caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” (3 octombrie - 31 decembrie 2016)

Biblioteca Naţională a României continuă să caute candidați pentru un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 3 octombrie - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta produselor şi serviciilor Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unei categorii diversificate de utilizatori atât din ţara noastră, cât şi din străinătate.
La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite. 
Pe toată durata participării la acest program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor sau ale asociaţiilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 

Stagiul de voluntariat va include şase componente: 

A. Activităţi ocazionale derulate în cadrul ludotecii Apolodor din Labrador. 
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
 • Colaborarea şi implicarea voluntarilor în dezvoltarea educaţională a copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani;
 • Participarea la identificarea beneficiarilor programelor educative pentru grupul țintă;
 • Participarea la evaluarea nevoilor educaţionale ale organizațiilor beneficiare;
 • Participarea la identificarea şi selectarea organizaţiilor care propun ateliere dedicate copiilor;
 • Supravegherea desfăşurării atelierelor în incinta ludotecii;
 • Participarea la dezvoltarea şi implementarea activităţii de marketing şi relaţii publice;
 • Participarea, alături de facilitatorii de programe educaţionale, la buna desfăşurare a acestora.

B. Transcrierea și/sau transliterarea paginilor de titlu ale lucrărilor în limba greacă din colecţia de bibliofilie a Bibliotecii Naţionale a României.
 • Identificarea lucrărilor în limba greacă; 
 • Transcrierea și/sau transliterarea tuturor datelor bibliografice existente pe foaia de titlu.

C. Traducerea paginii web a Bibliotecii în limbi străine (în special engleză şi franceză).

D. Activităţi derulate în cadrul Hub-ului cetățeniei active.
Principalele activităţi de voluntariat vor include:
 • Gestionarea înscrierilor în Hub-ul cetăţeniei active;
 • Participarea la organizarea evenimentelor desfăşurate în Hub (colaborează cu organizatorii, precum şi cu Serviciile Dezvoltare Instituţională şi Marketing şi Comunicare);
 • Informarea publicului din Hub-ul cetăţeniei active despre serviciile pe care le oferă biblioteca;
 • Se asigură că toţi participanţii la evenimentele din Hubul Cetăţeniei active au permis la Biblioteca Naţională;
 • Se asigură de respectarea Regulamentului acestui spațiu al bibliotecii;
 • Participarea la toate evenimentele din Hub, realizând, la finalul fiecărui eveniment, o descriere a acestuia, pe care o înaintează Serviciului Dezvoltare Instituţională;
 • Participarea la selectarea organizaţiilor care propun evenimente ce urmează să se desfăşoare în Hub-ul cetăţeniei active;
 • Participarea la dezvoltarea şi implementarea activităţii de marketing şi relaţii publice;
 • Participarea, alături de facilitatorii de programe, la buna desfăşurare a evenimentelor în Hubul cetăţeniei active;
 • Participarea la promovarea unei biblioteci dinamice, deschisă tuturor vârstelor şi grupurilor sociale, care ţine pasul cu nevoile comunităţii şi cu metodelor moderne de implicare a cetăţenilor.
E. Proiectul Book-a-Book.
Activităţi în cadrul proiectului:
 • Înregistrarea datelor bibliografice retrospective ale BNaR pe o platformă online în vederea punerii la dispoziţie a fişelor Catalogului tradiţional. Înregistrarea datelor bibliografice se face într-o bază de date prin completarea unui formular electronic care conţine câmpurile de bază specifice descrierii ISBD şi pe baza fişei scanate a Catalogului tradiţional alfabetic. Fiecare utilizator voluntar se autentifică printr-un cont şi parolă.
F. Activitate de asistență managerială.


Dosarele de înscriere în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vor conţine: 
a) cerere de înscriere în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”  adresată managerului Bibliotecii Naţionale a României. În cerere se va menţiona componenta în cadrul căreia voluntarul doreşte să se implice; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) acte care să ateste nivelul studiilor, în copie; 
d) curriculum vitae (semnat şi datat);
e) scrisoare de intenţie (semnată şi datată). 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g) certificat care să ateste nivelul limbii străine (nivel C1 sau C2), exclusiv pentru componenta C.

Înscrierea în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate vor avea loc în perioada 20-27 septembrie 2016, între orele 9.00-16.00, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare instituţională, et. 1, corp G, cam. 01.

Lipsa unuia dintre documentele solicitate mai sus duce automat la respingerea dosarului. 
Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere în data de 28 septembrie 2016.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de  28 septembrie 2016. 

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
b) are vârsta minimă de 18 ani;
c) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor din fişa voluntarului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie. 

Abilităţi şi competenţe necesare înscrierii: 
a) cunoaşterea de limbi străine – nivel avansat, susţinută de documente (exclusiv pentru componenta C);
b) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
c) creativitate;
d) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) persoană sociabilă, adaptabilă, cu iniţiativă;
f) abilităţi de utilizare a computerului – nivel mediu;
g) abilităţi de lucru cu copii cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani (exclusiv pentru componenta A). 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României