caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Lansare apel voluntariat

Biblioteca Națională a României caută voluntari pentru un stagiu, în condițiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul de voluntariat se va desfăşura  în perioada 15 mai – 31 decembrie 2023, la sediul instituţiei din Bd. Unirii  nr. 22, sector 3, București.

Prin participarea în cadrul stagiului, voluntarii vor contribui la creșterea vizibilității Bibliotecii Naționale în mediul online, la dezvoltarea culturală a Bibliotecii prin suportul oferit în organizarea de evenimente și proiecte culturale, dar și prin diferite activități profesionale și educative destinate publicului. 
Pe durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu va suporta cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 

Tipul de activitate:
- Susținere în organizarea unor activități culturale, profesionale și educative – 10 posturi

Responsabilităţi:
- Participarea la atragerea unui public cât mai numeros și mai variat, prin diseminarea pe canalele social-media a anunțurilor oficiale ale evenimentelor ce vor avea loc în instituție;  
- Implicare în amenajarea spaţiului în Bibliotecă, în semnalarea evenimentelor (prin afişare, informare etc.);
- Preluarea persoanelor participante la evenimente (public spectator) din zonele de acces în incinta Bibliotecii şi însoţirea acestora până la locul desfășurării evenimentului (în spațiile libere de lectură, respectiv în sălile de lectură în care se va desfăşura activitatea);
- Distribuirea altor materiale de promovare a activităţilor culturale şi profesionale ale Bibliotecii precum: flyere, broșuri, pliante, în rândul publicului etc.; 
- Realizarea de fotografii şi filmări în timpul evenimentelor, precum și organizarea şi arhivarea acestora;
- Supraveghere în vederea bunei desfășurări a evenimentului (participare asistență tehnică sau de logistică, necesare în cazul unor întâmplări neprevăzute);
- Alte activități conjuncturale specifice în vederea organizării de evenimente culturale, profesionale și educative.  

Numărul estimat de voluntari care se vor putea implica în susținerea activităților propuse va fi de 10 participanţi. Activitatea de voluntariat desfășurată nu va depăși 4 ore/săptămână. La sfârșitul perioadei de voluntariat, participanții programului vor primi certificate care să ateste numărul de ore lucrate și tipul de activitate desfășurat.

Condiţii generale de participare:
a) vârsta minimă 14 ani;
b) program flexibil; 
c) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe generale necesare:
a) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
b) rezistență la efort fizic și intelectual;
c) disponibilitate de a lucra în echipă;
d) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă;
e) bun organizator, atitudine deschisă;
f) capacitate de a transmite corect informațiile și de a face față evenimentelor neprevăzute.

Dosarele de înscriere vor conţine: 
a) cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României. În cerere se va menţiona faptul că voluntarul doreşte să se implice în activităţile conjuncturale menționate mai sus, din cadrul Serviciului Marketing și organizare de evenimente; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae în format european (1-2 pagini);
d) scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină); 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate (se va prezenta în original cu ocazia interviului).


Dosarele se trimit în format electronic în perioada 03.04.2023-28.04.2023, pe adresa  

Selecţia voluntarilor se va face în baza dosarului de înscriere și a unui interviu care se va realiza în grupuri de câte 3-4 candidați. 
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail:

*****************************************************************
Căutăm voluntari care să ne ajute să organizăm activități adiacente programelor și proiectelor noastre curente și care să contribuie la îmbunătățirea imaginii Bibliotecii Naționale la nivel național şi internațional. 

Pentru ce ați alege să fiți voluntari la Biblioteca Națională a României?
  • Veți înțelege ce este o bibliotecă națională;
  • Veți dobândi experiență într-o organizație complexă;
  • Veți înțelege care este drumul cărții de la editor până la cititor;
  • Veți lucra într-un mediu dinamic, stimulativ pentru dezvoltarea personală;
  • Veți cunoaște „partea nevăzutăˮ a bibliotecii, acele activități care își pun amprenta asupra dezvoltării intelectuale, asupra capacității de regăsire și de valorificare a informației.
Stagiile de voluntariat se desfășoară în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. 

Principalul avantaj al desfășurării unei activități de voluntariat este menționat în Art. 10, alin. (2) al acestei legi: Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Urmăriți-ne și informați-vă despre apelurile noastre periodice pentru recrutare de voluntari.

*****************************************************************
 Anunț - Rezultate finale - VOLUNTARIAT
În urma probei de interviu din data de 15.05.2023, privind selecția candidaților pentru Programul de voluntariat propus de Biblioteca Națională a României în perioada 15 mai – 31 decembrie 2023, au fost declarați admiși toți cei 13 (treisprezece) candidați prezenți.

Candidatul cu numărul dosarului 10/21.04.2023 a fost declarat respins.
Motivul respingerii: decizia candidatului  de retragere din concurs.
 
Rezultatele vor fi comunicate personal candidaților, prin poșta electronică.


Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”
Ca urmare a Programului de voluntariat propus de Biblioteca Națională a României și afișat pe website-ul Bibliotecii Naționale în data de 09 iulie 2020,  au fost depuse 10 (zece) dosare.

În urma analizei dosarelor, au fost admiși 9 candidați.
A fost respins 1 (un) candidat.
Motivul respingerii:
Dosar incomplet – lipsă adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului
Rezultatele au fost comunicate personal, prin poștă electronică.


Îți plac cărțile, dispui de timp și vrei să te implici în activități de organizare, dar și în activități culturale menite să apropie publicul larg de lectură? 
Te invităm în echipa de voluntari a Bibliotecii Naționale a României!
Biblioteca Națională a României caută voluntari care să sprijine cultura scrisă în cadrul unui stagiu ce va avea în vedere activități de pregătire a documentelor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziția cititorilor într-un timp cât mai scurt, activități de accesibilizare a colecțiilor de documente, astfel încât acestea să poată fi consultate de către persoanele cu deficiențe de vedere, precum și dezvoltarea de produse informatice care vor contribui la creșterea vizibilității activității specifice bibliotecilor.
Stagiul se va desfășura în condițiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Care sunt beneficiile implicării tale în programul „Voluntar la Biblioteca Națională”?
- vei interacționa cu o echipă dinamică;
- vei avea ocazia să cunoști o parte din activitatea instituțiilor publice de cultură;
- vei avea ocazia de a interacționa și de a colabora cu alți voluntari din cadrul Programului;
- vei obține, la finalul stagiului, un certificat care va atesta activitatea ta ca voluntar la Biblioteca Națională.
Programul de voluntariat se va desfăşura  în perioada 27 iulie – 31 decembrie 2020, la sediul central al instituției din București, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, precum și la sediul filialei sale din Craiova (Biblioteca Omnia) str. Mihail Cogălniceanu, nr. 21. 
Pe durata participării la acest program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale. 
Dosarele de înscriere vor conţine: 
a) cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae (semnat şi datat);
d) scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
f) ultima diplomă obținută.

Depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se face în perioada 13-17 iulie 2020, între orele 9-16, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare Instituțională, et. 1, corp G, cam. 01, precum și la sediul Bibliotecii Omnia din Craiova.
Selecţia voluntarilor se va face pe baza dosarului de înscriere.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale în data de 22 iulie 2020. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail:  

Carmen MIHAIU,
Director General


Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţionale a României pentru perioada 08 iulie – 31 decembrie 2019:
1. Bănulescu George Liviu

Persoanele ale căror nume nu sunt listate mai sus nu au fost admise.

Motivul respingerii: În scrisoarea de intenție, nu au fost propuse activități concrete destinate copiilor și adolescenților.


Lansare apel pentru recrutare voluntari la Biblioteca Națională a României - Sala pentru copii și tineret ”Ionel Teodoreanu”, Ludoteca ”Apolodor din Labrador”, în perioada 08 iulie – 31 decembrie 2019
Biblioteca Națională a României caută voluntari care să propună și să participe la organizarea unor evenimente cultural-educative (ateliere de creație, ateliere de lectură, ateliere de filosofie etc.), destinate copiilor și adolescenților. 

Activitățile se vor desfășura în perioada 08 iulie – 31 decembrie 2019, la sediul Bibliotecii Naționale a României din Bd. Unirii, nr. 22,  în Sala pentru copii și tineret ”Ionel Teodoreanu”, Ludoteca ”Apolodor din Labrador”. Stagiul de voluntariat se va desfășura în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.„Voluntar la Biblioteca Naţională”, 6 noiembrie – 31 decembrie 2017
În urma analizei dosarelor, au fost admiși următorii candidați: 

- Corciu Iliuță-Alexandru
- Dobrin Ovidiu Valeriu

A fost respins următorul candidat:
-  Levent Kadâr
Motivul respingerii: Dosar incomplet – lipsă adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului


Anunț - Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională" - 06 noiembrie - 31 decembrie 2017
Biblioteca Națională a României caută voluntari (studenți / masteranzi / doctoranzi) pentru un stagiu de voluntariat desfăşurat la Sala American Corner, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Stagiul de voluntariat va implica organizarea unor activități educative în cadrul săptămânii Școala Altfel, precum și a unor activități prilejuite de sărbătorile de iarnă.
Programul se va desfăşura  în perioada 06 noiembrie – 31 decembrie 2017, la sediul instituţiei din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București.


„Voluntar la Biblioteca Naţională”, 10 august – 31 decembrie 2017. Rezultatul selecției candidaților
Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţionale a României pentru perioada 10 august – 31 decembrie 2017:

1. Elena Bavaleta


Anunţ - Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” - 20 august - 31 decembrie 2017
Biblioteca Națională a României caută voluntari pentru un stagiu ce va avea în vedere realizarea versiunii engleze a paginii web www.bibnat.ro, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Programul se va desfăşura  în perioada 20 august  – 31 decembrie 2017.
„Voluntar la Biblioteca Naţională”, 20 iulie – 20 octombrie 2017. Rezultatul selecției candidaților

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţionale a României pentru perioada 20 iulie – 20 octombrie 2017:

1. Popoescu Nicolae
2. Tudor Andreea Iuliana
3. Grama Andreea Elena
4. Stan Maria GabrielaApel de stagii în Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”, 20 iulie - 20 octombrie 2017

Biblioteca Națională a României caută voluntari pentru un stagiu ce va avea în vedere activități de scanare și accesibilizare a documentelor digitale, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Programul se va desfăşura  în perioada 20 iulie – 20 octombrie 2017, la sediul instituţiei din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București. 


„Voluntar la Biblioteca Naţională”, 03-31 iulie 2017. Rezultatul selecției candidaților
Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţionale a României pentru perioada 3-31 iulie 2017:

1. Ana-Teodora Lucuţă
2. Miruna-Ioana Guţu


Apel de stagii în Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”, 03-31 iulie 2017
Biblioteca Națională a României caută voluntari (elevi de liceu) pentru un stagiu de voluntariat în cadrul activităţilor de vară desfăşurate la Sala American Corner, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 03-31 iulie 2017, la sediul instituţiei din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București.

Acţiunile desfăsurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi agenda culturală a Bibliotecii cu activităţi culturale destinate elevilor.


„Voluntar la Biblioteca Naţională” (16 aprilie – 31 decembrie 2017). Rezultatul etapei a II-a
Lista candidaţilor admişi la Etapa a II-a - Interviul - din cadrul Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională” pentru perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2017

1. Eugenia Karp
2. Anca Ciocoiu
3. Angela Carabaş
4. Alexandra Nistor
5. Andreea Bianca Lupu
6. Oana Stănescu„Voluntar la Biblioteca Naţională” (16 aprilie – 31 decembrie 2017). Rezultatul etapei I
Lista candidaţilor admişi la Etapa I - Selecţia dosarelor - din cadrul Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională” pentru perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2017

1. Eugenia Karp
2. Anca Ciocoiu
3. Angela Carabaş
4. Alexandra Nistor
5. Andreea Bianca Lupu
6. Oana Stănescu


Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” (16 aprilie – 31 decembrie 2017)
Biblioteca Naţională a României lansează concursul privind participarea la un stagiu în cadrul Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura în perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2017*, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din B-dul Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite.

Înscrierea în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate vor putea fi făcute în perioada 24 martie – 3 aprilie 2017, între orele 9.00-16.00, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Corp F3, et. 1, Biroul 06 (Tabita Chiriţă – Responsabil al Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”). Acest calendar este valabil pentru candidații care își exprimă intenția să înceapă activitatea de voluntariat la data de 16 aprilie 2017. Pentru perioade ulterioare, vor fi stabilite alte calendare, în principiu lunar, în funcție de gradul de ocupare a posturilor vacante de voluntariat.


Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” (3 octombrie - 31 decembrie 2016)
Biblioteca Naţională a României continuă să caute candidați pentru un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 3 octombrie - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta produselor şi serviciilor Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unei categorii diversificate de utilizatori atât din ţara noastră, cât şi din străinătate.
La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite. 
Pe toată durata participării la acest program, Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile voluntarilor sau ale asociaţiilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale.

Înscrierea în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate vor avea loc în perioada 20-27 septembrie 2016, între orele 9.00-16.00, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Serviciul Dezvoltare instituţională, et. 1, corp G, cam. 01.

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţiomale a României pentru perioada 3 octombrie - 31 decembrie 2016:

1. Cursaru Anian Cristian
2. Andreescu Gabriela-Mihaela
3. Nuţă Corina Mihaela
4. Sandu Ioan
5. Grosu Ruxandra Raluca
6. Stănescu Oana
7. Buiumaci Cezar PetreApel de participare la programul „Voluntar la Biblioteca Naţională”
Biblioteca Naţională a României continuă să caute persoane interesate de un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va derula  în perioada 22 august - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României  din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta de produse şi servicii ale Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unor categorii diversificate de utilizatori atât din ţara noastră, cât şi din străinătate.

La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite. 

Biblioteca Naţională nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale ale voluntarilor sau ale asociaţiilor, pe durata participării la acest program.

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţionale a României din perioada 22 august - 31 decembrie 2016:

1. Valentin Andronache 
2. Mădălina Lefter
3. Ruxandra Filip
4. Mariana OlteanuLansare Apel pentru atragerea de voluntari la Biblioteca Națională a României (20 iulie - 31 decembrie 2016)
Biblioteca Naţională a României caută persoane interesate pentru un stagiu în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura  în perioada 20 iulie - 31 decembrie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României  din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi oferta produselor şi serviciilor Bibliotecii Naţionale, facilitând accesul la Bibliotecă unor categorii diversificate de utilizatori, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Lista voluntarilor admişi în cadrul programului de voluntariat al Bibliotecii Naţiomale a României din perioada 20 iulie - 31 decembrie 2016:
1. Pătatu Maria
2. Dumitru Cristina
3. Niţescu Mihaela
4. Apostol Melania
5. Lupu Andreiana Maria
6. Bereczki Ana-Maria
7. Ștefan ȘtefancaDeschiderea programului de voluntariat: „Voluntar la Biblioteca Naţională”
Biblioteca Națională a României caută voluntari pentru un stagiu de voluntariat în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Programul se va desfăşura  în perioada 4 decembrie 2015 – 15 ianuarie 2016, la sediul instituţiei şi va include aproximativ 160 de ore de voluntariat.
Acţiunile desfăsurate în cadrul stagiului vor avea rolul de a îmbogăţi agenda culturală a Bibliotecii cu activităţi ocazionale destinate celor mici sau cu activităţi specifice sărbătorilor de iarnă. 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României