caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
 
 
 
 
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...
Ion I.C. Brătianu (1864-1927) - Prim Ministru al României...

Loc: Expoziție virtuală

Data: octombrie 2021

 
 

achiziţii recente

 
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică)
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică) / ed. alcătuită de Radu Lungu. Bucureşti: Paideia, 2020. 416, [2] p.: il. ISBN 978-606-748-364-2 (Emblematic) (BNaR IV 111.872)
11.11.2022
 
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană / Cristina Woinaroski, Simona Drăgan, Monica Croitoru-Tonciu; colaboratori: Sorina Dărăbanțiu, Amalia Iancu Pop, Georgiana Istrate, Andreea Mitrana, Miruna Moraru, Maria Pașc, Andreea-Ileana Popîrlan, Ana Cristina Stinghie, Ioana Șerban, Nicoleta Tenie; trad. în lb. engleză: Simona Drăgan; foto.: arh. Octavian Carabela. Bucureşti: Simetria, 2021. 223 p.: il., h., facs. în parte color. (Urbanism şi arhitectură bucureşteană) ISBN 978-973-1872-48-3 (BNaR IV 112.039)
31.10.2022
 
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria / ed. îngrijită, introd. şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann. Bucureşti: Corint Istorie cu blazon, 2021. 400 p.: il., fotogr. (Istorie cu blazon / Corint Books) ISBN 978-606-793-964-4 (BNaR III 360.094)
31.10.2022
 

casidro

 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” TimişoaraTip biblioteca Biblioteci Universitare
Website http://www.bcut.ro
Cod ISIL -
Director Prof. univ. dr. Vasile Docea
Persoana de contact Prof. Manuela Zănescu - Director general adjunct - Manuela.Zanescu@bcut.ro
Anul infiintarii 1944
Istoric Crearea unei biblioteci universitare la Timişoara s-a stabilit prin Decretul-lege nr.660, Art.26, din 30 decembrie 1944, emis de Regele Mihai I.

La început, fondul de publicaţii al acestei biblioteci era alcătuit mai ales din cărţi şi reviste de matematică şi fizică. După ce a luat fiinţă, în 1956, Facultatea de Filologie din Timişoara, biblioteca Institutului Pedagogic a dobândit profil enciclopedic şi s-a îmbogăţit continuu.

Din 1962, o dată cu transformarea Institutului Pedagogic în Universitate, Biblioteca Centrală a Universităţii din Timişoara s-a dezvoltat rapid.

Din 1975, este beneficiară a dreptului la Depozit legal.

În 1979 s-a dat în folosinţă şi o construcţie nouă, destinată exclusiv Bibliotecii Centrale a Universităţii.

Din anul 1992, când, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 6237, din 14 sept. 1992, Biblioteca Universităţii din Timişoara a devenit Bibliotecă Centrală Universitară, instituţie de interes naţional, cu personalitate juridică, similară cu cele din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.
Noul statut i-a îngăduit să devină, una dintre cele mai moderne şi bine înzestrate biblioteci universitare din România.

Cu sprijinul Fundaţiei Soros, în 1995, pe baza proiectului TiLINE (Timişoara Library Network), B.C.U. \"Eugen Todoran\" a achiziţionat, împreună cu biblioteca Universităţii Politehnica, programul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program), instalat pentru prima dată la noi în ţară.

În 1996, prin HG 1297, s-a aprobat extinderea clădirii unităţii centrale cu un corp nou, în suprafaţă totală de 5245 m2. Lucrările de construcţie au început abia în 1999.
În 1997 reţeaua de calculatoare a B.C.U.T a fost conectată în INTERNET, prin ROEduNet, catalogul electronic devenind astfel accesibil prin web de oriunde din lume, la adresa : http://ibm.bcut.ro/

Din data de 8 februarie 2000, Biblioteca Centrală Universitară din Timişoara poartă oficial, conform HG, publicată în MO, I, nr. 58, numele celui care a sprijinit transformarea în bibliotecă centrală universitară alături de cele din Iasi, Cluj şi Bucureşti:Eugen Todoran.

În 2005 acest an s-a trecut la versiunea ALEPH 500, unul dintre cele mai performante instrumente software destinate bibliotecilor, pe care-l utilizează şi bibliotecile renumitelor universităţi Harvard, MIT, ETH Zurich, Sorbona sau biblioteci naţionale precum British Library. Tot din anul 2005, prin participarea la proiectul NUSIDOC, catalogul bibliotecii a fost integrat în portalul ROLiNeST (ROmanian Library Network Science & Technology), alături de cataloagele celorlalte trei biblioteci centrale universitare din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca. Cuprinzând peste 2 milioane de documente, este cel mai vast catalog virtual colectiv din România.

La 1 octombrie 2008 a fost inaugurat noul corp de clădire, un edificiu modern, cu săli de lectură mari şi confortabile, cu documente în acces liber, organizate pe domenii. Tot în 2008, biblioteca a implementat, pentru prima dată în ţară, sistemul RFID (Radio Frequency Identification) într-o soluţie integrată cu programul ALEPH 500. Acest sistem permite protecţia publicaţiilor, regăsirea acestora şi aşezarea la raftul potrivit, împrumutul sau restituirea publicaţiilor prin autoservire (self check).

Alături de bibliotecile centrale universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, B.C.U.”Eugen Todoran” din Timişoara este o instituţie ştiinţifică şi culturală de interes naţional, cu o misiune bine definită şi cu rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta şi conserva colecţii de cărţi, periodice, articole, publicaţii electronice, precum şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare, consfinţind locul pe care îl are cartea în viaţa ştiinţifică şi culturală a mediului universitar timişorean.
Informatii colectii 1.055.452 u.b

Baze de date online:
- Sintact,
- ProQuest,
- MathSciNet,
- Safari Books online,
- Springer link,
- Springer e-books,
- Current Contents,
- JSTOR,
- Questia,
- Science Direct,
- Emerald,
- EBSCO,
- ISSN,
- Ulrichs.
sau Baze de date cu articole full text
- Springer Link
- Proquest
- Science Direct
- Thesaurus Lingua Graecae-TLG

Contact
Adresa 300223, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, Timişoara
Judet Timis
Telefon 0256/494.004
Fax 0256/494.004; 0256/491.233
Email
Filiale Biblioteca de arte plastice:
luni - vineri: 08.00-16.00
Str. Oituz nr. 5

Biblioteca de chimie - biologie
luni, marți, joi, vineri: 08.00-16.00
miercuri: 12.00-20.00
Str. Pestalozzi nr. 16

Biblioteca de colecţii speciale
luni - vineri: 08.00-16.00

Biblioteca de drept
luni - vineri: 08.00-16.00
Bd. Eroilor nr. 9A

Biblioteca de educaţie fizică şi sport
luni - vineri: 08.00-16.00
Str.Traian Lalescu nr.3

Biblioteca de muzică
luni - vineri: 08.00-16.00
Piaţa Libertăţii nr.1

Biblioteca de ştiinţe economice
luni - vineri: 08.00-20.00
Str. Pestalozzi nr.16

Biblioteca de teologie ortodoxă
luni - vineri: 08.00-16.00
Calea Bogdăneştilor nr. 32
Program functionare Sălile cu acces liber la raft din sediul central :

BI - Biblioteca de ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii și istorie luni - vineri: 0800-0100

BII - Biblioteca de ştiinţe politice şi sociale luni - vineri: 0800-2000

BIII - Biblioteca de ştiinţe umaniste luni - vineri: 0800-2000

BIV - Biblioteca de beletristică luni - vineri: 0800-2000
Acces - Acces liber la raft

Biblioteca a implementat, pentru prima dată în
ţară, în anul 2008, sistemul RFID (Radio Frequency Identification)
într-o soluţie integrată cu programul ALEPH 500.

Servicii
- Regăsirea documentelor se poate face utilizând
catalogul electronic al B.C.U.T., care cuprinde peste
200.000 de titluri şi este accesibil la adresa
http://ibm.bcut.ro.
- Din catalogul electronic, tehnologia SFX
facilitează accesul la articole full text din bazele de
date ştiinţifice precum Springer Link, Proquest sau
Science Direct.
- Biblioteca permite utilizarea în sălile de lectură a
laptop-urilor personale şi oferă acces wireless la
Internet.
- Biblioteca facilitează fotocopierea, tipărirea
sau scanarea documentelor cu ajutorul unor
echipamente care funcţionează pe bază de cartelă.
-informare bibliografică şi îndrumări privind
utilizarea instrumentelor de cercetare-documentare şi
a lucrărilor de referință;
 consultarea tuturor publicaţiilor pe care le
posedă biblioteca, în sălile de lectură din sediul central
sau din bibliotecile filiale;
 împrumutul la domiciliu al cărţilor din colecţiile
bibliotecii;
 consultarea casetelor video, a publicaţiilor
electronice pe CD-ROM, sau DVD la Biblioteca
multimedia;

- accesul la baze de date online, ca de exemplu
Sintact, ProQuest, MathSciNet, Safari Books online,
Springer link, Springer e-books, Current Contents,
JSTOR, Questia, Science Direct, Emerald, EBSCO,
ISSN, Ulrichs.

 salvarea pe suporturi de memorare, scanarea,
tipărirea documentelor;
 metacăutare (metasearch) în resurse electronice
eterogene prin intermediul portalului ROLiNeST, la
adresa http://aleph.edu.ro/
 prezentări şi cursuri de iniţiere în utilizarea
resurselor electronice sau a cataloagelor online;
 realizarea de bibliografii, la cerere, din bazele de
date ale bibliotecii sau din resursele electronice
abonate de către aceasta;
 solicitarea de împrumut interbibliotecar intern şi
internaţional;
 prezentarea şi vizitarea bibliotecii în grupuri
organizate;
 închirierea unor spaţii moderne pentru
organizarea de manifestări culturale: sala de
conferinţe din corpul vechi al clădirii, aula din corpul
nou al clădirii etc.
 închirierea unor cabinete pentru studiu individual
sau workshopuri
Pagină Facebook/Blog -

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni-vineri: 8:30-16:30 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României