caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
BN CONNECTIONS. Expoziție de artă contemporană
BN CONNECTIONS. Expoziție de artă contemporană

Loc: spațiul expozițional Symposium, parter

Data: 11 decembrie 2018 – 08 februarie 2019

 
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție
România în Primul Război Mondial (1916-1918): Pe drumul spre Marea Unire. Expoziție

Loc: spațiile expoziţionale Dealul Spirii, Fântâna cu Zodiac, Puțul cu apă rece, Podu’ Vechi – mezanin

Data: 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019

 
 
 
România în Primul Război Mondial – Anul 1917. Expoziție
România în Primul Război Mondial – Anul 1917. Expoziție

Loc: spațiul expozițional Dealul Spirii (Mezanin)

Data: 20 septembrie 2017 – 30 martie 2018

 
 

achiziţii recente

 
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare.
Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare. de Marian Constantin
Bucureşti: Editura Noi Media Print, 2011.
180 p.
09.12.2014
 
Portrete domneşti în colecţii străine
Portrete domneşti în colecţii străine de Anca BRĂTULEANU
Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2011.
80 p.
05.12.2014
 
Bucureștiul European
Bucureștiul European de Bogdan Andrei FEZI
București: Editura Curtea Veche Publishing, 2010.
160 p.
04.12.2014
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

casidro

 
Biblioteca Judeţeană Iaşi ”Gheorghe Asachi”

Biblioteca Judeţeană Iaşi ”Gheorghe Asachi”Tip biblioteca Biblioteci Judetene
Website http://www.bjiasi.ro
Director Dan Nicolae Dobos
Persoana de contact Mihail Grinea, bibliotecar metodist
Anul infiintarii 1920
Istoric 1920
La 1 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi a aprobat constituirea Societăţii Culturale Muzeul a Oraşului Iaşi şi a Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor personalităţi, intre care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N.A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta. A fost instalată, la ince
put, impreună cu Muzeul, intr-o clădire ce aparţinuse Direcţiei Societăţii Invalizilor. Opinia din 5 octombrie 1920 semnala: \"formarea unui Muzeu şi a unei biblioteci pe lângă Primăria Iaşi\".

1924-1926
N.A. Bogdan, noul bibliotecar, are meritul alcătuirii primului catalog al bibliotecii, care număra 2.732 de volume existente.

1935
Biblioteca municipalităţii a devenit o instituţie de sine stătătoare, cu un buget propriu.

1936-1945
Biblioteca a fost condusă de Rudolf Şuţu. În 1936 a avut loc deschiderea oficială a bibliotecii publice ieşene adăpostită în modestul local din curtea Mănăstirii Golia, eveniment la care participă: Petre Andrei, Orest Tafrali, Octav Botez, I. Minea, Ilie Bărbulescu, Vasile Râşcanu.

1937
La 1 iulie, istoricul N. Iorga, unul dintre importanţii donatori de cărţi (574 vol.), a vizitat biblioteca, şi a consemnat: \"intemeierea acestei biblioteci de către Primăria Municipiului Iaşi este una din cele mai frumoase opere culturale\".

1941
Biblioteca numără 23.622 volume.

1943-1944
Biblioteca (care deţinea peste 24.000 de volume) s-a mutat intr-un local mai mare, pe strada Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public, \"complet reorganizată\", la 5 ianuarie 1944.

1950
Fondul de carte al bibliotecii a fost risipit din cauza ravagiilor războiului.

1950-1989
Biblioteca şi-a reluat activitatea sub noua denumire de Biblioteca Regională Iaşi, in câteva săli modeste de la parterul Bibliotecii universitare.

1950-1952
Trecută oficial in acte ca Bibliotecă regională, ea a fost cunoscută, vreme de aproape două decenii, ca Biblioteca \"Ion Creangă\".

1952
Primul director din perioada postbelică: Rodica Langmantel.

1955
Fostul Palat administrativ a devenit Palatul Culturii, iar Biblioteca regională a fost mutată la parterul aripei din stânga acestuia.

1956
A luat fiinţă o secţie muzicală, cu peste 2000 de discuri.

1958
Director: Traian Ţanea.

1960-1984
Director: Constantin Gâlea.

1960
S-au pus bazele bibliografiei locale. Au fost introduse in circuitul informaţional \"Anuarul bibliografic al Judeţului Iaşi\", sintezele bibliografice : \"Judeţul Iaşi in presa centrală\" şi \"Viaţa culturală a judeţului Iaşi\". Şefi serviciu: Liviu Moscovici, Doina Popovici. Biblioteca a fost dotată cu mobilier nou, comandat la o Cooperativă specializată din Rădăuţi. S-a introdus sistemul accesului liber la raft.

1963
A luat fiinţă \"Studioul artelor-Clubul Prietenii muzicii\" - program săptămânal de audiţii şi concerte muzicale, prelegeri de istoria muzicii - sub îndrumarea muzicologului, prof. dr. univ. George Pascu (se desfăşoară şi astăzi).

1969
Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 498 din 1 iulie 1969, Biblioteca Judeţeană primeşte numele Biblioteca Judeţeană \"Gh. Asachi\" Iaşi. Sunt înfiinţate filialele 1 Mai şi Tătăraşi, la care se adaugă cele din cartierele Socola şi Alexandru cel Bun, precum şi 25 de biblioteci de casă. Se experimentează ideea împrumutului de carte în cartiere prin intermediul bibliobuzului şi a bibliotecii mobile (circa 10 în fosta regiune Iaşi). Se lansează concursul \"Iubiţi cartea\", finalizat prin obţinerea insignei \"Prieten al cărţii şi proiectul \"Luna cărţii la sate\" care s-a bucurat de un succes deosebit până în 1989.

1972
Sediul Ateneului Tătăraşi autodemolându-se, Filiala din Tătăraşi \"V. Lupu\" a Bibliotecii Judeţene este nevoită să se mute.

1984-1988
Director: Victoria Andrieş.

1987
S-a reinfiinţat Filiala \"G. Ibrăileanu\" din Păcurari, care s-a adăugat celor trei existente in cartierele Tătăraşi, Nicolina, Alexandru cel Bun.

1990
Director: Nicolae Busuioc.
Filiala \"V. Alecsandri\" din cartierul Nicolina s-a mutat intr-un spaţiu nou. S-a reorganizat biblioteca judeţeană şi reţeaua de biblioteci comunale.

1991
Compartimentul metodic a demarat programul Schimb de bune practici între bibliotecile judeţene.

1992
S-a desfăşurat prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte Românească, în duplex Iaşi (octombrie) - Chişinău (aprilie; august). Biblioteca Judeţeană \"Gheorghe Asachi\" şi Biblioteca Naţională pentru Copii \"Ion Creangă\" (Republica Moldova) au înfiinţat la Chişinău, în spaţiul Teatrului \"Licurici\", prima Bibliotecă de carte românească pentru copii \"Ion Creangă-Gh. Asachi\". Holul de la parterul Bibliotecii a devenit Galeriile de artă \"Gheorghe Asachi\".

1992-1998
Procesul de informatizare a bibliotecii a parcurs o fază de experiment (1995-1998), având la bază programele ISIS şi DBASE pe care s-au constituit bazele de date carte curentă şi retrospectivă şi utilizatori, şi s-au efectuat tranzacţiile de imprumuturi.

1994
Filiala \"Mihail Sadoveanu\" s-a mutat intr-un spaţiu nou.

1995
Studioul artelor a fost denumit Sala \"George Pascu\", in amintirea profesorului şi muzicologului care vreme de aproape 4 decenii a susţinut \"Audiţiile muzicale\".

1996
S-au aniversat 75 de ani de la infiinţarea Bibliotecii Judeţene \"Gheorghe Asachi\". Biblioteca Naţională pentru copii \"Ion Creangă\" şi Biblioteca Judeţeană \"Gheorghe Asachi\" au desfăşurat prima ediţie in duplex Iaşi-Chişinău a Concursului Internaţional \"La izvoarele inţelepciunii\".

1997
S-a desfăşurat prima ediţie a Simpozionului Naţional \"Carte. Cultură. Cunoaştere\".

1998
Biblioteca Judeţeană \"Gheorghe Asachi\" şi Societatea de Limbă Română a Provinciei Voivodina (Republica Serbia) au înfiinţat, la Novi Sad (Republica Serbia), prima şi singura bibliotecă de carte românească - Biblioteca \"Nichita Stănescu\". S-au înfiinţat noi şi moderne servicii pentru public - C.I.C., Centrul Marketing, Centrul de primire şi înscriere utilizatori, Centrul de calcul. S-a implementat noul sistem de evaluare a activităţii prin indicatori de performanţă - PROBIP 2000. S-a introdus noul program de informatizare a Bibliotecii Judeţene \"Gheorghe Asachi\" şi s-au realizat: constituirea bazei de date a utilizatorilor; conversia bazelor de date din programul ISIS în TINLIB; prelucrarea curentă şi retrospectivă pe noul program; îngheţarea cataloagelor pe suport tradiţional. Se lansează proiectul descrierii pe părţi componente a cărţilor în secţiile de împrumut.

1999
În cadrul C.I.C. s-a înfiinţat Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei.

2000
Procesul de modernizare a Bibliotecii a continuat cu introducerea codurilor de bare pentru întreg fondul de carte (Secţiile de împrumut carte pentru adulţi şi copii), elaborarea permiselor barcodate , utilizarea de cititoare de coduri de bare; reluarea împrumutului în sistem automatizat, pe noul program. S-a înfiinţat Secţia de artă şi colecţii speciale \"George Pascu\" , care cuprinde şi colecţia \"George Pascu\". În noiembrie, a fost organizată prima ediţie a Salonului de carte de la Cernăuţi de către Editura \"Alexandru cel Bun\" (Cernăuţi) şi Biblioteca Judeţeană \"Gheorghe Asachi\". C.I.C. oferă informaţii NATO primite de la Centrul NATO Bucureşti.

2001
August - noiembrie, director interimar: Mihaela Păruş.
S-a desfăşurat ediţia jubiliară a Salonului Internaţional de Carte Românească; s-au aniversat 10 ani de la înfiinţarea Bibliotecii de carte românească de la Chişinău. C.I.C. a devenit multiplicator de informaţie europeană. A început procesul de realizare în sistem automatizat a descrierii analitice (pe parte componentă) a periodicelor intrate în fondul bibliotecii (bibliografie locală, fişiere tematice, alte bibliografii). A demarat procesul de inventariere şi descriere in sistem automatizat a periodicelor existente şi a documentelor audio-vizuale.

2001
Director: Elena Leonte.
Directori adjuncţi: Catinca Agache şi Luana Troia

2002
S-a lansat un nou concept de programe culturale şi informaţionale axate pe nevoile de lectură ale comunităţii - \"Biblioteci de cartier\" , \"Biblioteci rurale centenare\" ş.a., alături de 10 pachete de programe interactive adresate unui public ţintă (elevi / studenţi).

2003
S-a infiinţat Centrul de referinţe electronice şi Internet. S-a desfăşurat simpozionul naţional \"Biblioteci fără frontiere\". Invitat: Jean Michel (Franţa), cu participarea bibliotecarilor din sistemul bibliotecilor publice şi universitare.

2004
Are loc deschiderea pentru public a noului sediu al Bibliotecii Ateneu în prezenţa oficialităţilor locale şi a directorului Ateneului, Benoît Vitse. Biblioteca a fost cooptată în proiectul de traducere a limbajului de indexare Rameau. S-a demarat Proiectul de organizare a Reţelei Metropolitane, prin conectarea la sediul central a primei filiale municipale. Se susţine activitatea de realizare a bazei de date retro de către specialiştii din secţiile de împrumut.

2005
S-a inaugurat American Corner în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, în prezenţa d-lui Mark Wentworth, consilier pe probleme culturale. Se înfiinţează punctele de împrumut la Asociaţia Nevăzătorilor-filiala Iaşi, Căminele de bătrâni \"Sf. Paraschiva\" şi \"Sfinţii Constantin şi Elena\", Penitenciar.

2006
Noul ambasador al SUA în România, dl. Nicholas F. Taubman, a vizitat Biblioteca Judeţeană \"Gh. Asachi\". American Corner. S-a desfăşurat a XV-a ediţie a Salonului de Carte Românească. Trei din cele patru filiale municipale sunt dotate cu câte 3 calculatoare, cu acces la catalogul electronic şi la internet. Sunt aplicate codurile de bare la fondul de carte deţinut de aceste filiale din cartierele Nicolina, Alexandru cel Bun, Tătăraşi şi se realizează înscrierea utilizatorilor în sistem automatizat.

2007
A fost aprobată noua organigramă cu o structură de 142 de posturi, conform criteriilor de normare a resurselor umane prevăzute în Legea bibliotecilor. Se înfiinţează Biblioteca \"Gh. Asachi\" de la Herţa, filială a Bibliotecii Judeţene \"Gh. Asachi\" iaşi şi a Fundaţiei \"Gh. Asachi\" din Herţa.

2008
Director interimar (februarie-mai): dr. Catinca Agache.
Se organizează Simpozioanele: 90 de ani de la Marea Unire (ianuarie), Gh. Asachi - ctitor de cultură românească (Herţa-Iaşi; ianuarie-februarie); 125 de ani de la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare şi lectura poemului \"Doina\" de Mihai Eminescu (iunie, cu participarea oficialităţilor locale şi centrale), proiecte finanţate de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu a judeţului Iaşi. Biblioteca \"Gh. Asachi\" din Herţa este dotată cu un calculator şi un program de bibliotecă.
Director: prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu.
Se organizează simpozioanele :
-90 de ani de la Marea Unire
- Gh. Asachi – ctitor de cultură Românească (Herţa-Iaşi)
-125 de ani de la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare

2009
Se lansează programul Biblionet . Judetul Iasi face parte din programul pilot, iar la nivel judeţean participă Biblioteca judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi şi bibliotecile publice din Belceşti şi Scânteia.

2010
Continuă programul Biblionet, în cursul anului fiind incluse 45 de biblioteci din rețeaua bibliotecilor publice din judeţ.

Publicațiile instituției:
În format tipărit: Revista Cronica
În format electronic online: Revista Cronica și Bibliopuls
Informatii colectii Cărţi şi periodice tipărite (nr. volume): 523.327
Manuscrise: 10
Documente audiovizuale: 11.402
Colecţii electronice: 75
Documente noncarte: 41.135

Contact
Adresa 700063, Galeriile Comerciale \"Ştefan cel Mare şi Sfânt\", Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, Iasi
Judet Iasi
Telefon 0332/110044
Fax 0332/110044
Email
Filiale Biblioteca Ateneu:
Adresa: str. Pictorului, nr.14, Iasi, cod 700325,
Tel: 0232/267033
E-mail: filialaateneu@yahoo.com

Filiala \"Mihail Sadoveanu\":
Adresa: bd. Alexandru cel Bun, nr.32, bl. H3, parter, Iasi, cod 700631,
Tel: 0232/267032
E-mail: filialasadoveanu@yahoo.com

Filiala \"Vasile Alecsandri\":
Adresa: str. Petre Ţuţea, nr.7, bl. 911, parter, Iasi, cod 700730,
Tel: 0232/267031
E-mail: filialaalecsandri@yahoo.com

Filiala \"Garabet Ibrăileanu\":
Adresa: str. Păcurari, nr.29, Iasi, cod 700538
biblioteca.pacurari@gmail.com

Filiale de carte românească la Chişinău, Novi Sad, în Serbia şi Muntenegru

Program functionare Program cu publicul
Sediul central:
* Luni-vineri: 09-20
* Sâmbătă, duminică: închis
Filiale:
Biblioteca Ateneu; Filiala \"Garabet Ibrăileanu\"
* Luni-vineri: 10-17
* Sâmbătă, duminică: închis
Filiala \"Vasile Alecsandri\"; Filiala \"Mihail Sadoveanu\"
* Luni-vineri: 10-18
* Sâmbătă, duminică: închis
Acces Categorii de utilizatori :
- Utilizatori înscrişi : 54393
- Utilizatori nou înscrişi : 5907
- Utilizatori activi : 12694

 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă, Duminică: 09.00 – 17.00 

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente (inclusiv American Corner):
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Program Împrumut la domiciliu American Corner: 
Luni  10:00-12:00 şi Joi  17:00-19:00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2019 Biblioteca Naţională a României