caută:   
 
 

publicaţiile bibliotecii

 
Sub semnul compasului de aur. Arta cărții în viziunea editorului-tipograf Christophe Plantin

Sub semnul Compasului de Aur : arta cărţii în viziunea editorului-tipograf Christophe Plantin : catalogul tipăriturilor plantiniene păstrate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României / Andreea Răsboiu ; concepţie grafică: Constantin Popovici. - București : Editura Bibliotecii Naționale a României, 2019. - 250 p. : il. color ; 21 cm.
Conține bibliografie.
Index.
Rezumat în lb. engleză.
ISBN 978-973-8366-46-6 ; Preț: 66 lei.

Catalogul “Sub semnul Compasului de Aur: arta cărţii în viziunea editorului-tipograf Christophe Plantin” este menit să pună în lumină comori păstrate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, oferind o imagine cât mai cuprinzătoare a unui corpus de tipărituri de certă importanţă documentară şi valoare bibliofilă.
Sunt aduse în atenţia publicului lucrări apărute cu mai mult de patru veacuri în urmă, în principal la Anvers. Supranumit în Renaştere „Atena Ţărilor de Jos”, însemnatul centru cultural şi economic flamand – veritabila capitală de atunci a acestor ţinuturi în termeni care vizau negoţul şi meşteşugurile, în mod particular cel tipografic – devenea, începând cu anul 1555, vatra prodigioasei “Officina Plantiniana”, fondate de strălucitul legător de carte, editor şi tipograf, Christophe Plantin (1520-1589). Născut pe Valea Loarei, acesta fusese purtat pe meleagurile flamande de puternicul magnetism exercitat asupra tuturor celor aflaţi in căutarea progresului de oraşul-port Anvers, care rivaliza la acea vreme cu metropole precum Veneţia ori Lyon.
Officina Plantiniana a înregistrat un avânt impresionant, reflectat în volumul mare de creaţii tipografice notabile, apărute sub inconfundabila emblemă a Compasului de Aur şi sub înrâurirea devizei latine „Labore et Constantia”, expresia vocaţiei şi a vederilor umaniste ale editorului-tipograf Christophe Plantin. Bucurându-se de aprecierea generaţiilor succesive de cititori şi colecţionari, ediţiile plantiniene au traversat veacurile ca mesagere ale societăţii umane din care s-au ivit. Ele oglindesc, totodată, gradul mare de circulaţie, atins în întreaga lume, fapt atestat de frecventele însemnări manuscrise şi mărci de proprietate purtate de aceste volume.
Catalogul de față îşi propune să contureze arta tiparului plantinian prin intermediul celor treizeci şi şase de ediţii prezentate, lucrări de o acurateţe deosebită, cu tipar elegant şi cu un aparat iconografic de excepţie, totodată reconstituind, pe cât posibil, atmosfera de efervescenţă culturală din a doua jumătate a secolului al XVI-lea în care acestea au fost create. Ca atare, sunt indicate aprecieri istoriografice, adunate laolaltă informaţii obţinute în urma cercetării bibliografice, documentare, evidenţiindu-se particularităţile de ediţie şi de exemplar, elementele de bibliofilie. De asemenea, sunt reliefate detalii privind aparatul critic şi cel iconografic, contribuţiile personalităţilor angrenate în realizarea acestor cărţi, raporturile şi geografia intelectuală care definesc activitatea imprimeriei lui Christophe Plantin.
Operele se disting ca editio princeps, prime ediţii, unele ilustrate sau apărute sub îngrijirea unor cărturari umanişti de renume, precum Justus Lipsius, Arias Montanus, Fulvius Ursinus sau Victor Giselinus. Fondul include, printre altele, cărţile de embleme ale lui Joannes Sambucus şi Hadrianus Junius, albumul de botanică aparţinând lui Matthaeus Lobelius, celebra colecţie de texte juridice clasice şi de constituţii imperiale „Corpus Juris Civilis”, o parte dintre lucrările umaniste semnate de eruditul flamand Justus Lipsius ş.a.m.d., toate acestea contribuind în mod vădit la prestigiul colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României.
Vă invităm să descoperiţi fascinanta constelaţie a cărţilor apărute sub semnul Compasului de Aur!

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României