caută:   
 
 

săli de lectură

 Ludoteca „Apolodor din Labradorˮ
Spațiu de educație prin joc pentru copiii preșcolari (3-6 ani)
                           

Ludoteca vă oferă un program de ateliere de lectură și de creație pentru copii preșcolari, atât cu caracter permanent, cât și ocazional, susținute și dezvoltate fie de bibliotecari, fie în parteneriat cu organizații culturale și/sau specializate în activități educaționale pentru copii.
Având un format de lecție interactivă, atelierele își propun să apropie preșcolarii de bibliotecă, să le ofere posibilitatea de a trăi experienţe noi de joc şi învățare, alături de părinți și bunici, prin cunoașterea bogăției culturale şi estetice a bibliotecii. 
Biblioteca Naţională a României oferă copiilor o colecție bogată de cărți, audio-book-uri, filme, CD-uri, DVD-uri, discuri pe vinil etc.

Coordonate: Mezanin, corp A, cam. 01
Suprafața sălii: 200 m²

Contact: 
Email:Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”
Cuprinde o colecție de carte curentă din domeniile de referință: literatură română și universală, lingvistică, critică şi teorie literară, jurnalism, cultură și civilizație, artă, religie și filosofie, lucrări de referințe (dicționare, enciclopedii, bibliografii etc.).

Coordonate: Etaj I, corp C, cam. 101-103
Suprafața sălii: 421,15 m²
Număr de locuri: 80
Email:


Sala de ştiinţe juridice „Mircea Djuvara”
Cuprinde o colecție de carte curentă din domeniul de referință: știința dreptului, teorii generale ale dreptului, istoria și filosofia dreptului, drept administrativ, drept economic, drept financiar și fiscal, drept european, drept internațional, drept civil, drept penal, drept internațional public și privat, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, drept constituțional, codul vamal, criminologie, culegeri de legi și legislație, decrete, constituții, legislație în asistența socială, instituții de drept penal, politică, administrație etc.

Sala cuprinde colecții de publicații periodice ale următoarelor titluri: Monitorul oficial (de dupa 1990), Revista de drept penal, Caiete de drept penal, Buletinul oficial de proprietate industrială, Revista română de dreptul proprietății intelectuale, Pandectele romane, Revista română de drept al afacerilor etc.

Coordonate: Etaj I, corp A, cam. 102
Suprafața sălii: 208,57 m²
Număr de locuri: 40
Email:


Centrul de resurse şi informare American Corner Bucureşti
Centrul de resurse şi informare American Corner Bucureşti este rezultatul unui parteneriat între Ambasada S.U.A la Bucureşti şi Biblioteca Naţională a României şi promovează cunoaşterea istoriei şi culturii Statelor Unite în rândurile publicului român. American Corner Bucureşti deţine publicaţii şi resurse electronice accesibile celor interesaţi să obţină informaţii obiective şi actualizate privind Statele Unite. Colecţia de la American Corner include publicaţii din domenii diverse - literatură (inclusiv pentru copii), istorie, politică externă, cultură şi civilizaţie, artă, drept, economie, jurnalism, geografie, educaţie şi predare a limbii engleze, dicţionare, enciclopedii, ş.a.m.d., dar şi culegeri de teste standardizate (TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT, LSAT, MCAT), resurse multimedia (CD-uri, DVD-uri), calculatoare conectate la internet.

Coordonate: Etaj I, corp E, cam. 01- 03
Suprafața sălii: 158,80 m²
Numărul de locuri: 27 pentru studiu;  aprox. 60 pentru evenimente.
Email: ;  Sala de copii şi tineret „Ionel Teodoreanu”
Cuprinde un fond impresionant de carte pentru categoria de vârstă 6-18 ani, fond grupat pe rafturi tematice: Colecția pentru preșcolari, Colecția pentru școlari, Raftul cu noutăți, Raftul expozițional, Raftul de povești, Raftul „Învățați o limbă străină”, Raftul „Sunt curios și mă informez” etc.
Sala pune la dispoziție manuale școlare, materiale didactice pentru preșcolari și școlari, dicționare, enciclopedii, cărți 3D, materiale necesare desfășurării de activități educaționale etc.

Coordonate: Etaj I, corp A, cam. 103
Suprafața sălii: 251,33 m²
Număr de locuri: 50
Email:
Sala de periodice „Gheorghe Asachi”
Cuprinde colecții de periodice din numeroase domenii, românești și străine, precum și colecția principalelor cotidiene bucureștene de după 1990 până în prezent.

Coordonate: Etaj II, corp E, cam. 202
Suprafața sălii: 386,20 m²
Numărul de locuri: 110
Email:


Sala de științe economice „Virgil Madgearu”
Cuprinde o colecție de documente (carte curentă și publicații periodice) din domeniile: economie, management, marketing, finanțe, contabilitate, bănci, burse, control financiar, comerț, asigurări, piețe de capital, statistică, turism, mediu, geografie economică, administrație publică, tehnici de negociere și comunicare în afaceri, relații publice etc.

Oferă acces la colecțiile din ultimii patru ani ale publicaţiilor seriale: Bursa, Capital, Tribuna Economică, Financial Times, Ziarul financiar etc.

Coordonate: Etaj I, corp A, cam. 101
Suprafața sălii: 251,64 m²
Număr de locuri: 50
Email:  


Sala Alexandre Saint-Georges
Se pot consulta manuscrise literare, acte şi documente, corespondenţă, incunabule, cărţi vechi şi rare, exemplare cu legături originale sau artistice,  cu ilustraţii semnate de artişti renumiţi, cu dedicaţii şi însemnări ale unor personalităţi celebre cărora  le-au aparţinut, ediţii princeps şi prime ediţii tipărite pe hârtie de fabricaţie specială, fotografii executate de maeştri ai artei fotografice, în ateliere binecunoscute, lucrări de artă, hărţi şi atlase vechi, ziare, reviste, almanahuri , anuare, anale, calendare din perioadele ante şi interbelică, precum şi o colecţie importantă a Monitoarelor Oficiale dintre anii 1829-1950, ce cuprinde legislaţia aferentă perioadei şi şedinţele Corpurilor legislative ale Parlamentului României din 1829-1947. 

Coordonate: Etaj V, corp A, cam. 502
Suprafaţa sălii: 99,20 m²
Număr de locuri: 20


Sala audio-video „George Enescu”
Bogatele şi variatele materiale pe suport audio pot fi studiate individual, la căşti, folosind aparatura modernă specifică cum ar fi cd-playere şi casetofoane, pick-upuri şi dvd playere. Fondul audio conţine o gamă largă de genuri şi constituie o importantă colecţie ce poate fi accesibilă publicului: arhiva sonoră, care cuprinde cca. 10.000 de discuri de patefon cu valoare deosebită istorică, documentară şi artistică, un bogat fond de dvd-uri, casete video, CD-ROM-uri şi blue ray cuprinzând: opere, recitaluri, spectacole de balet, concerte, filme şi piese de teatru, documentare şi cursuri de limbi străine. De asemenea, se pot studia partituri muzicale reprezentând importante lucrări din creaţia românească şi universală, dicţionare, enciclopedii muzicale şi periodice cu titluri reprezentative, conţinând informaţii de ultimă oră in domeniu . 

Coordonate: Etaj VI, corp A, cam. 615
Suprafaţa sălii:  104,25 m²
Număr de locuri: 20

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

American Corner București (etaj 1)
luni - vineri: 08:30-16.30
(inclusiv împrumutul la domiciliu)
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României