caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Lansare apel pentru recrutare voluntari la Biblioteca Națională a României - Sala pentru copii și tineret ”Ionel Teodoreanu”, Ludoteca ”Apolodor din Labrador”, în perioada 08 iulie – 31 decembrie 2019

Biblioteca Națională a României caută voluntari care să propună și să participe la organizarea unor evenimente cultural-educative (ateliere de creație, ateliere de lectură, ateliere de filosofie etc.), destinate copiilor și adolescenților. 

Activitățile se vor desfășura în perioada 08 iulie – 31 decembrie 2019, la sediul Bibliotecii Naționale a României din Bd. Unirii, nr. 22,  în Sala pentru copii și tineret ”Ionel Teodoreanu”, Ludoteca ”Apolodor din Labrador”. Stagiul de voluntariat se va desfășura în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Acţiunile desfășurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi agenda culturală a Bibliotecii cu activităţi cultural-educative dedicate copiilor și adolescenților. 

Pe durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 
Programul de activitate va fi parțial (între 2 și 4 ore pe zi). La sfârșitul perioadei de voluntariat, participanţii voluntari vor primi certificate de voluntariat.

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
b) are vârsta minimă de 18 ani;
c) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe generale necesare:
a) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
b) creativitate;
c) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Dosarele de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” vor conţine: 

a) cerere de înscriere în programul “Voluntar la Biblioteca Naţională” adresată managerului Bibliotecii Naționale a României. În cerere se va menţiona faptul că voluntarul doreşte să se implice în activităţile din cadrul Serviciului Comunicarea Colecţiilor – cu precizarea locului (Sala pentru copii și tineret ”Ionel Teodoreanu” – pentru activități destinate copiilor cu vârstă de peste 7 ani, Ludoteca ”Apolodor din Labrador”- pentru activități destinate copiilor cu vârstă mai mică de 7 ani;  
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) acte care să ateste nivelul studiilor copie; 
d) curriculum vitae (semnat şi datat);
e) scrisoare de intenţie (semnată şi datată). 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate.


Înscrierea şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în perioada 24 - 28 iunie, între orele 8.00 – 16.00, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare instituţională, et. 1, corp G, cam. 01.

Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere.

Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 02 iulie 2019.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail:

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României