caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
 
 
 
 
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...

Loc: Expoziție virtuală

Data: octombrie 2021

 
 

achiziţii recente

 
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică)
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică) / ed. alcătuită de Radu Lungu. Bucureşti: Paideia, 2020. 416, [2] p.: il. ISBN 978-606-748-364-2 (Emblematic) (BNaR IV 111.872)
11.11.2022
 
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană / Cristina Woinaroski, Simona Drăgan, Monica Croitoru-Tonciu; colaboratori: Sorina Dărăbanțiu, Amalia Iancu Pop, Georgiana Istrate, Andreea Mitrana, Miruna Moraru, Maria Pașc, Andreea-Ileana Popîrlan, Ana Cristina Stinghie, Ioana Șerban, Nicoleta Tenie; trad. în lb. engleză: Simona Drăgan; foto.: arh. Octavian Carabela. Bucureşti: Simetria, 2021. 223 p.: il., h., facs. în parte color. (Urbanism şi arhitectură bucureşteană) ISBN 978-973-1872-48-3 (BNaR IV 112.039)
31.10.2022
 
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria / ed. îngrijită, introd. şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann. Bucureşti: Corint Istorie cu blazon, 2021. 400 p.: il., fotogr. (Istorie cu blazon / Corint Books) ISBN 978-606-793-964-4 (BNaR III 360.094)
31.10.2022
 

casidro

 
Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” BCU CLUJ

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” BCU CLUJTip biblioteca Biblioteci Universitare
Website http://www.bcucluj.ro
Cod ISIL RO-CJ-012
Director Conf. univ. dr. Valentin Șerdan-Orga
Persoana de contact Ancuța Mora, bibliotecar
Anul infiintarii 1872
Istoric 1872
O dată cu înfiinţarea Universității din Cluj (1872) este creată și Biblioteca Universitară. Biblioteca Muzeului Ardelean pune la dispoziția Universității, printr-un contract semnat la 29 august 1872, toate colecţiile sale de cărți, documente şi manuscrise. Ulterior, va intra în posesia bibliotecii şi colecţia de publicații a Arhivei guberniale, fondul bibliotecii Institutului Medico-Chirurgical, precum şi biblioteca istoricului Joseph Benigni. La început, biblioteca a funcţionat în diverse spații, mutându-se în noua clădire a Universităţii abia în toamna anului 1895. Primul director al bibliotecii a fost istoricul şi bibliograful Szabó Károly.

1906 - 1907
Proiectul de ridicare a noii clădiri a Bibliotecii Universitare demarează în data de 14 iunie 1906, atunci când se întrunește Comisia de construcții a Bibliotecii. Directorul bibliotecii, istoricul literar Erdélyi Pál se va ocupa de finalizarea proiectului.

1909
Noua clădire de pe Strada Clinicilor nr. 2 va fi inaugurată oficial în data de 18 mai 1909, deși câteva părți din proiectul de execuție au fost abandonate din cauza dificultăților de finanțare, fiind realizate abia între anii 1931-1934.

1919
O dată cu Decretul Regal care decide transformarea Universității maghiare din Cluj în Universitate românească are loc și reorganizarea Bibliotecii Universitare.

1920
În acest context director al Bibliotecii Universitare devine filologul Eugen Barbul.

1 februarie 1920
Regele Ferdinand I al României și Regina Maria, împreună cu importanți membri ai guvernului român vizitează biblioteca.

1922 - 1923
Cărturarul moldovean Gheorghe Sion donează Bibliotecii Universitare o impresionantă colecție de 4500 cărţi, 2000 de stampe, câteva sute de fotografii, 200 de hărţi, monede şi mărci poştale.

1923 - 1925
Începe organizarea catalogului complet pe materii, după clasificarea zecimală universală (CZU).

1927
Instituţia primește numele de Biblioteca Universităţii \"Ferdinand I\".

1929
Biblioteca contribuie cu materiale proprii la organizarea expoziţiei \"Astra\" la Alba-Iulia, cu ocazia sărbătoririi unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România.

1929
Biblioteca Universităţii \"Ferdinand I\" participă la Expoziţia Internaţională de la Barcelona.

1929 - 1934
Directorul Eugen Barbul se implică în construirea a patru noi săli de lectură, ajutând la finalizarea proiectului arhitectonic inițial.

1935
Filologul şi etnograful Ioan Muşlea, personalitate marcantă a vieţii academice clujene, devine noul director al Bibliotecii.

1940 - 1944
O parte însemnată a colecţiilor Bibliotecii, împreună cu Universitatea, se mută provizoriu şi funcţionează la Sibiu.

1952 - 1959
Poetul Lucian Blaga, exclus din Universitate de către regimul comunist, îşi va găsi refugiul în Bibliotecă, în mica încăpere alăturată sălii de conferințe, supranumită de poet ”sub nebănuitele trepte”. Aici, până în vara lui 1954, va traduce din Faust-ul lui Goethe. În iulie 1954 părăsește ”bârlogul” lui Faust pentru fosta Sală a Arhivelor, situată la etajul al II-lea. În 15 aprilie 1959 poetul va cere ”desfacerea contractului de muncă” din motive obiective. Din 1 iulie 1954 și până la plecarea definitivă din bibliotecă, Lucian Blaga, în calitate de angajat al Filialei Bibliotecii Academiei, a ocupat funcția de director-adjunct științific.

1960 - 1961
Se construiește un depozit nou şi sunt înfiinţate sau modernizate o serie de servicii ale bibliotecii (atelierele de legătorie, multiplicare, microfilmare şi foto, precum şi cel de igiena şi patologia cărţii).

1992
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca preia numele marelui poet şi filosof Lucian Blaga. Totodată, la începutul anilor 90 demarează un amplu şi complex proces de automatizare şi informatizare a tuturor activităţilor de bibliotecă.

1996
Biblioteca Centrală Universitară \"Lucian Blaga\", în colaborare cu Universitatea \"Babeş-Bolyai\", contribuie la dezvoltarea programelor de formare iniţială şi specializare în domeniul biblioteconomiei, ştiinţei informării şi documentării.

1999-2016
Biblioteca Digitală cunoaște an de an o dezvoltare remarcabilă. Conţine valoroase documente de patrimoniu, precum şi un fond bogat de publicaţii periodice, grupate în colecţia Transsilvanica, ce permite accesul de la distanţă al acestora.
Din anul 2014, BCU este prezentă în WorldCat.
Informatii colectii Total documente: 3.927.795 u.b.-uri

În fondurile bibliotecii există, printre altele:
- Colecţii audio video: peste 8.000 u.b.
- Colecţii speciale:
- peste 2.000 titluri rare,
- peste 14.000 partituri,
- peste 6.000 manuscrise

- Colecţii cartografice: peste 6.000 hărţi
- Microrformate: peste 12.719 u.b.

Intrări în cursul anului 2018: 31.105 vol.

Publicaţiile bibliotecii:

A. Revista electronică BIBLIOREV:

Bibliorev (http://www.bcucluj.ro/bibliorev) s-a constituit în 2001, ca buletin informativ al bibliotecii, din necesitatea informării mediului intern al organizaţiei şi din dorinţa conducerii bibliotecii de a extinde comunicarea şi spre mediul extern prin realizarea unei interactivităţi cu utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă. Scopul iniţial al buletinului a fost deci de a informa şi prezenta rezumativ diferite aspecte ale activităţii profesionale, despre proiectele aflate în derulare în bibliotecă, despre investiţiile făcute de instituţie pentru optimizarea serviciilor oferite utilizatorilor, donaţiile importante intrate în colecţiile bibliotecii, colaborările externe etc. La început Bibliorev a fost realizat de un colectiv redacţional format din bibliotecari ai serviciului Relaţii cu publicul, la care în 2005 li s-au adăugat şi bibliotecari care făceau parte din serviciul Cercetare Bibliografică şi Documentare.

Dobândind cu timpul un aspect de revistă, printr-o ţinută grafică elegantă, dar în acelaşi timp şi prin structura şi conţinutul rubricilor, la începutul anului 2004 Bibliorev s-a transformat din „buletin informativ” în revistă electronică. Publicaţia a fost înregistrată în baza de date a Centrului Naţional ISSN (1584-1995) fiind înscrisă şi în Catalogul Internaţional al Publicaţiilor Seriale „ISSN Online\".

Începând din luna martie 2007, numerele Bibliorev încep să fi realizate de către colectivul studenţilor anului II la Masteratul de Ştiinţele Informării şi Documentării (Biblioteconomie şi Arhivistică) de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai\", în cadrul Proiectului de Practică profesională., sub îndrumarea profesorilor coordonatori: Dr. Florina Ilis, Conf. Dr. Valentin Orga şi Conf. Dr. Ionuţ Costea. Fiecare număr este coordonat de o echipă editorială diferită, dar toţi studenţii masteratului contribuie cu articole la realizarea revistei. La numerele revistei colaborează însă şi alţi studenţi sau profesori care doresc să publice articole tratând subiecte de actualitate din diverse domenii: biblioteconomie şi ştiinţele informării, cultură, istorie, literatură, precum şi articole din alte domenii, grupate într-o rubrică mai largă, intitulată Diverse.


B. Revista PHILOBIBLON – Journal of the Lucian Blaga Central University Library (http://www.bcucluj.ro/philo/) Director: Doru Radosav; Redactor şef: István Király V.

În acord cu vocaţia deopotrivă ştiinţifică şi enciclopedică a uneia dintre cele mai mari biblioteci (centrale) universitare din Europa Centrală, Philobiblon este o publicaţie ştiinţifică multi- şi transdisciplinară care generează un forum dinamic pentru tratarea diversificată a unor problematici extrem de variate şi actuale. Revista apare în limba engleză, fiind publicată în colaborare cu editura Presa Universitară Clujeană. Scopul ei este de a oferi un cadru transdisciplinar de manifestare şi de comunicare internaţională pentru universitarii şi cercetătorii clujeni, români şi internaţionali, în special – insă nu doar – din domeniul diferitelor ştiinţe socio-umane; de a afirma şi dezvolta caracterul multicultural al regiunii şi a universităţii, dar şi de a confirma şi întări statutul bibliotecii universităţii drept un spaţiu şi un for de condensare şi de manifestare ale capacităţilor de cercetare şi de creaţie. Primul volum al revistei a apărut în 1996.

În varianta tipărită, Philobiblon este difuzat în primul rând prin reţelele de Schimb internaţional interbibliotecar ale Bibliotecii Universitare. De aceea revista a ţintit din start şi diversificarea, individualizarea şi eficientizarea ofertelor şi a modalităţilor de achiziţionare ale diferitelor publicaţii (cărţi, periodice, baze de date etc.) Ea s-a dovedit a fi nu numai un obiect de schimb avantajos dar şi o modalitate consistentă de a face cunoscute capacităţile şi rezultatele noastre de cercetare şi de creaţie şi, în acelaşi timp, de a contura o imagine favorabilă atât cercetării din România, cât şi Universităţii şi Bibliotecii Universitare clujene. În scurt timp revista a reuşit însă să atragă şi colaboratori prestigioşi din străinătate.

Studiile prilejuite de existenţa revistei sunt apoi şi antologate regulat în volume publicate în limba română cu titlul Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon. (Vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/antolog.html)

În varianta electronică, Philobiblon figurează cu text integral în Baza internaţională de date produsă de către EBSCO Publishing Co. şi retroactiv, cu toate textele tuturor volumelor apărute până acum (1996-2009), ea făcând parte din publicaţiile pe care EBSCO le difuzează SIMULTAN în două sub-baze ale sale: în Academic Search Complete, pentru perioada 2005-2009 şi în sub-baza Library, Information Science&Technology Abstracts with Full Text. Aici colecţia este deja completă: 1996-2009.

În orizontul revistei funcţionează însă şi două Ateliere: Atelierul de discuţii bibliologice Hermeneutica Bibliothecaria (vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/atelier-herm.html) care a pornit încă din anul 1999, şi, începând cu 2009, Atelierul Philobiblon Medica (vezi: http://www.bcucluj.ro/philo/atelier-medica.html).

Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, deocamdată (sept. 2010) în Categoria B Plus, adică drept revistă cu şanse de fi o publicaţie de însemnătate internaţională.

C. Colecţia BIBLIOTHECA BIBLIOLOGICA

Fiind fondată în 1933 şi îngrijită de Ioachim Crăciun (în Prima Serie, 1933-1946, apărând 19 volume), Colecţia a fost repornită – Serie Nouă – în anul 1994, sub îngrijirea lui Nicolae Edroiu (1994-2009), apărând 30 volume. Din 2010, Colecţia este îngrijită de către Doru Radosav.

D. Sub-colecţia HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – ANTOLOGIE PHILOBIBLON

Îngrijită de către István Király V., sub-colecţia apare în cadrul Colecţiei Bibliotheca Bibliologica (http://www.bcucluj.ro/philo/antolog.html) Primul volum de Antologie Philobiblon a apărut deja la doi ani după înfiinţarea revistei (în anul 1998 (cu titlul Hermeneutica Bibliothecaria) şi a fost primit cu interes de către specialişti. Al doilea volum Hermeneutica Bibliothecaria a fost editat în 2004, al treilea în 2007 iar al patrulea în 2009. Al cincilea volum este în curs de apariţie în 2010.

Din 2007, volumele de antologie sunt publicate şi comercializate şi sub formă de „carte electronică”.


E. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI A CERCETĂTORILOR UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ

Iniţiată încă de către Ioachim Crăciun (Activitatea ştiinţifică la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj în primul deceniu, 1920-1930, Cluj, 1935, 321 p.), în 1974 editarea lucrării a trecut în sarcina Bibliotecii Centrale Universitare şi a fost reluată de către ea – şi cu intenţie retrospectivă (1919-1973) – în două pachete consistente de fascicule: Ştiinţele umaniste şi social-politice şi Ştiinţele naturi, cuprinzând (ca şi cercetarea lui I. Crăciun), într-o fasciculă separată, intitulată Auxiliaria, şi lucrările ştiinţifice ale personalului biblioteci. În 1979 apare ediţia care acoperă perioada 1974-1978, iar în 1988, cea referitoare la anii 1979-1986. Prima ediţie de după 1989 a lucrării apare în 1994 şi acoperă perioada 1987-1992, apoi în 1998 pentru anii 1993-1996 iar în 1999 pentru 1997. În 2003 sunt publicate ediţiile care se referă la anii 1999, 2000, 2001 şi 2002. În 2004 Bibliografia este editată deja şi sub formă de bază de date electronică, pe CD-Rom. De atunci, până-n 2008, ea apare anual şi sub formă tipărită şi electronică, iar din 2008 numai pe CD-Rom. Pentru anii 2009-2010 lucrarea este în curs de elaborare.


F. REFERINŢE CRITICE – ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

Referinţele critice – Istorie şi critică literară este elaborată în cadrul Departamentului de Cercetare Bibliografică şi Documentare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” şi reuneşte informaţii bibliografice referitoare la articolele de critică şi istorie literară apărute în periodicele româneşti legate de scriitorii de limba română, maghiară şi germană atât din România cât şi – după 1989 – din diaspora. Lucrarea oferă însă informaţii extrase şi din cărţi, monografii, culegeri de studii critice, prefeţe sau postfeţe ce însoţesc volume de poezie, proză, eseuri.

Primul volum a apărut în anul 1966 cu titlul Referinţe critice - Indice de semnalare a articolelor de critică şi istorie literară apărute în periodicele româneşti, titlu care se păstrează până în anul 1973 când se prescurtează în Referinţe Critice – Istorie şi critică literară, denumire pe care o are şi în prezent. În paralel, pentru perioada 1966-1981, a apărut şi seria Estetică şi teorie literară. În cadrul acesteia au fost editate volumele: 1996-1967 – Referinţe critice - Teorie şi estetică literară, 1968-1971 – Referinţe de estetică şi teorie literară, 1972-1976 şi 1977-1981 – Referinţe critice - Estetică şi teorie literară.

Începând însă cu Referinţele critice pentru anul 1999, apărută doar în 2009, publicaţia este disponibilă şi pentru consultare electronică în format pdf. şi prin web poster-ul paginii web a bibliotecii, putând fi interogată baza de date REFIST, ce reuneşte informaţiile apărute în volumele pentru perioada 1987-2003

G. BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI

Apare în format tipărit sub egida Academiei Române fiind editată de Institutul de Istorie „G. Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj şi este realizată de la început prin colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj.

Iniţiată de Institutul de Istorie „G. Bariţiu” al Academiei Române - Filiala Cluj, Bibliografia Istorică a României semnalează în paginile sale totalitatea producţiilor editoriale ce au ca subiect istoria. Primul volum a apărut în anul 1970, acoperind perioada 1944-1969, printre autori figurând şi Ioachim Crăciun. Începând cu volumul IX (1994-1999), publicat în 2000, pagina de titlu consacră deja în mod explicit ca editori atât Institutul „George Bariţiu” cât şi Biblioteca Centrală Universitară. În prezent lucrarea a ajuns la volumul XII, partea II, ce acoperă perioada 2007-2008. BCU Cluj a adus însă şi un plus de accesibilitate lucrării prin transpunerea informaţiilor volumelor ce acoperă perioada 1994-2008 în bază de date BistRO ce poate fi consultată în format electronic atât pe CD cât şi on-line prin web posterul pagini bibliotecii al adresa http://www.bcucluj.ro/bazeint.html.


H. SERIA ACTA BIBLIOLOGICA:

Iniţiată de Editura Argonaut şi apărută sub egida sa, Acta Bibliologica cuprinde o serie de lucrări a căror responsabilitate de autor – individuală sau colectivă – este, direct sau indirect, legată de BCU „Lucian Blaga” din Cluj.

Până-n prezent seria cuprinde patru titluri: Acta Bibliologica 1- Alice Keller, Reviste Electronice – Baze si perspective, 2006, 324 p; Acta Bibliologica 2 şi Acta Bibliologica 3 - Ana-Maria Căpâlneanu, Factorul informaţional în învăţământ şi cercetare în contextual modernizării documentării ştiinţifice, Vol. I-II, 2007, 531p; Acta Bibliologica 4 - Opera bibliothecariorum – Publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” 1990-2007, 2008, 201 p; Acta Bibliologica 5 - Olimpia Curta, Metode de informare documentara tradiţionale şi moderne cu aplicaţie la Bibliografia istorică a României, 2008, 318 p.


I. SERIA MYROBIBLON


Apărută la Editura Argonat, seria cuprinde şi volume care au fost realizate de către angajaţii departamentului de Colecţii Speciale al BCU „Lucian Blaga” şi care pun în valoare fondurile documentare de colecţii speciale ale bibliotecii: Meda-Diana Hotea - Catalogul cărţilor rare din colecţiile B.C.U „Lucian Blaga” – Donaţia Gh. Sion (sec. XVI-XVIII),2006, 165 p; Meda-Diana Hotea, Mária Kovács, Emilia Mariana Soporan - Catalogul cărţii rare din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” (Sec. XVI-XVIII), 2007, 447 p; Kovács, Mária - Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” , 2007.

Contact
Adresa 400006, Str. Clinicilor, nr. 2, Cluj-Napoca
Judet Cluj
Telefon 0264/597.092
Fax 0264/597.633
Email
Filiale Biblioteci Filiale

• Biblioteca de Astronomie, Str. Cireşilor nr. 19
• Biblioteca de Botanică, Str. Republicii nr. 42 (în incinta Grădinii Botanice)
• Biblioteca de Business, Str. Horea nr. 7
• Biblioteca de Chimie, Str. Arany János nr. 11 (în Parcul Central)
• Biblioteca de Drept, Str. Avram Iancu nr. 11
• Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Pandurilor nr. 7 (în Parcul Iuliu Haţieganu)
• Biblioteca de Filologie, Str. Horea nr. 31
• Biblioteca de Filosofie, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter, intrare din curtea interioară II)
• Biblioteca de Fizică, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – etaj II)
• Biblioteca de Fiziologia Plantelor, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter)
• Biblioteca de Fiziologie Animală, Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)
• Biblioteca de Geografie , Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)
• Biblioteca de Geologie, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 (clădirea centrală a UBB – parter, intrare din curtea interioară II)
• Biblioteca de Istorie Modernă, Str. Napoca nr. 11 ( în clădirea Institutului de Istorie)
• Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei, Str. Constantin Daicoviciu nr. 2 ( în clădirea Muzeului de Istorie)
• Biblioteca de Matematică, Str. Ploieşti nr. 23-25 (în spatele Pieţei M.Viteazu)
• Biblioteca de Psihologie – Pedagogie, Piaţa L.Blaga (clădirea centrală a BCU – etaj II)
• Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul 21 Decembrie nr. 128 -130
• Biblioteca de Studii Europene, Str. Ion C. Brătianu nr. 22
• Biblioteca de Ştiinţa Mediului, Str. Fântânele, nr. 30 (în clădirea Facultăţii de Ştiinţa Mediului, parter)
• Biblioteca de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali nr. 58-60 (în Campus - Mărăşti)
• Biblioteca de Ştiinţe Politice, Str. Traian Moşoiu nr. 71
• Biblioteca de Teatru şi Televiziune, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4
• Biblioteca de Teologie Ortodoxă, P-ţa Avram Iancu nr. 18
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 26
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Blaj
• Biblioteca de Teologie Greco-Catolică, Oradea
• Biblioteca de Teologie Romano-Catolică, Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 5
• Biblioteca de Zoologie, Str. Clinicilor nr. 5-7 (în complexul studenţesc Haşdeu)

Biblioteci Speciale
• Biblioteca Britanică, Str. Arany János nr. 11 (în Parcul Central)
• Biblioteca Americană, Str. Ion C. Brătianu nr. 22
• Biblioteca Germană, Str. Universităţii nr. 7-9
• Biblioteca Austria, Str. Horea nr. 7
• Biblioteca de Studii Iudaice, Str. Croitorilor nr. 13

Program functionare Biblioteca centrală
Luni: 08:00 - 20:00
Marți: 08:00 - 20:00
Miercuri: 08:00 - 20:00
Joi: 08:00 - 20:00
Vineri: 08:00 - 20:00
Sâmbătă: 08:00 - 15:00 (sălile I, II, III)
Duminică: Închis

Observații:
Servire din depozit:

Luni - Vineri: 08:00 - 17:30
Sâmbătă: 08:00 - 13:30
Rezervările de locuri neonorate se șterg
la orele 10:00, 12:00, 15:00, 20:00

Ghișeul de permise / Registration office
Luni:
08:00 - 19:00
Marți:
08:00 - 19:00
Miercuri:
08:00 - 19:00
Joi:
08:00 - 19:00
Vineri:
08:00 - 19:00
Sâmbătă:
08:00 - 14:00
Duminică:
Închis
Împrumut la domiciliu / Library Loan
Luni:
08:00 - 19:45
Marți:
08:00 - 19:45
Miercuri:
08:00 - 19:45
Joi:
08:00 - 19:45
Vineri:
08:00 - 19:45
Sâmbătă:
08:00 - 15:00
Duminică:
Închis
Observații:
Colecţii speciale / Special Collections
Luni:
08:00 - 14:30
Marți:
08:00 - 16:30
Miercuri:
08:00 - 14:30
Joi:
08:00 - 16:30
Vineri:
08:00 - 14:30
Ghișeul de permise / Registration office
Luni:
08:00 - 19:00
Marți:
08:00 - 19:00
Miercuri:
08:00 - 19:00
Joi:
08:00 - 19:00
Vineri:
08:00 - 19:00
Sâmbătă:
08:00 - 14:00
Duminică:
Închis
Împrumut la domiciliu / Library Loan
Luni:
08:00 - 19:45
Marți:
08:00 - 19:45
Miercuri:
08:00 - 19:45
Joi:
08:00 - 19:45
Vineri:
08:00 - 19:45
Sâmbătă:
08:00 - 15:00
Duminică:
Închis
Observații:
Colecţii speciale / Special Collections
Luni:
08:00 - 14:30
Marți:
08:00 - 16:30
Miercuri:
08:00 - 14:30
Joi:
08:00 - 16:30
Vineri:
08:00 - 14:30
Sâmbătă:
Închis
Duminică:
Închis

Bibliotecile filiale
Pentru a consulta orarul bibliotecilor filiale puteți accesa paginile acestora de pe site, pe link-ul https://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/biblioteci-filiale-%C5%9Fi-speciale
Acces Servicii:
- împrumut la domiciliu
- imprimante
- scanere

Săli de lectură
Nr. locuri: 1.914

Total personal de specialitate: 158
Pagină Facebook/Blog -

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni-vineri: 8:30-16:30 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României