caută:   
 
 

evenimente actuale

 
Biblioteca mea din pandemie
Biblioteca mea din pandemie

Loc: Buzunarul UNU

Data: 16 februarie - 30 aprilie 2024

 
 
 
Arta fotografică din România reflectată în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României
Arta fotografică din România reflectată în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Loc: Galeria de Est

Data: 18 septembrie - 31 decembrie 2023

 
 
 

achiziţii recente

 
MÂRZA, Radu. Călători şi pacienţi români la Karlsbad: o istorie culturală a mersului la băi pe la 1900
MÂRZA, Radu. Călători şi pacienţi români la Karlsbad: o istorie culturală a mersului la băi pe la 1900 / cuvânt-înainte de Alin Ciupală. Iaşi: Polirom, 2022. 499 p., [2] f.: facs., il. ISBN 978-973-46-9007-7 (BNaR III 365.784)
27.06.2023
 
Cernăuţi − arhitectură europeană, arhitectură românească = Chernivtsi − European architecture, Romanian architecture: (1860-1940)
Cernăuţi − arhitectură europeană, arhitectură românească = Chernivtsi − European architecture, Romanian architecture: (1860-1940) / Octavian Carabela, Mihaela Criticos, Aurelia Carpov, Irina Korotun, Dragoş Olaru; [trad. în lb. engleză: Michael Artaki; prefaţă: Rudolf Graef]. Bucureşti: Simetria, 2018. 200 p.: facs., fotogr. în parte color, il., h., pl., portr. Ed. bilingvă română-engleză. Antetitlu: 2018 Anul european al patromoniului cultural #EuropeForCulture. ISBN 978-973-1872-44-5 (V 24.820)
09.06.2023
 
Statele Europei: enciclopedie de istorie: din Antichitate până astăzi
Statele Europei: enciclopedie de istorie: din Antichitate până astăzi / Horia C. Matei, Marcel D. Popa, Adrian Kanovici, Caterina Radu, Daniel C. Frățică. Bucureşti: Meronia, 2022. 374 p.: h. (Dicţionare şi enciclopedii / Meronia) ISBN 978-606-750-043-1
15.03.2023
 

casidro

 
Biblioteca Baroului Dolj

Biblioteca Baroului DoljTip biblioteca Biblioteci Specializate
Website http://www.barouldolj.ro/index.php?show=biblioteca
Cod ISIL -
Director Lucian-Bernd Săuleanu, avocat, decanul Baroului Dolj
Persoana de contact Alina Niculescu, bibliotecar
Anul infiintarii 1925
Istoric Anul de înfiinţare :18 octombrie 1925, din iniţiativa Consiliului Baroului, cu denumirea „Biblioteca Baroului Avocaţilor”
Date despre clădire :
- Primul sediu al Bibliotecii Baroului Dolj – Palatul de Justiție
- Al doilea sediul al Bibliotecii: Craiova, str.Mihai Viteazul, nr. 11.

Sediul actual al Bibliotecii:
Scurt istoric al instituţiei: Biblioteca Baroului Dolj a fost inaugurată la 18.10.1925 cu ocazia dezvelirii busturilor foștilor decani, Gh. Chițu și A. Betolian, la Palatul Justiției și în prezența Ministrului Justiției, dl. Gh. Gh. Mârzescu.
Decanul Dem. D Stoenescu acordă o atenție sporită bibliotecii, cursul istoriei acesteia intrând într-o fază nouă când, în anul 1923, Consiliul Baroului a luat hotărârea de înființare a unei biblioteci proprii; aceasta a fost inaugurată la 18 octombrie 1925. În anul 1927, biblioteca lui Dimitrie Alexandresco, profesor și avocat în Iași, a fost cumpărată de Baroul Dolj. La aceasta s-au adăugat, în timp, bibliotecile lăsate moștenire de însuși decanul Dem. D. Stoenescu, ca urmare a decesului său în 1934, și de avocatul Iulian C. Vrăbiescu, fost prefect și parlamentar.
La începutul mandatului de decan a lui I. B. Georgescu, biblioteca cu cele aproximativ 10.000 de volume se găsea într-un spațiu impropriu, motiv pentru care s-au făcut demersurile pentru mutarea ei în trei încăperi din aripa nouă a Palatului de Justiție. La 21 decembrie 1940 s-a inaugurat noul sediu al bibliotecii, ocazie cu care decanul I. B. Georgescu a ținut o cuvântare privitor la istoricul și bogăția acesteia, cu menționarea demersurilor întreprinse privind întocmirea unui regulament, inventarierea fondului de carte și întocmirea unui catalog pentru fiecare sală.
După cel de-al doilea război mondial, ca urmare a frecventelor schimbări ale sediului baroului, arhiva și fondul de carte au avut de suferit, condițiile de depozitare nefiind dintre cele mai bune. Cert este că, după mutarea baroului din str. Mihai Viteazul, nr. 11 în actualul sediu din Calea București, s-a încercat refacerea bibliotecii.
Având în vedere renovarea spațiului destinat bibliotecii în anul 2014 și achiziționarea unui nou mobilier, s-a impus realizarea unui inventar și catalogarea în sistem digital de către persoane specializate, operațiune care a fost finalizată la sfârșitul anului 2015. De menționat este faptul că, în cursul anului 2015, din inițiativa Decanului Baroului Dolj, Lucian-Bernd Săuleanu a fost achiziționat un fond important de carte privind noile coduri, respectiv 212 cărți, toate de drept, editate în perioada 2011– 2015, având drept scop să pună la dispoziţia avocaţilor materialul juridic necesar exercitării profesiei de avocat


Informatii colectii Peste 10.000 ub.-uri

Fondul de carte al Bibliotecii este alcătuit din următoarele documente:
Colecții speciale:
a) Carte veche românească și străină
b) Cărţi şi periodice - exemplare unice, cu valoare bibliofilă
c) Cărți în limba română şi străină (din perioada 1831 – 1945)
d) Manuscrise

Colecții curente:
e) Carte românească şi străină
f) Publicații periodice
g) Colecţii de legi şi jurisprudenţă.

Contact
Adresa 200678, Bulevardul Carol I, nr.1, bl.17D, sc.1, mezanin, Craiova
Judet Dolj
Telefon 0351.408.430; 0251.413.940;
Fax 0251.413.937
Email
Filiale -

Program functionare Luni - Vineri: 12.00– 16.00
Acces Categorii de utilizatori:
avocaţii, membri ai altor barouri, magistraţii – judecători, sau procurori, studenți, doctoranzi sau cercetători
Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: carte identitate

Colecțiile Bibliotecii

Biblioteca are următoarea evidenţă computerizată :
a) un fişier - bază de date ce conţine inventarul Bibliotecii, cu posibilităţi multiple de structurare, căutare şi sortare;
b) un fişier cu evidenţa persoanelor care au împrumutat cărţi şi nu le-au restituit la termen;
c) un fişier cu cărţile prospectate pe piaţă în vederea achiziţionării, precum şi un fişier ce cuprindeu cărţile aprobate spre achiziţionare;
d) un fişier de urmărire a publicaţiilor la care Baroul este abonat.

Accesul și facilitățile bibliotecii:
Sala de lectură
Împrumut la domiciliu : cărţile din Bibliotecă, se pot împrumuta numai avocaţilor din Baroul Dolj pe o perioadă de 7 (şapte) zile lucrătoare;

Publicațiile instituției:
Format tipărit: Revista Baroului Dolj – Iustitia
(http://www.barouldolj.ro/index.php?show=revista)
Format electronic offline

Servicii oferite utilizatorilor:
Referinţe bibliografice
Bibliografii
Acces internet
Reproduceri, servicii copiere, scanare
Pagină Facebook/Blog -

 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României