caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”

Ca urmare a Programului de voluntariat propus de Biblioteca Națională a României și afișat pe website-ul Bibliotecii Naționale în data de 09 iulie 2020,  au fost depuse 10 (zece) dosare.

În urma analizei dosarelor, au fost admiși 9 candidați.
A fost respins 1 (un) candidat.
Motivul respingerii:
Dosar incomplet – lipsă adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului
Rezultatele au fost comunicate personal, prin poștă electronică.


Îți plac cărțile, dispui de timp și vrei să te implici în activități de organizare, dar și în activități culturale menite să apropie publicul larg de lectură? 
Te invităm în echipa de voluntari a Bibliotecii Naționale a României!
Biblioteca Națională a României caută voluntari care să sprijine cultura scrisă în cadrul unui stagiu ce va avea în vedere activități de pregătire a documentelor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziția cititorilor într-un timp cât mai scurt, activități de accesibilizare a colecțiilor de documente, astfel încât acestea să poată fi consultate de către persoanele cu deficiențe de vedere, precum și dezvoltarea de produse informatice care vor contribui la creșterea vizibilității activității specifice bibliotecilor.
Stagiul se va desfășura în condițiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Care sunt beneficiile implicării tale în programul „Voluntar la Biblioteca Națională”?
- vei interacționa cu o echipă dinamică;
- vei avea ocazia să cunoști o parte din activitatea instituțiilor publice de cultură;
- vei avea ocazia de a interacționa și de a colabora cu alți voluntari din cadrul Programului;
- vei obține, la finalul stagiului, un certificat care va atesta activitatea ta ca voluntar la Biblioteca Națională.
Programul de voluntariat se va desfăşura  în perioada 27 iulie – 31 decembrie 2020, la sediul central al instituției din București, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, precum și la sediul filialei sale din Craiova (Biblioteca Omnia) str. Mihail Cogălniceanu, nr. 21. 
Pe durata participării la acest program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 
Dosarele de înscriere vor conţine: 
a) cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae (semnat şi datat);
d) scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
f) ultima diplomă obținută.

Depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se face în perioada 13-17 iulie 2020, între orele 9-16, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare Instituțională, et. 1, corp G, cam. 01, precum și la sediul Bibliotecii Omnia din Craiova.
Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 22 iulie 2020. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail:  

Carmen MIHAIU,
Director General

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României