caută:   
 
 

reviste bnr

 
Prin intermediul revistelor pe care le editează (Revista Bibliotecii Naţionale a României, Revista Română de Istorie a Cărţii, Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării), Biblioteca Naţională a României valorifică şi promovează patrimoniul cultural românesc, susţine învăţământul românesc de specialitate şi cercetarea în domeniu. 
Cele cinci publicaţii sunt prezente în colecţiile bibliotecilor din ţară şi din străinătate şi, de asemenea, sunt incluse în bazele de date ProQuest şi Ebsco.

Lansată în 1995, Revista Bibliotecii Naţionale a României are ca obiect de studiu colecţiile, produsele, serviciile şi istoria instituţiei, dar şi fenomenele infodocumentare şi culturale semnificative la nivel naţional şi internaţional.

Un produs al conlucrării dintre trei importante biblioteci – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române – este Revista Română de Istorie a Cărţii, editată din 2004 şi având ca obiectiv promovarea cercetării şi patrimoniului documentar românesc, în ţară şi străinătate.

Din 2007, Biblioteca Naţională a României a lansat şi publicația Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, dedicată activităţii de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor universitare și cercetătorilor din domeniile socio-umane.

Editată din 2008, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii reînnoadă tradiţia cu publicaţia Probleme de patologie a cărţii: culegere de material documentar, elaborată de Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii al Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă Naţională) între anii 1965-1995. Începând cu anul 2018, din motive obiective, publicația își suspendă apariția.

Intrată în portofoliul editorial al Bibliotecii Naţionale a României în martie 2009, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării are o apariţie neîntreruptă din anul 1948, fiind binecunoscută în rândul bibliotecarilor din întreaga țară. Publicația exprimă rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale a României şi se constituie, în același timp, într-o interfaţă cu întregul sistem infodocumentar românesc.

Revistele editate de Biblioteca Naţională a României pot fi achiziționate pe bază de abonament, prin comandă online, direct de la casieria instituției, precum și cu ocazia târgurilor de carte (Târgul Internațional Gaudeamus).


OFERTĂ 2018

Biblioteca Naţională a României vă face cunoscută oferta de publicaţii pe care le va edita şi difuza în anul 2018. Aceste publicaţii se pot procura numai prin abonament.

Pentru a vă abona, vă rugăm să completaţi cele 2 taloane.
Talonul nr.1 trebuie completat şi returnat la Biblioteca Naţională a României, biroul “Expediţii”, până cel mai târziu 01.04.2018, însoţit de copia ordinului de plată. Transmiterea talonului nr. 1 şi a copiei ordinului de plată este obligatorie pentru înregistrarea abonamentului.
Talonul nr. 2 se va completa şi expedia la Serviciul Contabilitate pentru a vi se putea elibera factura fiscală, în cazul în care doriţi acest lucru.

Date necesare pentru efectuarea plăţii:

Biblioteca Naţională a României
Bd. Unirii nr. 22 sector 3 Bucureşti
cod poștal 030833
Cont: RO29TREZ70320G335000XXXX deschis la Trezoreria sector 3 Bucureşti
Cod fiscal: 6312079

Contact:
Biroul Expediții
Tel./Fax: 021/3135751
E-mail:

Serviciul Financiar. Contabilitate
Tel./Fax: 021/3142430 - 34 int. 1110
E-mail:

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României