search:   
 
 

national bibliography

 

The National Bibliography for current publications, based on the publications received by the National Library due to Legal Deposit Law, reflects the national editorial production.

The National Bibliography for current publications is available online, free of charge, both in pdf format, as a periodical, and in the library database.

The National Bibliography is organised in series, on type of documents. In the Online Catalogue of the library these series are highlighted as subsets, in order to facilitate the information retrieval.

The bibliographic records can be imported (in Unimarc format) using Z39. 50 protocol.

The bibliographic descriptions are made in accordance with the international standards in the field (ISBD, UDC), using library integrated system Aleph, Unimarc format.


Books, albums, maps
Doctoral thesis
Românica
Musical prints and audio-video
Serials
Articles from periodicals. Culture
ABSI- Articles in the field of Library and Information Science

Books, albums, maps
Seria apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile în format electronic sau tipărit editate pe teritoriul ţării. Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice tipărituri din categoria pliantelor, programelor de orice fel etc.

Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LXII, Nr. 03/2013

Arhiva


Doctoral thesis
Seria apare din anul 1995 cu o periodicitate semestrială (până în 2007 s-a editat anual) şi oferă instrumente de evaluare a tendinţelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional.

Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat. Anul XIX, Nr. 1/2013

Arhiva

Românica
Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. Apare anual din 1990. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.
Bibliografia Naţională Română. Românica. 2016

Arhiva

Musical prints and audio-video
Apare din anul 1968 cu o periodicitate trimestrială şi cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, DVD-uri, discuri, casete.
Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2014.

Arhiva

Serials
Seria apare anual din 1992 şi înregistrează producţia naţională de publicaţii periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin Depozitul legal.
Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2016

Arhiva

Articles from periodicals. Culture
Apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus amintit, bibliografia naţională de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia are o periodicitate lunară. Cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al bibliotecii naţionale. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XVII, Nr. 08/2016

Arhiva


ABSI- Articles in the field of Library and Information Science

Din anul 2015, ABSI - Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI - Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din domeniul ştiinţelor informării şi documentării. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. ABSI este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică semestrială, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Articole în bibliologie şi ştiinţa informării. Anul LVI, nr. 2/2016
Arhiva
up

catalogues & databases

 
 

Instruments for Editors

 
 

Strategy. Development

 

 

Opening hours

 
Registration of readers:
Monday, Wednesday, Friday: 10.00 – 17.45
Tuesday, Thursday: 12.00 – 19.45

Reference desk and reading rooms for current collections:
Monday, Wednesday, Friday: 10.00 – 18.00
Tuesday, Thursday: 12.00 – 20.00

Reading rooms foe special collections:
►„Alexandre Saint Georges” reading room (old and rare books, manuscripts, photographs, historical archive.), 5th floor: 
Monday- Friday: 10.00 – 18.00.

►The audio-video "George Enescu" reading room is temporarily closed, starting June 5, 2018. Special musical documents can be found at the "Alexandre Saint Georges" reading room, the 5th floor:
Tuesday - Thursday: 10:00 - 18:00.

Tuesday, Wednesday, Thursday: 10.00 - 12.30

Open reading spaces:
Monday, Wednesday, Friday: 08.00 – 18.00
Tuesday, Thursday: 08.00 – 20.00
Saturday: 09.00 – 17.00 

The National ISBN-ISSN-CIP Center - informations by phone:
Monday - Friday: 12.00 - 16.00

 

Digital National Library

 

 

CASIDRO

 
 

Volunteer at the Library

 
The Programme Volunteer at the National Library gives you the opportunity toplay an active role in the activity and promotion of the National Library.
 

Links

 
 

European Projects

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!


Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României