cerere de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională”  adresată managerului Bibliotecii Naţionale a României. În cerere se va menţiona componenta în cadrul căreia voluntarul doreşte să se implice; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) acte care să ateste nivelul studiilor în copie; 
d) curriculum vitae (semnat şi datat);
e) scrisoare de intenţie (semnată şi datată). 
Înscrierea în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în perioada 7-14 iulie 2016, între orele 9-16, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare instituţională, et. 1, corp G, cam. 01.

Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere în data de 18 iulie 2016.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 18 iulie 2016. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail:

Abilităţi şi competenţe necesare înscrierii: 

- Cunoaşterea limbilor engleză şi / sau franceză – nivel avansat – susţinut de documente (exclusiv pentru componenta B);
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
- Creativitate;
- Disponibilitate de a lucra în echipă;
- Persoană sociabilă, adaptabilă, cu iniţiativă;
- Abilităţi de utilizare a computerului – nivel mediu.

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţiomale a României din perioada 20 iulie - 31 decembrie 2016:
1. Pătatu Maria
2. Dumitru Cristina
3. Niţescu Mihaela
4. Apostol Melania
5. Lupu Andreiana Maria
6. Bereczki Ana-Maria
7. Ștefan Ștefanca

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României