caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
 
 
 
 
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...

Loc: Expoziție virtuală

Data: octombrie 2021

 
 

achiziţii recente

 
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică)
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică) / ed. alcătuită de Radu Lungu. Bucureşti: Paideia, 2020. 416, [2] p.: il. ISBN 978-606-748-364-2 (Emblematic) (BNaR IV 111.872)
11.11.2022
 
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană / Cristina Woinaroski, Simona Drăgan, Monica Croitoru-Tonciu; colaboratori: Sorina Dărăbanțiu, Amalia Iancu Pop, Georgiana Istrate, Andreea Mitrana, Miruna Moraru, Maria Pașc, Andreea-Ileana Popîrlan, Ana Cristina Stinghie, Ioana Șerban, Nicoleta Tenie; trad. în lb. engleză: Simona Drăgan; foto.: arh. Octavian Carabela. Bucureşti: Simetria, 2021. 223 p.: il., h., facs. în parte color. (Urbanism şi arhitectură bucureşteană) ISBN 978-973-1872-48-3 (BNaR IV 112.039)
31.10.2022
 
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria / ed. îngrijită, introd. şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann. Bucureşti: Corint Istorie cu blazon, 2021. 400 p.: il., fotogr. (Istorie cu blazon / Corint Books) ISBN 978-606-793-964-4 (BNaR III 360.094)
31.10.2022
 

casidro

 

Biblioteca Academiei RomâneTip biblioteca Biblioteca Academiei Romane
Website http://www.biblacad.ro
Cod ISIL -
Director Prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române
Persoana de contact Mihaela Dragu - mihadragu@biblacad.ro
Anul infiintarii 6 august 1867
Istoric Una din bibliotecile naţionale ale României, înfiinţată la 6 august 1867, un an după fondarea Societăţii Academice Române, Biblioteca Academiei Române a avut dintru început misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipãrituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi civilizatia universală.
Colecţiile sale au o structurã enciclopedică, începând cu cele mai vechi texte în limba românã sau în limbile de cancelarie şi cult care au circulat în interioriul spaţiului românesc, până la ultimele publicaţii de orice tip şi pe orice suport. Biblioteca Academiei Române este ctitoria mai multor generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au contribuit la propăşirea ei. Beneficiară a depozitului Legal din 1885, are în atribuţiile sale publicarea bibliografiei retrospective a cărtii şi periodicelor româneşti, precum şi a unor bibliografii speciale, cum ar fi Bibliografia Mihai Eminescu sau Bibliografia Războiului de Independenţă, servind documentarea si cercetarea asupra ştiinţei şi culturii române.
Fondurile sale se cifrează la peste 11 milioane de unităţi, dintre care 5.300.000 monografii şi 6.600.000 publicatii seriale.
Colecţiile speciale, aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, îi asigurã acesteia un loc de frunte printre instituţiile de acest fel din România. Dintre ele, colecţia de manuscrise este cea mai bogatã din ţarã, iar colecţiile Cabinetului de Stampe, cele ale Cabinetului de Numismatică, Cabinetului de Muzică şi Cabinetului de Hărţi sunt adevărate puncte de referinţă în domeniu.
Biblioteca Academiei efectuează schimburi de publicaţii cu alte academii, instituţii stiinţifice, de învăţământ superior si biblioteci din străinatate şi coordonează activitatea schimbului de publicaţii a altor unităţi ale Academiei Române, fiind în acelaşi timp nucleul unei vaste reţele formată din bibliotecile filialelor Academiei Române şi ale institutelor de cercetare ale acesteia.De asemenea, Biblioteca Academiei Române este bibliotecă depozitară a publicaţiilor ONU.
Pentru menţinerea la zi a colecţiilor sale şi pentru a răspunde necesităţilor unei biblioteci moderne, Biblioteca Academiei Române şi-a axat politica de achizitii a publicatiilor străine nu numai pe achiziţii directe ci, în primul rând, pe schimbul international. În acelaşi timp, legatele şi donaţiile unor mari personalităţi au constituit o importantă sursă de îmbogăţire a fondurilor bibliotecii.
Sediul central al Bibliotecii Academiei se compune din:
- Clădirea formată din corpul ridicat în 1929 după proiectul arhitectului Gh. Balş, corpul proiectat de arhitect Duiliu Marcu, construit în 1937-1938, monument de arhitectură cubistă, şi corpul construit în 1964, cu o suprafaţă totală de 10.415 mp;
- Clădirea nouă, construită după proiectul arhitecţilor Romeo Belea şi Gh. Roşu, cu o suprafaţă desfăşurată de 15.970 mp, cu o mare capacitate de depozitare, o sală de conferinţe cu 220 de locuri şi o modernă sală de expoziţii.
Informatii colectii Total documente: 14.000.000 u.b.-uri

Monografii (româneşti şi străine) : 5.300.000 u.b.
Periodice (româneşti şi străine) : 395.418 vol. şi 5 300 000 numere

Colecţii audio video : 371 publicaţii electronice; 297 digitale; 9 baze de date; 365 CD; 6 DVR

Colecţii speciale :

Serviciul Manuscrise- Carte rară

Fondurile generale ale Cabinetului de Manuscrise - Carte Rară sunt astăzi organizate in patru mari colecţii:

1. Manuscrise
În cadrul colecţiei de manuscrise, fondul românesc este cel mai bogat, însumand aproape 6000 de volume. Urmează, în ordinea importanţei: fondul grec - 1566 de volume; fondul slavon - 860 de volume; fondul oriental - 420 de volume şi fondul occidental - 1000 de volume, în cadrul căruia cel latin este cel mai important.

2. Documente istorice
Cele peste 600.000 de documente istorice intrate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Romane pe parcursul a mai bine de un veac, ilustrează epoci diferite ale istoriei românilor. Sunt acte publice şi particulare, scrise în slavonă, latină, romană, greacă, începand cu sec. XIV şi mergând până la mijlocul sec. XIX.

3. Arhive personale şi corespondenţă
Mai nou constituită, colecţia de corespondenţă şi autografe conţine aproximativ 500.000 de piese, organizate pe fonduri, în ordine alfabetică şi cronologică; din colecţia de Arhive Personale, totalizând 2520 de mape, semnalăm importantele arhive ale lui I. Ghica, V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, T. Maiorescu, Spiru Haret, Liviu Rebreanu, etc..

4. Cărţi vechi şi rare
Colecţia de Carte Românească Veche are ca bază cărţile româneşti tipărite între 1508-1830, constituind, prin cele 2120 de titluri, în peste 6000 de volume, tabloul cel mai complet al istoriei culturii româneşti; Cartea rară străină, peste 11 000 de volume, cuprinde atât tiparituri romaneşti bibliofile cât si tipărituri straine.

Cabinetul de Stampe

Din momentul formării Bibliotecii Academiei Române se constituie, prin donaţii şi achizitii, viitoarea Secţie de Stampe, Desene, Hărţi şi Fotografii , în care se vor aduna lucrări din şcoala de gravură românească începând cu secolul al XIX-lea şi până astăzi, desene ale celor mai reprezentativi artişti plastici români, gravuri originale şi desene din şcoli europene, şi orientale (sec XVI- XX ). Fondul de stampe număra circa 95.000 de piese şi 43.000 de desene. O colecţie aparte o formează cele peste 300.000 de fotografii, reprezentative pentru şcoala românească şi străină, pentru toate tehnicile fotografice, cărora li se adaugă 2000 albume de fotografie, 10.000 clişee şi circa 200000 cărţi poştale .


Colecţii cartografice :

Organizate ca o colectie aparte, fondurile de hărti şi atlase numară 5520 de atlase, aproximativ 17. 000 hărţi foi, 3786 planuri de moşii, 250 hărţi murale, hărţi în relief şi planigloburi. Avnd un caracter naţional prin excelenţă, colecţia conţine material cartografic referitor la provinciile româneşti ex.: Mappa Specialis Walachiae de 1788; Harta Moldovei, desenata de Rhigas Velestinli, 1792; Harta Principatelor Unite, 1860-1865, sau alte hărţi ale României întocmite de geografi celebri precum Schmidt, Konrad, Bieltz, Mercator.

Muzică

Materialele cu caracter muzical şi-au făcut apariţia in Biblioteca Academiei înca din 1875, când au fost achizitionate unele partituri, dar sala de lectura pentru consultarea lor funcţionează de la începutul secolului.
Colecţia cuprinde 10284 manuscrise, 55.000 tipărituri muzicale, 20.775 discuri, casete audio şi vodeo, CD-uri şi DVD-uri, cu o mare valoare documentară, înregistrand opere fundamentale ale culturii muzicale clasice, compoziţii simfonice, opere si operete, impresionante colecţii de folclor, reflectând în ansamblu atât direcţiile dezvoltării activităţii compozitorilor români cât şi preocupările teoretice ale învăţământului muzical şi ale criticii muzicale.
Cabinetul de Numismatică : 170 000 monede şi însemne monetare, 20 000 de medalii, plachete, decoraţii, peste 700 de sigilii, 400 ponduri antice, medievale şi moderne, mai mult de 600 de pietre gravate, între care celebra Camee Orghidan, peste 15000 de obiecte de muzeu şi circa 40000 de timbre.

BAZE DE DATE :

Catalogul on-line, nucleul sistemului de automatizare al bibliotecii, cuprinde mai multe baze de date, încercând astfel să păstreze structura complexă a fişierelor ce caracterizează ansamblul cataloagelor Bibliotecii Academiei Române. Catalogarea on-line a debutat în 1998 şi, în momentul de faţă, include aproximativ 450.000 de înregistrări.

În prezent, baza de date BAR funcţionează cu patru sub-baze de datei: OPAC (Catalogul general), ORB (Catalogul Cărţii Româneşti Vechi), BIB (Bibliografia Cărţii Româneşti) şi IMG (bază de date text-imagine pentru aplicaţii de digitizare şi catalogare a Manuscriselor M. Eminescu).

RAL este baza de date care cuprinde înregistrări bibliografice de publicaţii contemporane (cărţi, periodice, cataloage de expoziţii, materiale audio-vizuale, etc.). Baza de date RAL continuã catalogul cărţilor şi pe cel al publicaţiilor periodice apărute, în majoritate, dupa 1996.

ORB este baza de date pentru colecţii speciale, dintre care cea a \\\"Cărţii vechi româneşti\\\" este finalizată si cuprinde un numar de 8360. O importanţă deosebită s-a acordat descrierii fiecărui exemplar în parte, operându-se astfel distincţia între exemplarele cuprinse sub aceeaşi cotă cu menţionarea donatorilor sau a posesorilor anteriori. Sunt specificate şi existenţa ex-libris-urilor şi a diverselor însemnări.

BIB Bibliografia românească contemporană, 1919-1952, care încheie seria Bibliografiei retrospective a Cărţii româneşti.

IMG Sub acest titlu generic se poate consulta baze de date text-imagine a manuscriselor Mihai Eminescu. Astfel, manuscrisele eminesciene vor fi, pentru prima dată, accesibile publicului larg printr-o aplicaţie de tip bibliotecă virtuală.PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI:

Format tipărit :
Bibliografii ( Bibliografia M.Eminescu – Opere XVII .Partea I; Partea a II- A-B ; Bibliografia publicaţiilor periodice româneşti Vol.IV, V )
Ediţii : Editarea, în colaborare cu Arhiepiscopia Târgovişte, a ediţiei facsimilate a Liturghierului tipărit de monahul Macarie la 1508 şi Ohtoihul la 1510
- tematica şi redactarea fişelor de prezentare pentru catalogul expoziţiei Macarie şi urmaşii săi, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional Cotroceni şi Biblioteca Centrală Universitară.
- coordonarea şi realizarea tipăririi volumelor I-XXIV din seria Manuscrisele M.Eminescu (ediţia facsimilată cu CD)
Cataloage de expoziţii
Revista Română de istoria cărţii ( în colaborare cu Biblioteca Naţională şi Biblioteca Universitară Carol I )

Format electronic online : Manuscrisele M.Eminescu
Arhiva Traian Vuia
Bibliografia contemporană a cărţii româneşti 1919-1952 ( în curs de elaborare )
Carol Popp Szatmari – Colecţie fotografică

Servicii oferite utilizatorilor

Referinţe bibliografice
Bibliografii
Acces internet
Acces WI-Fi gratuit în Sala de Referinţe şi în unele săli de lectură
Reproduceri, servicii copiere, scanare la cerere
Acces la Bazele de date THOMSON ISI, ScienceDirect, SpringerLink , Ovid , Scopus, PROQUEST, OXFORD JOURNALS si Wiley-Blackwell - Journals care se pot accesa numai din sediul bibliotecii.

Digitizare
- Proiect de digitizare BAR în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti în vederea prezervării colecţiilor BAR şi realizarea unui site comun Dacoromanica : Serviciul de Manuscrise Carte-Rară, Conservarea colecţiilor, Bibliografie naţională
- Proiect de Colaborare BAR- US Holocaust Memorial Museum pentru scanarea presei interbelice. Proiectul a debutat în luna mai 2009.

Contact
Adresa Calea Victoriei, nr. 125, sector 1, Bucureşti
Judet Bucuresti
Telefon 021/212.82.84, 021/212.82.85,
Fax 021/212.58.56
Email
Filiale Filiala Cluj

Adresa: 400015, Str. Republicii, nr. 9
Telefon: 0264/592363
Fax: 0264/596889
URL: www.biblacadcj.ro

Filiala Iaşi

Adresa: 700505, B-dul Carol I. nr. 8
Telefon: 0232/211150
Fax: 0232/211150

Filiala Timişoara

Adresa: 300223, B-dul Mihai Viteazul, nr. 24
Telefon: 0256/491816
Fax: 0256/491816
Email: zaira@bacad.tm.edu.ro

Program functionare Având în vedere hotărârea nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi măsurile de prevenție adoptate la nivel global/național în ceea ce priveşte COVID-19, Biblioteca Academiei Române este închisă pentru public pe perioada stării de alertă (sălile de lectură, sălile de referințe, aula, precum şi sala de expoziții).
Acces Săli de lectură:
Sala de lectură ”Ion Bianu”

Sala de lectură ”N.N.Constantinescu”
Sala de lectură ”Dumitru S. Panaitescu-Perpessicius” (Serviciul Manuscrise-Carte rară)

Sala de lectură ”Virgil Cândea” (Serviciul Manuscrise-Carte rară) - inaugurată pe 10 noiembrie 2008.

Sala de lectură ”G. Oprescu” (Cabinetul de Stampe)

Sala de lectură ”Dimitrie Cuclin” (Cabinetul de Muzică)

Sala de lectură ”Simion Mehedinţi” (Cabinetul de Hărţi)
Sala de lectură Microfilme-Microformate

Sala de expoziții ”Theodor Pallady” unde publicul are ocazia să vizioneze colecții de artă, hărți istorice, manuscrise foarte vechi, carte rară etc.

Împrumut la domiciliu; Împrumut interbibliotecar

Biblioteca Academiei Române, datorită statutului său de bibliotecă naţională, nu este o bibliotecă de împrumut; în mod excepţional, se pot împrumuta publicaţii numai în baza unei aprobări speciale.
Biblioteca Academiei Române furnizează copii (xerox sau copii digitale) ale unor articole din periodice sau capitole din monografii, la solicitarea bibliotecilor sau a altor utilizatori.

CATALOAGE :

În format - tradiţional
În format electronic:– oline
Încã de la înfiintarea sa, Biblioteca Academiei Române a decis ca descrierea colecţiilor sale să fie fãcută după standarde internaţionale. Astfel, cele aproximativ 10.000.000 de unităţi bibliografice deţinute se regăsesc, dupa tipul publicaţiei, în mai multe cataloage.
Catalogul cărţilor
Iniţiat de Alexandru Odobescu în 1874, catalogul cărţilor a fost dezvoltat dupã criterii ştiintifice de Ioan Bianu. Urmând aceleaşi principii, catalogul a ajuns să includă, 5.000.000 de fişe, descrierile bibliografice a peste 800.000 de titluri. Din 1998, ca prim pas în automatizarea Bibliotecii Academiei, s-a trecut la catalogarea on-line, iar în 2000 catalogarea manuală a fost sistată.
Catalogul publicaţiilor periodice
Pentru prima dată în 1888, fondul de publicaţii periodice al Bibliotecii Academiei Române a fost menţionat ca fond independent, iar în prezent, pe drept cuvânt, el constituie cea mai completã colectie din lume de periodice romãneşti, publicate în limba română sau în alte limbi. Peste 60.000 de titluri sunt catalogate în acest fond la care, numai în ultimii 10 ani, au mai fost adăugate încă 5000 de titluri. Din 1999 catalogarea se face on-line, un an mai târziu debutând şi reconversia colecţiei.
Cataloagele colecţiilor speciale
Cuprinzând descrieri bibliografice ale fondurilor de carte veche, carte rarã, manuscrise, arhive şi corespondenţã, multe din cataloagele speciale au fost publicate, altele se prezintã sub forma de fişe. Din prima categorie, ”Catalogul manuscriselor româneşti” si ”Bibliografia românească veche” sunt binecunoscute instrumente de lucru. Fondul de carte veche româneascã a început sã fie recatalogat on-line din 1998 şi, cu excepţia publicaţiilor apărute în sec. al XIX-lea, acest proiect este finalizat. A început şi reconversia fişierului de corespondență.

Categorii de utilizatori:
Membrii Academiei Române, cercetători, redactori, profesori universitari, profesori, docroranzi, studenţi, alte categorii de utilizatori
Documente necesare obţinerii permisului de utilizator
Carte de identitate/ Paşaport. Adeverinţă serviciu/facultate (pentru studenţi, docto ranzi). Cerere
Taxe: 50 lei
Pagină Facebook/Blog https://ro-ro.facebook.com/BibliotecaAcademieiRomane

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni-vineri: 8:30-16:30 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României